Đề bài – bài 6 trang 71 sgk hóa học 10

Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết.

Đề bài

Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết:

Trong mạng tinh thể nguyên tử: liên kết cộng hóa trị.

Trong mạng tinh thể phân tử: lực tương tác yếu giữa các phân tử.

Trong mạng tinh thể ion: lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu.

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm  Bài tập toán lớp 8 hình học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.