Con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử gọi là

Lazi – Người trợ giúp bài tập về nhà 24/7 của bạn

  • Hỏi 15 triệu học sinh cả nước bất kỳ câu hỏi nào về bài tập
  • Nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác và miễn phí
  • Kết nối với các bạn học sinh giỏi và bạn bè cả nước

Chọn câu sai

A. Hóa tri là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia

B. Hoá trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của oxi là 2 đơn vị

C. Quy tắc hóa trị: x.a=y.b

D. Photpho chỉ có hóa trị IV

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

BÀI TẬP VỀ VẬN TỐC, GIA TỐC CƠ BẢN – – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

UNIT 1 – ÔN TẬP NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM (Buổi 2) – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

https://www.youtube.com/watch?v=9N3-WMajN88

BÀI TOÁN TÌM m TRONG CỰC TRỊ HÀM SỐ – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

HỌC SỚM 12 – TÍNH CHẤT – ĐIỀU CHẾ ESTE – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

TRẮC NGHIỆM ĐỒNG ĐẲNG – ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP ESTE – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

Xem thêm …

Câu hỏi: Hóa trị là con số biểu thị gì?

Trả lời:

Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

Xem thêm  Top 2 cửa hàng sanaky Huyện Mộc Hóa Long An 2022

Khi xác định hóa trị lấy hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

Cùng Top lời giải tìm hiểu về hóa trị nhé.

1. Hóa trị là gì?

– Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác. Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

– Ví dụ về hóa trị

+ Công thức hóa học củaAxit clohydriclà HCl, vậy Clo (Cl) sẽ mang hóa trị I.

+Công thức hóa học của đinitơ trioxit là (N2O3) nên N trong trường hợp này mang hóa trị III.

+Tương tự, với nhóm nguyên tố, chúng ta cũng có thể xác định được hóa trị của chúng theo những cách như trên. Công thức hóa học của Axit sunfuric là (H2SO4), vậy nhóm nguyên tố (SO4) mang hóa trị II vì liên kết với 2 nguyên tử H hóa trị I.

2. Quy tắc hóa trị

Ta có: Aax Bby

Trong đó: a;b là hóa trị của A và B

x, y là chỉ số của A và B.

=> Có: a.x = b.y hay x/y= b/a

Hay quy tắc hóa trị được phát biểu như sau: “Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa ttrị của nguyên tố kia”.

3. Vận dụng quy tắc hóa trị

+Từ quy tắc hóa trị, ta có thể tính được hóa trị của một nguyên tố khi biết chỉ số và hóa trị của nguyên tố còn lại.

+Ngoài ra, quy tắc hóa trị còn được vận dụng vào việc lập công thức hóa học của hợp chất khi đã biết hóa trị của hợp chất đó.

Xem thêm  Dien thoai thong minh chuyen game gia re thich hop

4. Bài tập về hóa trị

Bài tập 1:Xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các trường hợp sau đây:

a) KH,H2S,CH4

b) FeO,Ag2O,NO2

Hướng dẫn giải:

a) KH: Có H có hóa trị I. Theo quy tắc hóa trị, ta có: 1.1 = 1.b => K hóa trị I.

H2S: có H có hóa trị I, theo quy tắc hóa trị, ta có: 2.1 = 1.b => S hóa trị II.

CH4: có H có hóa trị I, theo quy tắc hóa trị, ta có: 1.a = 4.1 => C hóa trị IV.

b) FeO: có O hóa trị II, theo quy tắc hóa trị, ta có: 1.a = 2.1 => Fe hóa trị II

Ag2O: có O hóa trị II, theo quy tắc hóa trị, ta có 2.a = 1.2 => Ag hóa trị I.

NO2: có O hóa trị II, theo quy tắc hóa trị, ta có: 1.a = 2.2 => N hóa trị IV

Bài tập 2:Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau: NO,N2O3,N2O,NO2.

Hướng dẫn:Ta có N hóa trị IV, O hóa trị II. Theo quy tắc hóa trị, ta có: x.4 = y.2

Vậy, công thức hóa học phù hợp nhất làNO2.

Bài tập 3:Lập công thức hóa học của hợp chất:

a) Nhôm oxit được tạo nên tử 2 nguyên tố nhôm và oxi.

b) Cacbon đioxit gồm C(IV) và O

c) Natri photphat gồm Na và PO4(III)

Hướng dẫn:

a)Gọi công thức g của nhôm oxit là AlxOy(Điều kiện: x,y nguyên dương)

Theo quy tắc hóa trị ta có:

x . III = y . II

=> x = 2; y = 3

Vậy công thức hóa học của nhôm oxit là: Al2­O3

b)Gọi công thức của cacbon đioxit là CxOy(Điều kiện: x,y nguyên dương)

Xem thêm  Top 14 dép cho bé gái 10 tuổi tốt nhất 2022

Theo quy tắc hóa trị có:

x . IV = y . II

=> x = 1; y = 2

Vậy công thức hóa học của cacbon đioxit là: CO2

c) Gọi công thức của natri photphat là Nax(PO4)y(Điều kiện: x,y nguyên dương)

Theo quy tắc hóa trị có

x . I = y . III

=> x = 3; y = 1

Vậy công thức hóa học của natri photphat là: Na3PO4

Hóa trị là con số biểu thị khả năngliên kếtcủa nguyên tử nguyên tố này vớinguyên tử nguyên tố khác. Hóa trị được xác định theohóa trịcủa hidro chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp chọn trong khung. Hóa trị, nguyên tử, nguyên tố, nhóm nguyên tử, khả năng liên kết, phân tử.  “Hóa trị là con số biểu thị … của … nguyên tố này (hay …) với … nguyên tố khác. Hóa trị của một … (hay …) được xác định theo … của H chọn là đơn vị và … của O là hai đơn vị”.

a) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì?

b) Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị

1. Tinh thể ion kém bền do lực hút tĩnh điện kém

3. Các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái

5. I2 có mạng tinh thể nguyên tử

7. Trong các đơn chất, số oxi hóa của nguyên tố khác không

Số phát biểu đúng là

A. 3.                      

B. 4.

C. 6.                      

D. 2.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.