Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200g

Đáp án C
Cơ năng của vật lúc đầu (buông nhẹ) là
Cơ năng của vật lúc sau (trạng thái có độ biến dạng∆l1 = 1cm)
Do vật chịu tác dụng thêm lực ma sát ca năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản bằng độ biến thiên cơ năng của vật:


Page 2

18/06/2021 4,854

D. 80cm/s

Đáp án chính xác

– Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng cho quá trình chuyển động từ vị trí lò xo dãn cực đại  đến vị trí lò xo nén cực đại (từ phải qua trái) là

Với  : là độ nén cực đại của lò xo.
    : là độ dãn cực đại của lò xo.
– Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng cho quá trình chuyển động ngược lại (từ trái qua phải) là

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng khối lượng m = 200g treo thẳng đứng, lấy g = 10m/s2. Khi con lắc vị trí cân bằng thế năng đàn hồi của lò xo bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 9,498

Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 50N/m, dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát, khi lò xo bị biến dạng ∆l= 4cm thì vận tốc của vật là v = 5m/s. năng của con lắc bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 5,688

Nếu đồng thi gim khối lượng ca vật còn một nửa và tăng vận tc lên gp bốn lần thì động lượng của vật sẽ

Xem đáp án » 18/06/2021 5,329

Một lò xo có độ cứng k = 1N/cm, chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 , khi lò xo dãn có chiều dài l = 22cm thì thế năng đàn hồi của nó là 80mJ. Giá trị của  l0 bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 5,245

Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 40N/m, chiều dài tự nhiên của lò xo là l0=40cm  dao động trên mặt phẳng nằm ngang, khi lò xo có chiều dài l1=44cm  thì vận tốc của vật là v1 = 60cm/s bỏ qua mọi lực cản. Khi lò xo có chiều dài  thì vận tốc của vật là v2 = 80cm/s. Giá trị của l2  khi lò xo bị nén bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 5,026

Khi nói về thế năng đàn hồi của lò xo phát biểu nào sau là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,950

Một lò xo có độ cứng k = 150N/m, chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 40 cm, khi lò xo chuyển từ trạng thái có chiều dài l1 = 46cm về trạng thái có chiều dài l2 = 42 cm thì lò xo đã thực hiện một công bằng:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,780

Một lò xo có độ cng k, khối lượng không đáng kể, được treo thẳng đng, đầu dưới gắn với một vật nặng. Từ vị trí cân bằng O, kéo vật nặng thẳng đng xuống phía dưới đến A với OA = x. Chọn mốc thế năng của hệ tại vị trí cân bằng O. Thế năng của hệ (lò xo và vật nặng) tại A xác định bi biểu thức

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200g

Xem đáp án » 18/06/2021 4,546

Một vật được ném thng đứng t mặt đt với vận tốc v0 thì đạt được độ cao cực đại là 8 m so với mặt đt, bỏ qua sức cản của không khí, gốc thế năng tại mặt đất. Độ cao của vật khi động năng bng 3 ln thế năng là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,202

Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 200g, lò xo có độ cứng k = 100N/m, chiều dài tự nhiên của lò xo là  dao động trên mặt phẳng nằm ngang, khi lò xo có chiều dài l0=40cm  thì vận tốc của vật là v = 4m/s bỏ qua mọi lực cản. Cơ năng của con lắc bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 4,133

Một lò xo có độ cứng k = 200 N/m, chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 40cm, khi lò xo chuyển từ trạng thái có chiều dài l1 = 50cm về trạng thái có chiều dài  l2= 45 cm thì lò xo đã thực hiện một công bằng:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,053

Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k = 80N/m, dao dộng trên mặt phng nằm ngang không ma sát vi cơ năng bng 115 mJ, khi lò xo bị biến dạng ∆l= 5cm thì vận tốc ca vật là v= 50 cm/s. Giá tr của m bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 3,742

Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k = 50N/m, vật nặng khối lượng m = 250 g treo thẳng đứng, lấy g = 10m/s2. Khi con lắc ở vị trí cân bằng thế năng đàn hồi của lò xo bằng

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200g

Xem đáp án » 18/06/2021 3,711

Vật khối lượng m1 chuyển động trên mặt phng ngang, nhẵn với vận tốc v1→ , đến va chạm với một vật khối lượng m2 đứng yên trên mặt phẳng ngang ấy. Sau va chạm, hai vật nhập làm một, chuyển động với cùng một vận tốc v→ . Hệ thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,659

Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m = 50g treo thẳng đứng, lấy g = 10m/s2. Khi con lắc ở vị trí cân bằng thế năng đàn hồi của lò xo bằng 2,5mJ. Giá trị của k bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 3,616

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Nước hoa lancome cho nam leflair

Related Posts