Chủ nhật Tiếng Anh là gì

Học cách nói các ngày trong tuần bằng tiếng Anh. Chú ý là ngày trong tuần trong tiếng Anh được viết hoa chữ cái đầu tiên.

What day is it? Hôm nay là thứ mấy?
What day is it today? Hôm nay là thứ mấy?
Monday thứ Hai
Tuesday thứ Ba
Wednesday thứ Tư
Thursday thứ Năm
Friday thứ Sáu
Saturday thứ Bảy
Sunday Chủ Nhật
on Monday vào thứ Hai
on Tuesday vào thứ Ba
on Wednesday vào thứ Tư
on Thursday vào thứ Năm
on Friday vào thứ Sáu
on Saturday vào thứ Bảy
on Sunday vào Chủ Nhật

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Hay so sánh hoạt động thương mại điện tử và hoạt động thương mại truyền thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.