Cho tam giác ABC vuông tại A có AB bằng 4 cm AC bằng 3 cm khi độ diện tích ABC là

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 4cm; AC = 3cm. Tính diện tích của tam giác ABC và đường cao AH. (vẽ hình C/M giúp)

Áp dụng định lý pytago trong tam giác vuông ABC có

BC2=AB2+AC2

=>BC =AB2+AC2=32+42=5 cm

AM là trung tuyến => AM=1/2.BC=2,5 cm

kẻ MH vuông góc với AB

Vì tam giác ABM là tam giác cân =>H cungc là trung điểm AB

lại có M là trung điểm BC nên MH là đường trung bình tam giác abc => MH=1/2 AC=2

vậy SABM=1/2.MH.AB=3

Các câu hỏi tương tự

Giải giùm mình nhanh ạ , cần gấp , có thể ko cần vẽ hình cũng đc 

Bài 1: Cho ABC có AB = 5cm; AC = 12cm; BC = 13cmChứng minh ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH;Kẻ HEAB tại E, HF AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC;Chứng minh: AEF và ABC đồng dạng.Bài 2: Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 3,6cm ; HC = 6,4cmTính độ dài các đoạn thẳng: AB, AC, AH.Kẻ HEAB ; HFAC. Chứng minh rằng: AB.AE = AC.AF.Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Từ D hạ đường vuông góc với AC, cắt AC ở H. Biết rằng AB = 13cm; DH = 5cm. Tính độ dài BD.Bài 4: Cho ABC vuông ở A có AB = 3cm, AC = 4cm, đường cao AH.Tính BC, AH. b) Tính góc B, góc C.Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.Bài 5 Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 4, BH = 3. Tính tanB và số đo góc C (làm tròn đến phút ).Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có B = 300, AB = 6cma) Giải tam giác vuông ABC.b) Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của ABC. Tính diện tích AHM.Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm.a/ Tính độ dài HB, BC, AB, ACb/ Kẻ . Tính độ dài HD và diện tích tam giác AHD.Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10cm, a) Tính độ dài BC?b) Kẻ tia phân giác BD của góc ABC (D AC). Tính AD?(Kết quả về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)Bài 9: Trong tam giác ABC có AB = 12cm, B = 400, C = 300, đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, HC?Bài 10: Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3cm ; AC = 4cm.a) Giải tam giác vuông ABC?b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.

Xem thêm:  Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử có khác nhau không

c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính diện tích của tứ giác AMEN

Bài 1 : Cho tam giác ABC có 3 cạnh AB, AC,BC lần lượt là 2cm ; 3cm ; 4cm. Kẻ đường cao AH : Tính :

a, Độ dài các đoạn thẳng BH, HC, AH

b, Độ dài đường cao tương ứng với cạnh AB , AC

c, Số đo các góc A, B, C của tam giác ABC ( làm tròn đến phút )

Bài 2 : Cho tam giác ABC có góc A = 45 độ , góc B = 30 độ và AB = 5cm . Kẻ đường cao AH . Tính :

a,Độ dài các đoạn thẳng AH, BH, HC

b, Tính diện tích tam giác ABC ) làm tròn kết quả đến hàng % )

Bài 3 : Cho tam giác ABC vuông tại A . Đường cao AH = 6cm ; \(\frac{HB}{HC}=\frac{4}{9}\) ;tính các cạnh của tam giác ABC

Mọi người giúp em giải 3 bài này với

thứ 6 em kiểm tra rồi

Các câu hỏi tương tự

Giải giùm mình nhanh ạ , cần gấp , có thể ko cần vẽ hình cũng đc 

Bài 1: Cho ABC có AB = 5cm; AC = 12cm; BC = 13cmChứng minh ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH;Kẻ HEAB tại E, HF AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC;Chứng minh: AEF và ABC đồng dạng.Bài 2: Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 3,6cm ; HC = 6,4cmTính độ dài các đoạn thẳng: AB, AC, AH.Kẻ HEAB ; HFAC. Chứng minh rằng: AB.AE = AC.AF.Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Từ D hạ đường vuông góc với AC, cắt AC ở H. Biết rằng AB = 13cm; DH = 5cm. Tính độ dài BD.Bài 4: Cho ABC vuông ở A có AB = 3cm, AC = 4cm, đường cao AH.Tính BC, AH. b) Tính góc B, góc C.Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.Bài 5 Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 4, BH = 3. Tính tanB và số đo góc C (làm tròn đến phút ).Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có B = 300, AB = 6cma) Giải tam giác vuông ABC.b) Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của ABC. Tính diện tích AHM.Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm.a/ Tính độ dài HB, BC, AB, ACb/ Kẻ . Tính độ dài HD và diện tích tam giác AHD.Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10cm, a) Tính độ dài BC?b) Kẻ tia phân giác BD của góc ABC (D AC). Tính AD?(Kết quả về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)Bài 9: Trong tam giác ABC có AB = 12cm, B = 400, C = 300, đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, HC?Bài 10: Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3cm ; AC = 4cm.a) Giải tam giác vuông ABC?b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.

Xem thêm:  Top 2 snap 450 tốt nhất 2022

c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính diện tích của tứ giác AMEN

Cho ∆ ABC vuông tại A có đường cao AH và đường trung tuyến AM. Biết AH = 3cm; HB = 4cm. Hãy tính AB, AC, AM và diện tích tam giác ABC.

B. AB = 5cm, AC = 3cm; AM = 4cm;  S ∆ A B C = 39 4 c m 2 .

Bài 1 : Cho tam giác ABC có 3 cạnh AB, AC,BC lần lượt là 2cm ; 3cm ; 4cm. Kẻ đường cao AH : Tính :

a, Độ dài các đoạn thẳng BH, HC, AH

b, Độ dài đường cao tương ứng với cạnh AB , AC

c, Số đo các góc A, B, C của tam giác ABC ( làm tròn đến phút )

Bài 2 : Cho tam giác ABC có góc A = 45 độ , góc B = 30 độ và AB = 5cm . Kẻ đường cao AH . Tính :

a,Độ dài các đoạn thẳng AH, BH, HC

b, Tính diện tích tam giác ABC ) làm tròn kết quả đến hàng % )

Bài 3 : Cho tam giác ABC vuông tại A . Đường cao AH = 6cm ; \(\frac{HB}{HC}=\frac{4}{9}\) ;tính các cạnh của tam giác ABC

Mọi người giúp em giải 3 bài này với

thứ 6 em kiểm tra rồi

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts