Con chó có trước hay con gà có trước

Ở đây có 1 vài điểm cần làm rõ.
1. Thứ nhất. Câu hỏi số 1 “quả trứng” có trước hay “con gà” có trước, về câu hỏi này tôi xin phép không bàn luận trong topic này. Và tôi cũng Fix luôn 1 số thuật ngữ cho đỡ nhập nhằng: trong topic này tên gọi “quả trứng” ám chỉ “quả trứng gà”. Quả trứng nở ra con gà đầu tiên ta gọi là “Quả trứng X”

. chúng ta sẽ tranh luận trứng X này có phải là trứng gà (về mặt bản chất) hay không. Trả lời được câu hỏi này chúng ta có thể kết luận về mặt bản chất thì trứng gà có trước hay con gà có trước.
===============================================================

2. “Nhưng quả trứng nở ra con gà ở đây bạn phải chấp nhận nguyên cụm tên gọi là vậy. Còn bạn tự áp đặt tên gọi “quả trứng nở ra con gà” = tên gọi “trứng gà” luôn đúng trong mọi trường hợp là sai. Ai cũng nhầm tường là đúng. Nhưng có thời điểm nó sai, chính là thời điểm đầu tiên khi chưa có con gà xuất hiện thì quả trứng đó không thể gọi là trứng gà được.”
———————————————————————————-

Ở đây chính là tôi đang xét cái thời điểm đầu tiên khi chưa có con gà xuất hiện. Và nếu tôi chứng minh được quả trứng X đó là “trứng gà” thì chúng ta phải công nhận quả trứng gà có trước con gà.
Và với câu hỏi là “trứng gà” thì sẽ không hề có cái vòng luẩn quẩn nào ở đây cả.

==============================================================

3. Về mặt tên gọi, tên gọi “con gà” có trước tên gọi “trứng gà” có trước tôi cũng ko bàn luận vấn đề này. Tôi cũng đồng ý là tên gọi con gà thông thường sẽ là có trước vì người xưa hay gọi tên trứng của loài theo tên loài vật đó (đúng khoảng 90%, tất nhiên cũng không thể bỏ qua ngoại lệ).

================================================================

4. Vấn đề tranh luận: về mặt bản chất, thì “con gà” có trước hay “trứng gà” có trước.
Với các câu trả lời của bạn, tôi xin phản biện như sau:

a. “Một con chim X > quả trứng > con gà.
Cơ sở nào để các nhà sinh học hay con người đặt tên, phân loại cho các loài động vật đẻ trứng? Dựa vào trứng của chúng để đặt tên hay dựa vào con vật đã hình thành?
Nếu bạn khẳng định là dựa vào trứng là có thể đặt tên được thì bạn dựa trên cơ sở nào?
Bạn đang nhập nhằn giữa tên gọi (1) và bản chất (2).”
—————————————————————————

Bạn hỏi khoa học sẽ phân loài dựa vào trứng hay là dựa theo con vật trưởng thành là tôi thấy không hợp lý rồi, vì quá trình tiến hóa diễn ra rất nhiều năm qua nhiều thế hệ. Có thể sẽ có trường hợp là con gà đầu tiên lại sinh ra 1 tập các quả trứng trong đó có lẫn 1 vài quả nở ra chim X, rồi sau nhiều thế hệ thì 100% trứng mới là trứng gà hết. ==> bản chất là không thể chỉ dựa vào trứng hay con vật trưởng thành mà phân loài. Vì nếu nói như thế thì một số con chim X mà là con của con gà đầu tiên bạn đều gọi chúng là gà cả ư ?, trong khi thực tế chúng (những con chim X con của con gà đầu tiên) lại có đặc điểm giống chim X chứ không giống gà. => mâu thuẫn vì nếu xếp chúng vào lớp gà thì ít nhất phải có bề ngoài giống hình dạng 1 con gà. (tóm lại ý ở đây chỉ là chúng ta ko thể chỉ dựa vào bố mẹ quả trứng hay chính quả trứng đó để mà phân loài hay gọi tên đượckhoa học ngày nay không dựa vào trứng hay dựa vào con vật để phân loài mà dựa vào ADN của chúng, ADN chứa cả trong trứng lẫn trong con vật trưởng thành. Và để biết 1 quả trứng là trứng loài nào thì phải xét đến ADN có trong nó. Và do đặc tính tiến hóa nên 1 loài có thể sinh ra trứng của loài tiếp theo (loài tiến bộ hơn), điều đó là bình thường. Và cũng có trường hợp loài tiến hóa hơn nở ra loài cũ. Về mặt triết học, thì bản chất một đối tượng luôn bao gồm nhiều thuộc tính, và như tôi đã nói. để biết 1 đối tượng có thuộc một lớp nào đó không, thì chỉ cần so sánh xem nó có mang toàn bộ đặc điểm chung của lớp đó không, đặc điểm chung ở đây gồm cả bên trong lẫn bên ngoài, mà quan trọng nhất đó là ADN.

