Cho hàm số fx có đạo hàm tại điểm 0 x và fx đạt cực trị tại điểm 0 x mệnh đề nào dưới đây đúng

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm trên \(\mathbb{R}.\) Mệnh đề nào dưới đây là đúng

A.

Nếu hàm số đạt cực trị tại \({x_0}\) thì đạo hàm đổi dấu khi \(x\) qua \({x_0}.\)

B.

Nếu đạo hàm đổi dấu khi \(x\) qua \({x_0}\) thì hàm số đạt cực tiểu tại \({x_0}.\)

C.

Nếu \(f’\left( {{x_0}} \right) = 0\) thì hàm số đạt cực trị tại \({x_0}.\)

D.

Nếu \(f’\left( {{x_0}} \right) = f”\left( {{x_0}} \right) = 0\) thì hàm số không đạt cực trị tại \({x_0}.\)

Khi bấm tạo tài khoản bạn đã đồng ý với quy định của tòa soạn

A.1 .

B.2 .

C.3 .

D.4 .

Lời giải:Lời giải
I đúng.
II sai.
III sai.
IV sai.

 • Cho hàm số

  . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 • Xét

  là một hàm số tùy ý. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

 • Xem thêm  Nghiên cứu tác hại của việc khan hiếm nước ngọt mang lại
 • Cho hàm số

  xác định và liên tục trên khoảng

  . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

 • Cho hàm số

  . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

 • Cho số phức z thỏa mãn z=12 và điểm A trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của z . Biết rằng trong hình vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức w=1z là một trong bốn điểm M,N,P,Q . Khi đó điểm biểu diễn của số phức w là:

 • Sau Chiến tranh lạnh (1989) nội dung chủ yếu trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc là xây dựng sức mạnh

 • Xem thêm  leitrim là gì - Nghĩa của từ leitrim
 • Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần sốcó phương trình lần lượt là

  . Biết vận tốc cực đại của vật là 12

  cm/s. Biên độ A1là

 • Một trong những nguyên nhân Xô – Mỹ chấm dứt chiến tranh lạnh là gì?

 • Thuộc website Harveymomstudy.com

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.