Clo có số thứ tự 17 trong bảng tuần hoàn tìm câu sai

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Các câu hỏi tương tự

Những câu hỏi liên quan

Một nguyên tố X ở nhóm VIA, chu kì 3.

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X

Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron : 1 s 2 2 s 2 2 p 6

Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X. Trong bảng tuần hoàn, X thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào ? Các nguyên tố thuộc nhóm này có tên chung là gì ?

Tìm câu sai trong các câu sau đây:

A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà những nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.

Một nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử như sau:

1s22s22p4.

1s22s22p3.

1s22s22p63s23p1.

1s22s22p63s23p5.’

Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

 Cho 2 nguyên tố X và Y thuộc hai chu kì liên tiếp ( Z X < Z Y ) và cùng số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn (nhóm A và nhóm B).

Xem thêm  Tại sao phải nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

– Nguyên tố X tạo thành hợp chất ion với clo ứng với công thức XC1.

– Nguyên tố Y cũng tạo thành hợp chất với clo hợp chất YC1 trong đó khối lượng của clo chiếm 24,7%.

Xác định các nguyên tố X và Y.

(a) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 13 nguyên tố s.

(c) Bảng tuần hoàn gồm 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn.

(e) Bảng hệ thống tuần hoàn có 16 cột dọc, ứng với 8 nhóm A và 8 nhóm B.

(h) Mendeleev xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

Số thứ tự của nguyên tố clo là 17, clo thuộc

A.Chu kì 3, nhóm VIIB

B.Chu kì 4, nhóm VIIA

C.Chu kì 3, nhóm VIIA

D.Chu kì 4, nhóm VIA

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:Lời giải:
Cl ( 17 ) : 1s22s22p63s23p5:
Số e lớp ngoài cùng = 2 + 5 = 7 => nhóm 7 , kết thúc ở phân lớp P => VII A
Có 3 lớp e => chu kì 3
Đáp án cần chọn là:C

Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Hóa học 10 – Đề số 3

Làm bài

Xem thêm  Bag đọc tiếng Anh là gì

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Đường cong hình bên là đồ thị hàm số

  với

  ,

  ,

  là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 • Loại gió có ảnh hưởng chủ yếu đến khí hậu nước ta là:

 • Địa hìnhđồi núi nước ta có sự phân bậc vì?

 • Vào đầu mùa hạ gió mùa Tây Nam gây mưa ở vùng?

 • Ở Bắc Trung Bộ, gió phơn xuất hiện khi:

 • Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp đã làm cho:

 • Ở nước ta, dải đồi trung du rộng nhất nằm ở:

 • Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm chung của địa hình Việt Nam?

 • Sự khác nhau rõ nét giữa vùng núi Trường Sơn Bắc so với Trường Sơn Nam là:

 • Câu hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây – Bên nắng đốt, bên mưa quây”. Hiện tượng khí hậu trên do tác động của:

Thuộc website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.