Đề bài – bài 3 trang 11 sgk toán 5

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài\( \dfrac{1}{2}m\), chiều rộng\( \dfrac{1}{3}m\) . Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Đề bài

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài\( \dfrac{1}{2}m\), chiều rộng\( \dfrac{1}{3}m\) . Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Tính diện tích tấm bìa ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

– Tính diện tích mỗi phần ta lấy diện tích tấm bìa chia cho \(3\).

Lời giải chi tiết

Diện tích tấm bìa là:

\( \displaystyle \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} =\frac{1}{6}\;(m^2) \)

Diện tích mỗi phần là:

\( \displaystyle{1 \over 6}:3 = {1 \over {18}}\;(m^2)\)

Đáp số:\( \displaystyle \frac{1}{18} m^2\).

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 11 SGK Toán 5: Tại đây

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Vở bài tập Lịch Sử lớp 7 trang 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.