christmas cash là gì – Nghĩa của từ christmas cash

christmas cash có nghĩa là

Khi bạn không biết món quà nào để mua ai đó vào Giáng sinh, vì vậy thay vào đó bạn chỉ cần cho họ một số tiền để họ có thể mua một cái gì đó chính họ.Tiền mặt Giáng sinh cũng là một bài hát của hit Youtuber tên là Fred.

Thí dụ

Ex 1:
.
Samuel: Chỉ cần nhận cho cô ấy một số tiền mặt Giáng sinh.
Ví dụ.2:
Fred: Caaaash!Tiền mặt!Tiền bạc!Tất cả những gì tôi thực sự muốn là CAAAASH!Tiền mặt!

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm  Hướng dẫn livestream đây học bằng OBS kết hợp với diện thoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.