Đặc điểm nào sau đây không có sinh trưởng thứ cấp

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp?

A.

Diễn ra chủ yếu ở cây một lá mầm và hạn chế ở cây hai lá mầm.

B.

Diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch.

C.

Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.

D.

Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ).

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

19/06/2021 981

A. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây

B. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.

C. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm

Đáp án chính xác

D. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh bên.

Lời giải:Ở sinh trưởng thứ cấp không diễn ra ở cây một lá mầm.Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến rễ là các loại mô phân sinh theo thứ tự:

Xem thêm  Cân nặng và chiều cao chuẩn của nam

Xem đáp án » 19/06/2021 7,954

Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do hoạt động của?

Xem đáp án » 19/06/2021 3,042

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,096

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây bao gồm ?

Xem đáp án » 19/06/2021 804

Sinh trưởng sơ cấp của cây là:

Xem đáp án » 19/06/2021 678

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 19/06/2021 675

Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?

Xem đáp án » 19/06/2021 639

Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?

Xem đáp án » 19/06/2021 524

Sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở?

Xem đáp án » 19/06/2021 498

Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở

Xem đáp án » 19/06/2021 486

Lấy tủy làm tâm, sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh trưởng sơ cấp như thế nào ?

Xem đáp án » 19/06/2021 445

Lấy tủy làm tâm, sự phân bố của gỗ sơ cấp và gỗ thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 322

Giải phẫu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:

Xem đáp án » 19/06/2021 239

Sinh trưởng thứ cấp là

Xem đáp án » 19/06/2021 219

Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là?

Xem thêm  Sữa bịch vinamilk 220ml bao nhiêu calo

Xem đáp án » 19/06/2021 204

Đặc điểm nào sau đây khôngcó ở sinh trưởng thứ cấ…

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây khôngcó ở sinh trưởng thứ cấp?

A.
Làm tăng kích thước chiều ngang của cây

B.
Diễn ra chủ yếu ở cây một lá mầm và hạn chế ở cây hai lá mầm

C.
Diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch

D.
Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ)

Đáp án

B

– Hướng dẫn giải

Sinh trưởng thứ cấp là kiểu sinh trưởng làm gia tăng đường kính (bề dày) của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây hai lá mầm.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 11 năm 2021 – Trường THPT Nguyễn Khuyến

Lớp 11 Sinh học Lớp 11 – Sinh học

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.