Đặc điểm nào sau đây giúp nghĩa thích nghi với lối sống kí sinh

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Câu 14. Đặc điểm nào sau đây giúp đỉa thích nghi với lối sống kí sinh?

A. Các tơ chi tiêu giảm.      B. Các manh tràng phát triển để chứa máu.

C. Giác bám phát triển.      D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 15.Rươi di chuyển bằng

A. giác bám.       B. hệ cơ thành cơ thể.      C. chi bên.     D. tơ chi bên.

Các câu hỏi tương tự

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

4/đặc điểm nào sau đây giúp đĩa thích nghi với lối sống kí sinh?

A. các tơ chỉ tiêu giảm B. các manh tràng phát triển để chứa máu

C.giác bám phát triển D. cả A, B, C đều đúng

Các câu hỏi tương tự

Đặc điểm nào sau đây giúp đỉa thích nghi với lối sống kí sinh ngoài?

A. Các tơ chi tiêu giảm.

B. Các manh tràng phát triển để chứa máu.

C. Giác bám phát triển.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải

Các đặc điểm giúp đỉa thích nghi với lối sống kí sinh:

+ Các chi tơ tiêu giảm

+ Các manh tràng (ruột tịt) phát triển để chứa máu

+ Giác bám phát triển

Đáp án D

31/12/2021 220

B. Các manh tràng phát triển để chứa máu.

Nội dung bài viết

D. Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ngành giun đốt có khoảng bao nhiêu loài?

Xem đáp án » 31/12/2021 288

Đặc điểm của hệ tuần hoàn ở giun đốt là?

Xem đáp án » 31/12/2021 251

Loài nào sau đây gây hại cho con người?

Xem đáp án » 31/12/2021 230

Đặc điểm nhận dạng đơn giản nhất của các đại diện ngành Giun đốt là?

Xem đáp án » 31/12/2021 212

Giun đốt mang lại lợi ích gì cho con người

Xem đáp án » 31/12/2021 185

Loài nào thuộc ngành giun đốt được khai thác nuôi làm cảnh?

Xem đáp án » 31/12/2021 175

Phát biểu nào sau đây về đỉa là sai?

Xem đáp án » 31/12/2021 148

Xem đáp án » 31/12/2021 139

Loài nào KHÔNG sống tự do?

Xem đáp án » 31/12/2021 133

Cấu trúc của giun đất tiến hóa hơn giun dẹp và giun tròn

Xem đáp án » 31/12/2021 132

Xem đáp án » 31/12/2021 105

Phát biểu nào sau đây về rươi là đúng?

Xem đáp án » 31/12/2021 102

Xem đáp án » 31/12/2021 92

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những đại diện của ngành Giun đốt?

Phát biểu nào sau đây về đỉa là sai?

Đặc điểm nào ở đỉa giúp chúng thích nghi với lối sống bán kí sinh ?

Sá sùng sống trong môi trường

Phát biểu nào sau đây về rươi là đúng?

Đặc điểm nhận dạng đơn giản nhất của các đại diện ngành Giun đốt là

Xem thêm:  Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các số 4 7 8 2 là

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts