Dân cư trên thế giới thường sinh sống ở đâu tại sao

Bài 2 Địa lí lớp 7: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới. Mật độ dân số là gì ? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng dưới đây và nêu nhận xét?.

Câu 1 (mục 1 bài học 2 :Dựa vào hình 2.1, cho biết : Dân cư trên thế giới chủ yếu tập trung ở những khu vực nào ? Hai khu vực có mật độ dân cư cao nhất.

Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất,
Hai khu vực có mật độ dân cư cao nhất là Nam Á, Đông Nam Á.


Bài 1:Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào ? Tại sao ?

Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. Vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất,


Bài 2:Mật độ dân số là gì ? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng dưới đây và nêu nhận xét.

HS trả lời

Xem thêm  Phí phi nông nghiệp là gì

Bài 3:Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới ra thành các chủng tộc ? Các chủng tộc này sinh sống chủ yếu ở đâu ?

Để chia thành các chủng tộc, người ta căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể: màu da, tóc, mắt, mũi,

Người Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu ở châu Á, người Nê-grô-it ở châu Phi và người ơ-rô-pê-ô-it ở châu Âu.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.