chọn kiểu chữ, căn lề

0 Views

@ Link download Soukoban: https://1drv.ms/u/s!AhiLrvJ3ZvGHg0sArywSvEW7tPCP?e=JHEDzs  Vì link cũ bị xóa nên mình đã cập nhật lại link mới, nên hướng dẫn trong video có khác một chút. Mong các bạn thông cảm.

0 Views

@ Link download Mario Teaches Typing: https://1drv.ms/u/s!AhiLrvJ3ZvGHg0WH9k1tifpxTSDN?e=4G0Lvp ⚠️ Vì link cũ bị xóa nên mình đã cập nhật lại link mới, nên hướng dẫn trong video có khác một chút. Mong các bạn thông cảm.

<span class=”text_page_counter”>(1)</span><div class=”page_container” data-page=1>

<b>Môn: Tin học – Lớp 3 – Tuần 23</b>

Nội dung bài viết

</div>

<span class=”text_page_counter”>(2)</span><div class=”page_container” data-page=2>

<b>BÀI 5:</b>

<b>CHỌN KIỂU CHỮ, CĂN LỀ</b>

<b>Chủ đề III</b>

</div>

<span class=”text_page_counter”>(3)</span><div class=”page_container” data-page=3>

<b>MỤC TIÊU</b>

<b>BÀI 5:</b>

<b>CHỌN KIỂU CHỮ, CĂN LỀ</b>

– Biết cách chọn kiểu chữ, thay đổi kiểu chữ trong trang soạn thảo;

– Biết cách căn lề đoạn văn bản;

– Trình bày được văn bản đơn giản trên phần mềm Word.

– Biết cách chọn kiểu chữ, thay đổi kiểu chữ trong trang soạn thảo;

– Biết cách căn lề đoạn văn bản;

</div>

<span class=”text_page_counter”>(4)</span><div class=”page_container” data-page=4>

<b>BÀI 5:</b>

<b>CHỌN KIỂU CHỮ, CĂN LỀ</b>

</div>

<span class=”text_page_counter”>(5)</span><div class=”page_container” data-page=5>

<b>1. Nêu điểm giống và khác nhau giữa hai đoạn văn dưới đây.</b>

<b>A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN</b>

<b>Đoạn 1</b> <b>Đoạn 2</b>

Trình bày văn bản

Em có thể dung các phơng chữ, kiểu chữ và cỡ chữ khác nhau. Ngồi ra, em cũng có thể căn lề đoạn văn bản theo nhiều cách khác nhau.

<b>Trình bày văn bản</b>

Em có thể dung các <b>phơng chữ</b>, <i>kiểu chữ </i>và cỡ chữ khác nhau. Ngoài ra, em cũng có thể căn lề đoạn văn bản theo nhiều cách khác nhau.

<b>Giống nhau</b> <b>Khác nhau</b>

– Cùng cỡ chữ Đoạn 1:

– Đầu các dòng bên trái thẳng hàng, bên phải khơng thẳng hàng.

– Chỉ có chữ thường

Đoạn 2:

– Đầu các dịng bên phải thằng hàng, bên trái khơng thẳng hàng

</div>

<span class=”text_page_counter”>(6)</span><div class=”page_container” data-page=6>

<b>2. Thay đổi kiểu chữ</b>

<b>A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN</b>

<b>a. Em hãy quan sát các nút lệnh được đóng khung, tìm hiểu và </b><b>trao đổi với bạn về chức năng các nút lệnh .</b>

<b>Chọn kiểu </b><b>chữ in đậm</b>

<i>Chọn kiểu chữ in </i><i>nghiêng</i>

Chọn kiểu chữ gạch chân

</div>

<span class=”text_page_counter”>(7)</span><div class=”page_container” data-page=7>

<b>2. Thay đổi kiểu chữ</b>

<b>A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN</b>

<b>b. Em thực hiện các thao tác ở cột “Thao tác”, rồi điền từ cịn </b><b>thiếu vào ơ chấm (…) để được câu đúng.</b>

Xem thêm  Chủ tịch Hội đồng quản trị của Techcombank

<b>Thao tác</b> <b>Kết quả trên màn hình</b>

<b>Chọn nút lệnh rồi gõ vài từ. Chữ hiện lên có kiểu </b>…

<b>Chọn nút lệnh rồi gõ vài từ. Chữ hiện lên có kiểu </b>…

<b>Chọn nút lệnh rồi gõ vài từ. Chữ hiện lên có kiểu </b>…

<b>in đậm</b>

<b>in nghiêng</b>

<b>Gạch chân</b>

</div>

<span class=”text_page_counter”>(8)</span><div class=”page_container” data-page=8>

<b>2. Thay đổi kiểu chữ</b>

<b>A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN</b>

<b>Các bước trình bày chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân.</b>

<b> – Nháy nút để tạo chữ đậm hoặc (nhấn tổ hợp phím</b><b>Ctrl + B</b><i><b>).</b></i>

<b> – Nháy nút để tạo chữ nghiêng hoặc (nhấn tổ hợp </b><b>phím Ctrl + I</b><i><b>).</b></i>

<b> – Nháy nút tạo chữ gạch chân hoặc </b> <b>(nhấn tổ hợp </b><b>phím</b> <b>Ctrl + U</b><i><b>).</b></i>

</div>

<span class=”text_page_counter”>(9)</span><div class=”page_container” data-page=9>

<b>3. Căn lề văn bản.</b>

<b>A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN</b>

<b>a. Em hãy đọc thơng tin hình dưới đây, tìm hiểu và trao đổi với </b><b>bạn về chức năng các nút lệnh căn lề.</b>

Căn lề trái

Căn lề trái

Căn giữa

Căn đều hai bên

</div>

<span class=”text_page_counter”>(10)</span><div class=”page_container” data-page=10>

<b>3. Căn lề văn bản.</b>

<b>A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN</b>

Bước 1:

<b>Chọn đoạn văn bản cần căn lề.</b>

Bước 2:

<b>Chọn </b>

<b>một</b>

<b> trong các nút lệnh</b>

<b>để căn lề.</b>

<b>Các bước căn lề cho đoạn văn bản.</b>

</div>

<span class=”text_page_counter”>(11)</span><div class=”page_container” data-page=11>

<b>3. Căn lề văn bản.</b>

<b>A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN</b>

<b>b. Em gõ hai dịng có nội dung tùy ý vào trang soạn thảo văn </b><b> bản, thực hiện các thao tác ở cột “Thao tác”, rồi điền kết </b><b>quả vào ô chấm (…).</b>

<b>Thao tác</b> <b>Kết quả trên màn hình</b>

<b>Chọn nút lệnh </b><b>Chọn nút lệnh</b><b>Chọn nút lệnh</b><b>Chọn nút lệnh</b>

Xem thêm  Tranh vẽ an toàn giao thông của học sinh lớp 1

<b> Hai dòng căn lề phải</b><b> Hai dòng căn lề trái</b>

<b> Hai dòng căn đều hai bên</b><b> Hai dòng căn lề giữa</b>

</div>

<span class=”text_page_counter”>(12)</span><div class=”page_container” data-page=12>

Căn giữa Chọn cỡ chữ

Kiểu chữ đậm

Kiểu chữ

nghiêng Căn lề phải

Căn lề trái Chọn phông chữ

Căn đề hai

bên Kiểu chữ gạch <sub>chân</sub>

<b>Căn giữa</b> <b>Chọn cỡ <sub>chữ</sub></b> <b>Kiểu chữ </b>
<b>đậm</b>

<b>Kiểu chữ </b><b>nghiêng</b>

<b>Căn lề </b><b>phải</b>

<b>Căn lề trái</b> <b>Chọn phông </b><b>chữ</b>

<b>Căn đều </b>

<b>hai bên</b> <b><sub>gạch chân</sub>Kiểu chữ </b>

<b>Bài 5: CHỌN KIỂU CHỮ, CĂN LỀ</b>

<b>A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH</b>

</div>

<span class=”text_page_counter”>(13)</span><div class=”page_container” data-page=13>

<b>Bài 5: CHỌN KIỂU CHỮ, CĂN LỀ</b>

<b>A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH</b>

<b>1. </b>

<b>Em hãy gõ đoạn văn bản sau, thay đổi kiểu chữ theo </b>

<b>mẫu rồi lưu văn bản lấy tên là </b>

<b>Vịnh Hạ Long.</b>

<b>VỊNH HẠ LONG</b>

Từ trên cao nhín xuống, vịnh Hạ Long như một bức tranh khổng lồ sống động với hàng ngàn đảo đá

<i>Hạ Long có nhiều hang động đẹp, như động Thiên cung, hang Đầu </i><i>gỗ, hang Trinh nữ …</i>

Vịnh Hạ Long cịn mang một vẻ đẹp rất riêng khi đón bình minh tới cũng như khi hoàng hôn buông xuống. Vàn năm 1994, vinh Hạ Long đã chính thức được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

</div>

<span class=”text_page_counter”>(14)</span><div class=”page_container” data-page=14>

Trò Chơi

Câu 1

<b>Đáp án</b>

<b>Câu hỏi</b>

<b>Điền vào chỗ trống</b>

<b>………</b><b>………</b><b>……………</b>

<b>……………</b> <b>Chọn cỡ chữ</b>

</div>

<span class=”text_page_counter”>(15)</span><div class=”page_container” data-page=15>

Trò Chơi Khởi Động

Câu 2

<b>Đáp án</b>

<b>Câu hỏi</b>

A. Arial, Times New Roman,Tahoma …

Các phông chữ thường sử dụng là:

</div>

<span class=”text_page_counter”>(16)</span><div class=”page_container” data-page=16>

<b> DẶN DỊ</b>

<b>- Hồn thành bài tập 1 đã chữa vào sách</b>

<b>- Làm bài tập 2/Sách HDHTH 3 trang 78 (vào </b><b>máy tính – nếu có máy)</b>

</div><!–links–>

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.