Xem thêm:  Ngày Không Còn Mẹ 20 Bài Hát Thánh Ca Cầu

Ví dụ như lớp “trứng gà”, có các thuộc tính bên ngoài như : vỏ hồng/ trắng, lòng ngoài trắng, lòng trong đỏ, đặc điểm bên trong bao gồm: chứa nhiều protein, mang bộ ADN của gà. vân vân.
Nếu quả trứng nở ra con gà đầu tiên kia có tất cả các đặc điểm khớp với các đặc điểm chung nói trên, thì cho dù là trước đó ta gọi nó là trứng của chim X. thì ta vẫn phải xếp nó vào lớp “trứng gà” theo đúng lý luận triết học.

Nút thắt ở đây có 2 vấn đề: 1 là chỉ sau khi có loài mới con người thời xưa mới dám khẳng định quả trứng kia là trứng của loài mới. hai là: với hiểu biết của người xưa thì họ ko biết ADN là gì, trong cách phân loài của họ thì không có thuộc tính ADN. Nhưng như tôi đã nói, nhận thức con người luôn đi từ cái chưa biết đến cái đã biêt, từ cái sai đến cái đúng, dù có là sau ngàn năm lịch sử chúng ta mới biết ADN là gì, thì ta vẫn phải lấy cái kết quả cuối cùng đó là kết quả đúng đắn, tức là đưa ADN làm 1 thuộc tính quan trọng để phân loài, bất chấp rằng trước đó con người phân loài theo hình thù, (và đã mắc sai lầm vì chỉ phân loài theo hình thức bên ngoài). Việc phân lại loài theo ADN cũng dẫn đến việc chỉnh sửa lại nhận thức của mọi người đúng đắn hơn, ví dụ trước kia người ta chỉ nhìn bề ngoài nên đã coi cá sấu cá heo cũng là loài cá, nhưng nay người ta đã biết chúng là từ bò sát, lưỡng cư tiến hóa thành. Tất nhiên cũng có trường hợp người xưa chỉ nhận thức qua bề ngoài nhưng vẫn đúng, ví dụ như gà tiến hóa từ chim (người xưa coi gà khác chim), với những trường hợp như vậy thì không cần sửa nhận thức mà chỉ cần thêm nhận thức (tức là thêm thuộc tính ADN vào thuộc tính của lớp để phân biệt với lớp khác). Tóm lại là ta luôn phải lấy nhận thức mới nhất, đúng đắn nhất làm lý luận gốc, chứ ko thể coi cái sai lầm/hoặc thiếu sót trong quá khứ là lý luận đúng. Cái thiếu sót ở đây là người xưa không biết ADN, không đưa nó làm tiêu chí phân loài, ngày nay tiến bộ hơn ta cần chỉnh sửa thêm nhận thức cho đúng => AND phải là tiêu chí để phân loài => quả trứng X kia mang ADN của gà (con gà đầu tiên) nên vẫn phải là trứng gà

Xem thêm:  Em hãy nêu vai trò và đặc điểm của công nghiệp nặng lượng và điện tử tin học

.
==============================================================

b. “Việc phân loại và gọi tên các loài động dựa trên đặc tính bên trong và bộ gen được dùng từ khi nào bạn? Tôi dám chắc rằng giai đoạn con người chỉ dùng thị giác và đặc điểm nhận dạng bên ngoài của các loài sinh vật để đặc tên, phân loại thì lúc đó con gà đã xuất hiện. Hay bạn cho rằng con gà mới xuất hiện gần đây khi khoa học đã tiến bộ? Nếu khẳng định của tôi là đúng thì con gà được đặt tên thuần túy theo đặc điểm nhận dạng bên”
———————————————————————————-

