Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Các thiết bị nào sau đây không sử dụng dòng điện xoay chiều ?

Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều :

Nếu hiệu điện thế của điện nhà là \(220V\) thì phát biểu nào là không đúng?

Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?

Để đo cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều , ta mắc ampe kế :

Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện xoay chiều, ta mắc vôn kế

Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?

Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện?

Dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi

→ Đáp án D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 15

A.

Dòng điện xoay chiều có chiều dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian.

B.

Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

C.

Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.

D.

Dòng điện xoay chiều hình sin có pha biến thiên tuần hoàn.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 – Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều – Đề số 6

Làm bài

 • Ta cần truyền một công suất điện 1MW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 10 kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch điện có hệ số công suất cosφ = 0,8. Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị:

 • ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Đặt vào hai điểm A và B một hiệu điện thế xoay chiều u = 150sin100πt [V]. Bỏ qua điện trở dây nối và điện trở khoá K. Biết rằng: khi K đóng các hiệu điện thế hiệu dụng UAM = 35 [V], UMN = 85 [V] và công suất tiêu thụ của cả mạch P = 37,5 [W]. Khi K mở, các hiệu điện thế hiệu dụng UAM và UMN vẫn có giá trị như khi K đóng.

  Biết giá trị của điện trở R tham gia trong mạch là R = 80 Ω.

  Giá trị của cuộn cảm L tham gia trong mạch là:

 • Cường độ dòng điện …..của dòng điện xoay chiều là cường độ dòng điện không đổi khi đi qua cùng vật dẫn trong cùng khoảng thời gian đủ dài tỏa ra nhiệt lượng như nhau.

  Chọn một trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống cho đúng nghĩa:

 • Công thức nào trong các công thức sau đây cho phép ta xác định công suất hao phí điện năng khi truyền tải điện đi xa?

 • Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =

  H. Biết tần số của dòng điện trong mạch là 50 Hz. Tổng trở trong mạch bằng:

 • Trong mạch xoay chiều, điện năng tiêu thụ trung bình trong một chu kì phụ thuộc vào:

 • Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Khi có sự cộng hưởng điện xảy ra thì:

 • Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều.

 • Tìm kết luận sai. Công suất hao phí:

 • Từ thông xuyên qua vòng dây đặt trong từ B không phụ thuộc vào:

 • Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. X là một hộp đen chứa 1 phần tử R hoặc L hoặc C, biết UAB = 100cos100πt [V]; IA = [A], P = 100 [W], C = [F], i trễ pha hơn UAB. Tìm cấu tạo X và giá trị của phân tử?

 • Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và coscφ1; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cosφ1. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của cosφ1 và cosφ2 là:

 • Dòng điện xoay chiều có tần số 60 Hz. Trong 2 s dòng điện đổi chiều:

 • Trong cuộn thứ cấp của máy biến thế có số vòng bằng 1000 xuất hiện suất điện động bằng 600 [V]. Nếu máy biến thế được nối vào mạng với hiệu điện thế U = 120 [V] thì số vòng trong cuộn sơ cấp sẽ là:

 • ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 [V] và UMB = 200 [V]. Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2sinh[120πt – ] [A], cuộn dây thuần cảm.

  Giá trị R tham gia trong mạch là:

 • Một đèn ống huỳnh quang được đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 127 V và tần số 50 Hz. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp tức thời đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn 90 V. Thời gian đèn sáng trong mỗi phút là:

 • Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết: i = cos[100πt] A; UAM = 40cos[100πt +] V; u lệch pha so với i là . Tìm R, r, L:

 • Công suất tiêu thụ trung bình trong một đoạn mạch điện xoay chiều là P = 4,4 [kW], khi hiệu điện thế hiệu dụng là U = 110 [V] và cường độ dòng điện là I = 50 [A], thì hệ số công suất của mạch điện là:

 • Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có

  làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:

 • Điều không đúng khi nói về đặc tính của huyết áp là:

 • Có bao nhiêu giá trị của ⇔ax=b−a   2 để hai phương trình: 1 và ⇔ có một nghiệm chung?

 • Cho hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt có phương trình: mx+m−1y−2m+2=0 và 3mx−3m+1y−5m−4=0 . Khi m=13 thì d1 và d2 :

 • Tàu thống nhất chạy từ Hà Nội vào Thành Phố Hồ Chí Minh khởi hành lúc 19 giờ ngày thứ ba . Sau 36 giờ tàu vào đến ga cuối cùng . Tàu đến ga cuối cùng lúc

 • Tậpxác định của phương trình2x3−x+12x−1=6−5x3x−2 là:

 • Trung hòa 6,75 gam amin no, đơn chức, mạch hở X bằng lượng dư dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,225 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là ?

 • Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số

  trên nửa khoảng .

 • Một mặt phẳng cắt hai mặt đối diện của hình hộp theo hai giao tuyến là

  và . Hãy chọn mệnh đề đúng.

Video liên quan

Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều.

A.

Dòng điện xoay chiều có chiều dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian.

B.

Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

C.

Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.

D.

Dòng điện xoay chiều hình sin có pha biến thiên tuần hoàn.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 – Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều – Đề số 6

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Ta cần truyền một công suất điện 1MW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 10 kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch điện có hệ số công suất cosφ = 0,8. Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị:

 • Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Đặt vào hai điểm A và B một hiệu điện thế xoay chiều u = 150sin100πt (V). Bỏ qua điện trở dây nối và điện trở khoá K. Biết rằng: khi K đóng các hiệu điện thế hiệu dụng UAM = 35 (V), UMN = 85 (V) và công suất tiêu thụ của cả mạch P = 37,5 (W). Khi K mở, các hiệu điện thế hiệu dụng UAM và UMN vẫn có giá trị như khi K đóng.

  Biết giá trị của điện trở R tham gia trong mạch là R = 80 Ω.

  Giá trị của cuộn cảm L tham gia trong mạch là:

 • Cường độ dòng điện …..của dòng điện xoay chiều là cường độ dòng điện không đổi khi đi qua cùng vật dẫn trong cùng khoảng thời gian đủ dài tỏa ra nhiệt lượng như nhau.

  Chọn một trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống cho đúng nghĩa:

 • Công thức nào trong các công thức sau đây cho phép ta xác định công suất hao phí điện năng khi truyền tải điện đi xa?

 • Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =

  Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  H. Biết tần số của dòng điện trong mạch là 50 Hz. Tổng trở trong mạch bằng:

 • Trong mạch xoay chiều, điện năng tiêu thụ trung bình trong một chu kì phụ thuộc vào:

 • Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Khi có sự cộng hưởng điện xảy ra thì:

 • Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều.

 • Tìm kết luận sai. Công suất hao phí:

 • Từ thông xuyên qua vòng dây đặt trong từ B không phụ thuộc vào:

 • Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. X là một hộp đen chứa 1 phần tử R hoặc L hoặc C, biết UAB = 100

  Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  cos100πt (V); IA =

  Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  (A), P = 100 (W), C =

  Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  (F), i trễ pha hơn UAB. Tìm cấu tạo X và giá trị của phân tử?

 • Trong máy phát điện:

 • Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và coscφ1; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cosφ1. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của cosφ1 và cosφ2 là:

 • Dòng điện xoay chiều có tần số 60 Hz. Trong 2 s dòng điện đổi chiều:

 • Oát kế dùng để đo:

 • Trong cuộn thứ cấp của máy biến thế có số vòng bằng 1000 xuất hiện suất điện động bằng 600 (V). Nếu máy biến thế được nối vào mạng với hiệu điện thế U = 120 (V) thì số vòng trong cuộn sơ cấp sẽ là:

 • Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc

  Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2sinh(120πt –

  Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  ) (A), cuộn dây thuần cảm.

  Giá trị R tham gia trong mạch là:

 • Một đèn ống huỳnh quang được đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 127 V và tần số 50 Hz. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp tức thời đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn 90 V. Thời gian đèn sáng trong mỗi phút là:

 • Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết: i =

  Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  cos(100πt) A; UAM = 40

  Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  cos(100πt +

  Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  ) V; u lệch pha so với i là

  Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều trong công nghiệp

  . Tìm R, r, L:

 • Công suất tiêu thụ trung bình trong một đoạn mạch điện xoay chiều là P = 4,4 (kW), khi hiệu điện thế hiệu dụng là U = 110 (V) và cường độ dòng điện là I = 50 (A), thì hệ số công suất của mạch điện là:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • “ Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa…”Đó là Nghị quyết nào của Đảng ta?

 • Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?

 • Sau khi xé bỏ hòa ước Véc-xai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu gì?

 • Sau khi Đức liên kết với Italia, Nhật hình thành liên minh phát xít, thái độ của Liên Xô đối với các nước Đức như thế nào?

 • Chủ trương của Liên xô với các nước tư bản sau khi Đức, Italia, Nhật hình thành liên minh phát xít ?

 • Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào thời điểm nào?

 • Phát xít Đức tấn công Liên Xô

 • Phát xít Đức kí văn bản đầu hàng Đồng Minh không điều kiện vào thời điểm nào:

 • Lực lượng giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là:

 • Ngày 1/1/1942 khối Đồng minh chống phát xít được thành lập ở Oa-sinh-tơn gồm :

Video liên quan

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Cách làm bánh gà Hồng Mai

Related Posts