Chọn đáp án đúng một dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều thì

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Phát biểu nào sau đây là không đúng? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì
 • Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m² đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,6 T, véc tơ cảm ứng từ vuô
 • Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 12cm² đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.
 • Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là:
 • Một ống dây dẫn dài 50cm tiết diện ngang là 10cm² gồm 100 vòng. Hệ số tự cảm của ống dây là
 • Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức I = 0,4(5 – t); I tính bằng ampe, t tính bằng giây.
 • Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ.
 • Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 cm trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1 = 2 A
 • Đáp án nào sau đây là sai. Hệ số tự cảm của ống dây
 • Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua.
 • Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?
 • Tính chất cơ bản của từ trường là
 • Nếu một vòng dây dẫn quay trong từ trường đều quanh một trục vuông góc với từ trường, dòng điện cảm ứng
 • Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức
 • Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.
 • Phương của lực Lorenxơ
 • Phát biểu nào sau đây là không đúng?Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì
 • Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng hướng từ trên xuố
 • Năng lượng từ trường của ống dây dẫn có hệ số tự cảm L, mang dòng điện i,  được tính bằng công thức
 • Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T với vận tốc ban đầu vo = 2.
 • Một học sinh làm thí nghiệm bằng cách cho lần lượt cho các điện tích q, q, q – , q  bay cùng tốc độ, cùng hướng v�
 • Từ thông qua một mạch điện kín phụ thuộc vào
 • Một đoạn dây dẫn dài 10 cm đặt trong từ trường đều và hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300.
 • Một đoạn dây dẫn CD chiều dài l mang dòng điện I chạy qua đặt trong từ trường sao cho CD song song  với các đường
Xem thêm:  Những câu hỏi thường gặp khi thi Speaking PET

18/06/2021 13,376

A. song song với các đường sức từ.

B. vuông góc với các đường sức từ.

Đáp án chính xác

C. hợp với các đường sức từ góc 45 độ

D. hợp với các đường sức từ góc 60 độ

F=BIlsinα⇒Fmax=BIl⇔α=90oChọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:

Xem đáp án » 18/06/2021 15,953

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

Xem đáp án » 18/06/2021 14,794

Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn song song lên 4 lần thì lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của mỗi dây tăng lên

Xem đáp án » 18/06/2021 6,248

Một đoạn dây có dòng điện được đặt trong một từ trường đều. Để độ lớn lực từ tác dụng lên dây đạt cực tiểu thì độ lớn góc α giữa véctơ phần tử dòng điện và véctơ cảm ứng từ phải bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 4,974

Ống dây điện trên hình vẽ bị hút về phía thanh nam châm. Hãy chỉ rõ cực của thanh nam châm:

Chọn đáp án đúng một dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều thì

Xem đáp án » 18/06/2021 3,611

Một khung dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong từ trường luôn luôn có xu hướng quay mặt phẳng của khung dây đến vị trí

Xem thêm:  Cách nấu món chay ngon dễ làm

Xem đáp án » 18/06/2021 3,447

Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện tỉ lệ với?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,394

Đặt bàn tav trái cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón tay cái choãi ra 90 độ chỉ chiều dòng điện thì chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Xem đáp án » 18/06/2021 1,957

Dùng nam châm thử ta có thể biết được

Xem đáp án » 18/06/2021 1,916

Khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều chịu tác dụng của ngẫu lực từ khi:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,747

Trong hình vẽ đoạn dòng điện MN đặt trong mặt phẳng chứa các đường sức từ của một từ trường đều ở các vị trí khác nhau. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện MN trong hình nào lớn nhất

Xem đáp án » 18/06/2021 1,649

Một đoạn dòng điện nằm song song với đường sức từ và có chiều ngược chiều với chiều đường sức từ. Gọi F là lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đó thì

Xem đáp án » 18/06/2021 1,456

Gập đôi đoạn dây dẫn MN có chiều dài l mang dòng điện I thành đoạn dây kép có chiều dài l/2 và đặt trong từ trường đều. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó

Chọn đáp án đúng một dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều thì

Xem đáp án » 18/06/2021 1,336

Phần tử dòng điện Il→ nằm trong từ trường đều có các đường sức từ hướng thẳng đứng từ dưới lên. Gọi α là góc hợp bởi Il→ và đường sức từ. Để cho lực từ có phương nằm ngang thì góc α không thể bằng

Xem thêm:  Cách vẽ biểu đồ trong gg sheet

Xem đáp án » 18/06/2021 1,306

Hình vẽ mô tả đoạn dây dẫn AB và lực từ tác dụng lên đoạn dây dân đó đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Từ chiều của lực từ và chiều của dòng điện đã chỉ ra trong hình về thì đường sức từ

Chọn đáp án đúng một dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều thì

Xem đáp án » 18/06/2021 1,202

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts