Cho hỗn hợp x gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol cho m gam x trên cho tác dụng với na dư

Top 1 ✅ Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc). Đốt cháy hoà nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2022-03-09 00:48:26 cùng với các chủ đề liên quan khác

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc).Đốt cháy hoà

Hỏi:

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc).Đốt cháy hoà

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc).Đốt cháy hoàn toàn 2m gam X thu được V lít khí CO2(dktc).Giá trị c̠ủa̠ V Ɩà?

Xem thêm:  Bao nhiêu lâu thì thay keo cho cpu

Đáp:

mytam:

$n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

$\to n_{OH}=2n_{H_2}=0,2(mol)$

$X$ gồm các chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$\to X$ gồm các chất có số $C=$ số $OH$

$\to n_C=n_{OH}=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ có $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_{CO_2}$

$\to V=0,4.22,4=8,96l$

mytam:

$n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

$\to n_{OH}=2n_{H_2}=0,2(mol)$

$X$ gồm các chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$\to X$ gồm các chất có số $C=$ số $OH$

$\to n_C=n_{OH}=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ có $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_{CO_2}$

$\to V=0,4.22,4=8,96l$

mytam:

$n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

$\to n_{OH}=2n_{H_2}=0,2(mol)$

$X$ gồm các chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$\to X$ gồm các chất có số $C=$ số $OH$

$\to n_C=n_{OH}=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ có $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_{CO_2}$

$\to V=0,4.22,4=8,96l$

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc).Đốt cháy hoà

Xem thêm : …

Vừa rồi, pẹt.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc). Đốt cháy hoà nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc). Đốt cháy hoà nam 2022” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc). Đốt cháy hoà nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng pẹt.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc). Đốt cháy hoà nam 2022 bạn nhé.

Xem thêm:  Trong các thiết bị sau đây thiết bị nào biến đổi điện năng chủ yếu thành nhiệt năng

Đáp án  A

Hướng dẫn

Sơ đồ phản ứng:

Ta thấy số mol H2 thu được luôn bằng 1/2 số mol CO2 = 0,15 mol

V = 3,36 lít

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Top 1 ✅ Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc). Đốt cháy hoà nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2022-03-09 00:48:26 cùng với các chủ đề liên quan khác

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc).Đốt cháy hoà

Hỏi:

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc).Đốt cháy hoà

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc).Đốt cháy hoàn toàn 2m gam X thu được V lít khí CO2(dktc).Giá trị c̠ủa̠ V Ɩà?

Đáp:

mytam:

$n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

$\to n_{OH}=2n_{H_2}=0,2(mol)$

$X$ gồm các chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$\to X$ gồm các chất có số $C=$ số $OH$

$\to n_C=n_{OH}=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ có $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_{CO_2}$

$\to V=0,4.22,4=8,96l$

mytam:

$n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

$\to n_{OH}=2n_{H_2}=0,2(mol)$

$X$ gồm các chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$\to X$ gồm các chất có số $C=$ số $OH$

Xem thêm:  Túi giấy đựng quà tặng thời tiền sử

$\to n_C=n_{OH}=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ có $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_{CO_2}$

$\to V=0,4.22,4=8,96l$

mytam:

$n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

$\to n_{OH}=2n_{H_2}=0,2(mol)$

$X$ gồm các chất: $CH_4O$, $C_2H_6O_2$, $C_3H_8O_3$

$\to X$ gồm các chất có số $C=$ số $OH$

$\to n_C=n_{OH}=0,2(mol)$

Trong $2m$ gam $X$ có $n_C=0,2.2=0,4(mol)=n_{CO_2}$

$\to V=0,4.22,4=8,96l$

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol ѵà glixerol.Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc).Đốt cháy hoà

Xem thêm : …

Vừa rồi, đổi.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc). Đốt cháy hoà nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc). Đốt cháy hoà nam 2022” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc). Đốt cháy hoà nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng đổi.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc). Đốt cháy hoà nam 2022 bạn nhé.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho m gam X trên tác dụng với Na dư thu được tối đa 2,24 lít khí H2( ở dktc). Đốt cháy hoàn toàn 2m gam X thu được V lít khí CO2(dktc). Giá trị của V là?

Đáp án: $V=8,96l$

$n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1 mol$

$2OH + 2Na\to 2ONa+ H_2$

$\Rightarrow n_{-OH}=0,1.2=0,2 mol= n_{O(X)}$

Trong 2m có $0,2.2=0,4 mol$ O.

$CH_4O+O_2\to CO_2+2H_2O$

$C_2H_6O_2+O_2\to 2CO_2+3H_2O$

$C_3H_8O_3+O_2\to 3CO_2+4H_2O$

Gọi x, y, z là mol metanol, etilen glicol, glixerol. 

Bảo toàn O trong X: $x+2y+3z=0,4$ 

Bảo toàn C: $n_{CO_2}=x+2y+3z$

$\Rightarrow n_{CO_2}=0,4 mol$

$V_{CO_2}=0,4.22,4=8,96l$

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts