Đề bài – bài 2 trang 86 sgk hóa học 10

\( \to\) 1 mol Cu2+ đã nhận 2 mol electron

Đề bài

Cho phản ứng : Zn + CuCl2 ZnCl2+ Cu

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+:

A. đã nhận 1 mol electron.

B. đã nhận 2 mol electron,

C. đã nhường 1 mol electron.

D. đã nhường 2 mol electron.

Chọn đáp án đúng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cu2+ + 2e \( \to\) Cu

\( \to\) 1 mol Cu2+ đã nhận 2 mol electron

Đáp án B

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm  Nevada ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.