Đề bài – bài 3 trang 118 sgk toán 5

Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3để đầy cái hộp đó?

Đề bài

Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3để đầy cái hộp đó?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Lần lượt xếp cáchộp hình lập phương có cạnh 1dm vào trong thùng, sau khixếp 2 lớp hình lập phương cạnh 1dm thì vừa đầy hộp.

– Tính số hình lập phương có trong 1 lớp :5×3 = 15 hình lập phương.

– Tình số hình lập phương cần xếp để đầy thùng =số hình lập phương có trong 1 lớp× 2.

Lời giải chi tiết

Sau khi xếp đầy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1dm3.

Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm3là:

5× 3 = 15 (hình)

Số hình lập phương 1dm3để xếp đầy hộp là:

15× 2 = 30 (hình)

Đáp số: 30 hình.

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 5: Tại đây

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Đề bài - bài 80 trang 119 sbt toán 9 tập 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.