crotch critters là gì – Nghĩa của từ crotch critters

crotch critters có nghĩa là

Trẻ em, đặc biệt là khó chịu những người.

Thí dụ

crotch critters có nghĩa là

Mọi thứ hoặc sống sinh vật sống và/hoặc phát triển trong bộ phận sinh dục của con cái có thể gây ra một điều khó chịu hoặc cái nhìn kinh tởm đến âm hộ.

Thí dụ

Mọi thứ hoặc sống sinh vật sống và/hoặc phát triển trong bộ phận sinh dục của con cái có thể gây ra một điều khó chịu hoặc cái nhìn kinh tởm đến âm hộ.
Bạn nên tránh đụ cô ấy, cô ấy có một số háng khó chịu sinh vật và bạn không muốn bắt chúng!

crotch critters có nghĩa là

Any other living thing that does not belong in the genital area.

Thí dụ

crotch critters có nghĩa là

Mọi thứ hoặc sống sinh vật sống và/hoặc phát triển trong bộ phận sinh dục của con cái có thể gây ra một điều khó chịu hoặc cái nhìn kinh tởm đến âm hộ.

Thí dụ

crotch critters có nghĩa là

Mọi thứ hoặc sống sinh vật sống và/hoặc phát triển trong bộ phận sinh dục của con cái có thể gây ra một điều khó chịu hoặc cái nhìn kinh tởm đến âm hộ.

Xem thêm:  zambrano là gì - Nghĩa của từ zambrano

Thí dụ

Bạn nên tránh đụ cô ấy, cô ấy có một số háng khó chịu sinh vật và bạn không muốn bắt chúng!

crotch critters có nghĩa là

These microscopic organisms inhabit deep jungles within the feminine private parts of hookers, sluts and everyday whores. WARNING: Do not obtain this brutal critters. They will infest your crotch and inflame your flesh.

Thí dụ

Bất kỳ sinh vật sống nào khác không thuộc trong khu vực bộ phận sinh dục.
Cô gái Tôi ngủ với đã cho tôi sinh vật Crotch.

crotch critters có nghĩa là

Lỗi hoặc cua mà nhiễm trùng vùng nether của những người có hygene nghiêm trọng cho dù họ là nam hay nữ.

Thí dụ

Crotchngứa

crotch critters có nghĩa là

Tiếng lóng cho chấy trên hoặc trong lông mu khu vực.

Thí dụ

JustineRichy không thể ngừng tự gãi vì sinh vật Crotch châu Phi của họ đã làm phiền họ.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts