Đặc điểm của nhóm thực vật dương xỉ là gì

Trả lời câu hỏi Thực vật có mạch dẫn, không có hạt trang 107 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 19: Đa dạng thực vật

Đặc điểm của nhóm thực vật dương xỉ là gì

1. Quan sát hình 19.3 và nêu đặc điểm của cây dương xỉ

Đặc điểm của nhóm thực vật dương xỉ là gì

2. Nêu đặc điểm giúp em phân biệt được cây rêu và cây dương xỉ

Quảng cáo

Đặc điểm của nhóm thực vật dương xỉ là gì

1. Cây dương xỉ: thân thảo, gần như không thân, cao trung bình khỏang 15 – 30cm, rộng khoảng 15 – 20cm. Cây dương xỉ có nhiều lá nên sum sê. Lá dương xỉ là lá kép, dài khoảng 20 – 35cm, giống hình chiếc lược, thon nhọn ở đầu; lá non cuộn tròn, có lông.

2.  Dương xỉ đã có rễ thân lá thực sự, thân cỏ nhỏ, lá non có đặc điểm là cuộn lại ở đầu lá, mặt dưới của lá có các chấm nhỏ màu đen là các túi bào tử

    Chuyên mục:

Quảng cáo

Hướng dẫn trả lời câu 2, 3 trang 131 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật

Câu hỏi 2: Có thể phân biệt nhóm Rêu và nhóm Dương xỉ nhờ đặc điểm cấu tạo bên trong nào?

Trả lời: Phân biệt nhóm Rêu và nhóm Dương xỉ nhờ đặc điểm bên trong đó là: có mạch dẫn hay không (rêu không có mạch dẫn, dương xỉ có hệ mạch dẫn).

Câu hỏi 3: Đặc điểm nào giúp em phân biệt Hạt trần và cây hạt kín

Xem thêm:  xe đạp điện đi được bao nhiêu km/h

Trả lời: Đặc điểm giúp phân biệt hạt trần và hạt kín dựa vào vị trí của hạt (cây hạt trần có hạt nằm lộ trên noãn, cây hạt kín có hạt nằm trong quả

Quảng cáo

Luyện tập: Em hãy cho biết môi trường sống của thực vật bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau: 

Đặc điểm của nhóm thực vật dương xỉ là gì

Trả lời: 

Đặc điểm của nhóm thực vật dương xỉ là gì
    Chuyên mục:

Quảng cáo

Dương xỉ thuộc nhóm Quyết, là những thực vật đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

Dương xỉ thuộc nhóm Quyết, là những thực vật đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tán và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Loigiaihay.com

Nhận định nào sau đây đúng về môi trường sống của thực vật

Tại sao thực vật ở vùng Nhiệt đới lại đa dạng và phong phú nhất

Tại sao ở hoang mạc rất ít thực vật sống

Tại sao ở hoang mạc rất ít thực vật sống

Giới thực vật được chia thành mấy nhóm chính

Thực vật có mạch được chia thành mấy nhóm chính

Thực vật có hạt được chia làm mấy nhóm ngành

Dương xỉ là nhóm thực vật

Lá non của dương xỉ có gì đặc biệt

Chức năng hệ mạch dẫn của dương xỉ

Nhóm thực vật là đại diện của nhóm dương xỉ

Nhóm thực vật là đại diện của nhóm dương xỉ

Xem thêm:  Công trình kiên cố là gì

Nhóm thực vật là thực vật bậc cao, có mạch, có hạt, hạt nằm lộ trên noãn

Đặc điểm của thực vật hạt trần là

Lá của hầu hết thực vật hạt trần:

Sự khác biệt của rêu với các thực vật khác là :

Ở cấu tạo của rêu, không có bộ phận nào

Bào tử của rêu nằm ở

Đặc điểm của nhóm thực vật dương xỉ là gì

Để quan sát bào tử của rêu, người ta sử dụng

Đặc điểm của nhóm thực vật dương xỉ là gì

Sự khác biệt của dương xỉ và rêu là

Chọn những đặc điểm nào đúng với rêu:

Chọn những đặc điểm nào đúng với dương xỉ:

Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật:

Các cây hạt trần có đặc điểm nào:

Cây thông là cây hạt trần vì:

Cây có hoa còn đựợc gọi là cây hạt kín vì:

Thực vật hạt kín tiến hoá hơn cả vì:

Thực vật sống ở những nơi nào trên trái đất

Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách

Chọn câu sai. Thực vật có vai trò nào dưới đây ?

Chọn câu sai. Thực vật giúp điều hòa khí hậu nhờ điều nào dưới đây ?

Rừng phòng hộ ven biển có tác dụng gì?

Chọn câu sai. Thực vật giúp hạn chế xói mòn thông qua cơ chế nào ?

Đâu là vai trò của thực vật đối với con người

Lá của cây nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người ?

Mỗi năm, 1 ha rừng đã nhả vào không khí khoảng

Xem thêm:  Sưu cao thuế nặng là gì

Loại lá cây nào dưới đây có thể tiết ra các chất có tác dụng diệt khuẩn ?

Em ghãy cho biết việc trồng cây trong nhà có tác dụng gì?

Loài cây nào thường không trồng trong nhà

Loại cây nào dưới đây thường được trồng để làm cảnh?

Cây nào dưới đây được dùng để sản xuất chất gây nghiện ?

Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự suy giảm tính đa dạng của thực vật là gì ?

Tính đa dạng của thực vật được biểu hiện ở điều nào sau đây ?

Đặc điểm nào không được dùng phân loại các nhóm Thực vật?

Đặc điểm nào nói về dương xỉ là đúng

Cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ là:

Thực vật ở cạn đầu tiên là

Đặc điểm nào dưới đây là đúng khi nói về nhóm Hạt trần?

Cơ quan sinh dưỡng của hạt trần là:

Cơ quan sinh sản của hạt trần là:

Đặc điểm nào là sai khi nói về nhóm Hạt kín?

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là

Cơ quan sinh sản của nhóm hạt kín là

Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào?

Cây nào dưới đây sinh sản bằng hạt?

Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm nào xuất hiện sau cùng?

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts