Đề bài – bài 4 trang 101 sgk toán 5

Diện tích phần tô màu là hiệu của diện tích hình vuông ABCD và diện tích của hình tròn đường kính là 8cm.

Đề bài

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là:

A 13,76cm2 B. 114,24cm2

C. 50,24cm2 D. 136, 96cm2

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Diện tích phần tô màu là hiệu của diện tích hình vuông ABCD và diện tích của hình tròn đường kính là 8cm.

Lời giải chi tiết

Hình tròn tâm O có đường kính bằng độ dài cạnh hình vuông và bằng 8cm.

Bán kính hình tròn tâm O là:

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn tâm O là:

4× 4× 3,14 = 50,24 (\(cm^2\))

Diện tích hình vuông ABCD là:

8× 8 = 64(\(cm^2\))

Diện tích phần tô màu là :

64 50,24 = 13,76 (\(cm^2\))

Chọn đáp án A.

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100, 101 SGK Toán 5: Tại đây

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z-i|=1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.