Đề bài – bài 2 trang 40 sgk toán 5

Hãy viết thêm các chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số):

Đề bài

Hãy viết thêm các chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số):

a) \(5,612\); \(17,2\); \(480,59\).

b) \(24,5\); \(80,01\); \(14,678\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Nếu viết thêm chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

Lời giải chi tiết

a) \(5,612\); \(17,2= 17,200\); \(480,59=480,590\)

b) \(24,5 =24,500\); \(80,01=80,010\); \(14,678\)

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 40 SGK toán 5:Tại đây

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Đề bài - giải câu 3 trang 6 sbt địa 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.