Cơ chế hình thành phản xạ có điều kiện ở người

Sự hình thành phản xạ có điều kiện

II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện

1. Hình thành phản xạ có điều kiện (hình 52-1-3)

Xem thêm  Cao ngựa chữa phong thủy như thế nào?

Hãy nghiên cứu một thí nghiệm kinh điển của Nhà sinh lí học người NgaI.P.Paplôp: phản xạ có điều kiện tiết nước bọt đối với ánh đèn hoặc một kích thích bất kì.

Hình 52-3. Thành lập phản xạ có điều kiện tiết nước bọt khi có ánh đèn

A. Bật đèn rồi cho ăn nhiều lần, ánh đèn

B. Phản xạ có điều kiện tiết nước bọt sẽ trở thành tín hiệu của ăn uốngvới ánh đèn đã được thành lập

2. Ức chế phản xạ có điều kiện

Trong thí nghiệm trên, phải thường xuyên củng cố phản xạ có điều kiện đã được hình thành, nghĩa là củng cố kích thích ánh đèn gãy tiết nước bọt bằng cho ăn. Nếu không được củng cố, dần dần phản xạ có điều kiện đã hình thành sẽ mất do ức chế tắt dần, ánh đèn trở thành vô nghĩa, không gây tiết nước bọt nữa.

Loigiaihay.com

 • Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

  I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện, II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện.

 • Hãy xác định xem trong các ví dụ nêu dưới đây, đâu là phản xạ không điều kiện và đâu là phản xạ có điều kiện và đánh dấu () vào cột tương ứng ở bảng 52-1.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 166 SGK Sinh học 8.

 • Dựa vào hình 52 – 3A và B kết hợp với hiểu biết của em về quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điểu kiện, hãy trình bày quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện đã thành lập để thành lập một phản xạ mới qua một ví dụ tự chọn.

  Dựa vào hình 52 – 3A và B kết hợp với hiểu biết của em về quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điểu kiện, hãy trình bày quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện đã thành lập để thành lập một phản xạ mới qua một ví dụ tự chọn.

 • Dựa vào sự phân tích các ví dụ nêu ở mục I và những hiểu biết qua ví dụ trinh bày ở mục II, hãy hoàn thành bảng 52 – 2, so sánh tính chất của 2 loại phản xạ sau đây.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 167 SGK Sinh học 8.

 • Bài 1 trang 168 SGK Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 168 SGK Sinh học 8. Phân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện.

 • Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Sinh học 8.

 • Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Sinh học 8.

 • Đặc điểm cấu tạo trong của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của nó?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh học 8.

 • Bài 1 trang 80 SGK Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 80 SGK Sinh học 8. Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.