Có vẻ như tiền bẩn sẽ không còn là vấn đề

Có vẻ như tiền bẩn sẽ không còn là vấn đề

Làm thế nào? Purefi đã nhận được một khoản tài trợ để hỗ trợ xác minh thông tin Purefi SDK trên gần blockchain

Xin chúc mừng, Purefi, và được thực hiện gần blockchain

Tìm hiểu thêm
https://bit.ly/3i9uq9a

​It seems like dirty money will no longer be an issue 👀 💸

How? ▶️ PureFi received a grant to support PureFi Credentials Verification SDK on NEAR Blockchain

Congratulations, PureFi, and well done to NEAR Blockchain 🥳🤩

Find out more 👉
https://bit.ly/3I9Uq9a

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Cách làm vịt xào rau muống

Related Posts