Như tôi đã phân tích bên trên, nhận thức con người suy cho cùng là đi từ chưa biết đến đã biết, đi từ sai đến đúng, Cho dù là lúc phân loài con người thời đó đặt tên thuần túy theo hình thức, nhưng với kiến thức khoa học hiện tại (tức là chúng ta đang xếp loài dựa theo ADN) thì đương nhiên ta phải sửa lại nhận thức, tức là trong cách phân loài phải đưa ADN là 1 thuộc tính quan trọng nhất. Và nếu nước Việt Nam (và hầu hết các nước khác) đã đang và vẫn sẽ coi gà là một lớp phân nhánh mới so với lớp chim thì => thì lý luận của tôi là đúng, (tức là quả trứng X mà nở ra con gà đầu tiên phải mang ADN của gà => trứng X là trứng gà)

,

Bộ ADN của các loài luôn có các đặc điểm chung và riêng. Khi ta công nhận 1 nhóm con vật là 1 loài mới, có nghĩa là ta đã công nhận phần ADN riêng của loài đó là một đặc tính mới, mặc dù nó vẫn có 1 phần chung với lớp loài vật cũ mà nó tiến hóa. ví dụ loài gà luôn có 1 phần gen của loài chim, và một số nước trên thế giới vẫn gọi nó là chim. Nhưng, 1 khi nước chúng ta (đã, đang và vẫn sẽ) công nhận gà là loài mới so với chim, thì đồng nghĩa là ta công nhận những cái riêng của nhóm loài đó bao gồm cả ADN dù cho thời xưa chưa có thuộc tính này ==> như trên đã nói, ta có thể xếp quả trứng nở ra con gà đầu tiên là trứng gà. Và nhắc lại là chúng ta luôn coi kết quả cuối cùng cho đến hiện tại là kết quả đúng đắn nhất.

Xem thêm:  Ca sĩ mũ xinh mà nó là ai?

============================================================ c. “Con chim X > quả trứng (x) > con gà.
Vậy quả trứng (x) này được đặt tên theo tên cái đã có và đẻ ra nó là hợp lý (trứng chim X) hay đặt tên theo cái chưa có (con gà > trứng gà) là hợp lý?”
—————————————————————————–

Theo tôi bạn mới là đang nhập nhằng giữa tên gọi và bản chất, chúng ta đang nói đến bản chất, bạn lại vẫn bị cái tên đánh lừa, Vì dù cho con gà đầu tiên có sau quả trứng nở ra nó, dù cho trước khi có con gà đầu tiên người ta gọi nó là trứng chim X, thì sau này, khi xét xem trứng X có phải là trứng gà hay không thì cũng ko nên bị phụ thuộc vào cái gì có sau cái gì có trước mà phải dựa trên các đặc điểm của quả trứng đó

bạn ạ.
Trong thực tế cũng có nhiều trường hợp mọi người cứ tưởng anh A là con của ông B nhưng đi xét nghiệm ra lại là con của ông C. Mặc dù là ông A xuất hiện trước trong câu truyện nhưng cái sự thật cuối cùng vẫn được cho là đúng nhất. Khi câu truyện có thêm tình tiết mới, thì ta phải sửa lại nhận thức của ta.
=============================================================

d. “Nếu mọi người muốn hiểu bản chất về sinh học thì nên là câu hỏi khác, vấn đề khác vì trong khoa học kiên kỵ nhất là sự mập mờ.”
——————————————————————————

Tôi giải thích có vẻ lan man dài dòng, nhưng theo tôi nó là rất rõ ràng và chi tiết. bạn nên đọc và ngẫm kỹ lại, có như vậy mới không hiểu nhầm và tránh mập mờ. (tôi cũng đã đọc và ngẫm kỹ các comment của bạn).
Còn về bản chất sinh học theo tôi thì nó nên được đi kèm trong topic này, vì triết học phải đi kèm khoa học dẫn đường, trong 1 thời gian dài, các triết gia chỉ ngồi tán dóc mà ko dựa vào khoa học => một thời gian dài triết học chậm phát triển.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts