Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

A. Tồn tại một đa diện đều có 2 mặt là 2 đa giác không bằng nhau.

B. Nếu hình chóp tứ giác S.ABCD là hình chóp đều thì nó cũng là đa diện đều.

C. Nếu một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của đúng 3 mặt thì tổng số đỉnh của nó phải là số chẵn.

D. Nếu lăng trụ tam giác

Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

là lăng trụ đều thì nó cũng là đa diện đều.

Lời giải: Đa diện đều có tất cả các mặt là các đa giác bằng nhau Không tồn tại đa diện đều có 5 và 6 đỉnh, do đó chóp S.ABCD và lăng trụ

 • Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  . Với M là điểm bất kỳ, ta gọi

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  là ảnh của M qua phép

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  là ảnh của

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  qua phép

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  Khi đó phép biến hình biến điểm M thành đểm

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  là.

  Xem thêm:  Card màn hình máy tính nằm ở đâu

 • Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  ). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

 • Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  biến tam giác

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  thành tam giác

 • Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  song song với nhau. Với M là một điểm bất kỳ, ta gọi

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  là ảnh của M qua phép đối xứng Đ

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  là ảnh của

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  qua phép đối xứng Đ

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  . Phép biến hình

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  Đ

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật
  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  Đ

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  . Biến điểm M thành

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

 • Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  . Hình hộp chữ nhật này có mấy mặt đối xứng

 • Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  là ảnh của M qua phép đối xứng tâm

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  ,

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  là ảnh của M qua phép đối xứng tâm

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  . Khi đó hợp thành của

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  biến điểm M thành điểm

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  Xem thêm:  Thời gian sử dụng công suất cực đại tmax

 • Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  là đoạn thẳng

 • Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  là ảnh của M qua phép đối xứng tâm

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  ,

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  là ảnh của M qua phép đối xứng tâm

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  . Khi đó hợp thành của

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật
  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  biến điểm M thành điểm

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

 • Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  vuông góc với nhau. Với mỗi điểm M ta gọi

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  là ảnh của M qua phép đối xứng tâm

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  ,

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  là ảnh của M qua phép đối xứng tâm

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  . Khi đó hợp thành của

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

  biến điểm M thành điểm

  Cho hình chóp đều S ABCD chọn mệnh đề đúng nhật

 • Thuộc website harveymomstudy.com

  Related Posts