Come round to nghĩa là gì

come round to  có nghĩa là gì?

@Yenngoc-Lisa this means to come around to doing something . This is a phrasal verb. When you say this, you are saying that you will do a task later on.ex. I will come round to do that paper later.

@Yenngoc-Lisa this means to come around to doing something . This is a phrasal verb. When you say this, you are saying that you will do a task later on.ex. I will come round to do that paper later.

Come round Is often used to describe someone changing their mind to agree with you. Eventually he will come round to our point of view

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Tiêm mũi 1 cách mũi 2 bao lâu

Related Posts