Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc từ tháng 12 1989 nhưng hậu quả của nó vẫn còn để lại đến ngày nay là

Theo quyết định của Hội nghị Ianta thì ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Tuy nhiên, sau khi quân đội phát xít được giải giáp, cả thế giới lại rơi vào cuộc chiến tranh lạnh do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi bên. Vì thế trong năm 1948, đã có hai nhà nước khác nhau hình thành ở hai miền Triều Tiên theo hai chế độ chính trị khác nhau. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa thống nhất.

=> Chiến tranh lạnh đã để lại một trong những hậu quả nặng nề là tình trạng chia cắt ở bán đảo Triều Tiên cho đến nay.

Đáp án cần chọn là: D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 35

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

18/06/2021 353

A. NATO mở rộng phạm vi ảnh hưởng về phía đông

B. Sự tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông.

C. Sự khác biệt về chính trị giữa các nước Đông Âu và Tây Âu

D. Tình trạng chia cắt trên bán đảo Triều Tiên

Đáp án chính xác

Xem thêm:  Top 1 cửa hàng tấn phát Huyện Chư Sê Gia Lai 2022

Đáp án D
Theo quyết định của Hội nghị Ianta thì ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Tuy nhiên, sau khi quân đội phát xít được giải giáp, cả thế giới lại rơi vào cuộc chiến tranh lạnh do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi bên. Vì thế trong năm 1948, đã có hai nhà nước khác nhau hình thành ở hai miền Triều Tiên theo hai chế độ chính trị khác nhau. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa thống nhất.
=> Chiến tranh lạnh đã để lại một trong những hậu quả nặng nề là tình trạng chia cắt ở bán đảo Triều Tiên cho đến nay.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nước cộng hòa Cuba được thành lập (1959) là kết quả của cuộc đấu tranh chống 

Xem đáp án » 18/06/2021 3,225

Yếu tố quyết định làm suy giảm vị thế kinh tế chính trị của Mỹ trong giai đoạn 1973-1991 là gì?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,809

Phong trào đấu tranh chính trị ở đô thị, phong trào “phá ấp chiến lược” ở nông thôn và những đòn tiến công của lực lượng vũ trang Việt Nam trong những năm 1961 – 1963 đã

Xem đáp án » 18/06/2021 2,151

Để đánh phá hậu phương của ta, ngoài biện pháp quân sự, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi có sử dụng biện pháp gì?

Xem thêm:  Top 2 cửa hàng apple store Huyện Trà Lĩnh Cao Bằng 2022

Xem đáp án » 18/06/2021 1,930

Tư tưởng nào ngày càng mất vai trò chi phối trong phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,818

Việc Mỹ tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,762

Quyết định sai lầm nào của triều đình nhà Nguyễn khiến nhân dân Việt Nam bất mãn, mở đầu cho việc “quyết đánh cả triều lẫn Tây”?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,739

“Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”, đó là bài học Nguyễn Ái Quốc rút ra khi 

Xem đáp án » 18/06/2021 1,611

Điểm khác biệt cơ bản của Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là: 

Xem đáp án » 18/06/2021 1,572

Nội dung nào phản ánh không đúng quan điểm đổi mới đất nước của đảng cộng sản Việt Nam tháng 12 năm 1986?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,317

Nội dung cơ bản của chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là gì?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,190

Nội dung nào dưới đây phản ánh điểm khác biệt giữa cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai so với chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,125

Xem thêm:  Các dạng toán về hai đường thẳng song song

Nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng toàn dân được xác định tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5 – 1941) là 

Xem đáp án » 18/06/2021 1,019

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp ở Việt Nam đã dẫn đến sự ra đời của giai cấp 

Xem đáp án » 18/06/2021 1,006

Nội dung nào thể hiện tính nhân văn của bộ chính trị trung ương Đảng trong việc đề ra chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam?

Xem đáp án » 18/06/2021 930

Đáp án D

Theo quyết định của Hội nghị Ianta thì ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Tuy nhiên, sau khi quân đội phát xít được giải giáp, cả thế giới lại rơi vào cuộc chiến tranh lạnh do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi bên. Vì thế trong năm 1948, đã có hai nhà nước khác nhau hình thành ở hai miền Triều Tiên theo hai chế độ chính trị khác nhau. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa thống nhất.

=> Chiến tranh lạnh đã để lại một trong những hậu quả nặng nề là tình trạng chia cắt ở bán đảo Triều Tiên cho đến nay.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts