Cho 6 chữ số 2 3 4 6, 7 9 lấy bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số từ trên A 20 B: 36 C: 24 D: 40

Để giúp các em học sinh lớp 11 học tập hiệu quả môn Toán, chúng tôi đã biên soạn 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 11: Quy tắc đếm phần 1 có đáp án và lời giải chi tiết, chắc chắn các em sẽ rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Toán học nhanh chóng và chính xác. Mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo tài liệu sau: 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 11: Quy tắc đếm Phần 1.

Bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 11: Quy tắc đếm Phần 1

Câu hỏi 1:

Một lớp học có 23 nữ và 17 nam.

a) Có bao nhiêu cách chọn một học sinh tham gia cuộc thi về môi trường?

A. 23

B. 17

C. 40

D. 391

b) Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh vào trại với điều kiện có cả nam và nữ?

A. 40

B. 391

C. 780

D. 1560

Câu trả lời:

a) Theo quy tắc cộng: 23 +17 = 40 cách chọn một học sinh tham gia cuộc thi về môi trường. Vậy chọn đáp án C

b) Việc chọn hai học sinh (nam và nữ) bao gồm hai hành động liên tiếp

Hành động 1: chọn 1 học sinh nữ trong số 23 học sinh nữ nên có 23 cách chọn

Hành động 2: chọn 1 học sinh nam nên có 17 cách chọn

Theo quy tắc nhân có 23,17 = 391 cách chọn hai học sinh vào trại có cả nam và nữ. Vì vậy, hãy chọn tùy chọn GỠ BỎ

Câu 2:

Một túi đựng 20 viên bi khác nhau, trong đó 7 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh và 5 viên bi vàng.

a) Số cách lấy 3 viên bi khác màu là

A. 20

B. 280

C. 6840

D. 1140

b) Số cách chọn ra 2 viên bi khác màu là:

A. 40

B. 78400

C. 131

D. 2340

Câu trả lời:

a) Chọn 3 viên bi khác màu cần thực hiện 3 thao tác liên tiếp: chọn 1 viên bi đỏ trong số 7 viên bi đỏ nên có 7 cách chọn, tương tự có 8 cách chọn 1 bi xanh và 5 cách chọn 1 bi vàng. Theo quy tắc nhân ta có: 7.8.5 = 280 cách. Vì vậy, câu trả lời là không

Xem thêm  sutting là gì - Nghĩa của từ sutting

b) Lấy 2 viên bi khác màu từ túi đã cho, các trường hợp sau xảy ra:

– Lấy 1 bi đỏ và 1 bi xanh: có 7 cách lấy 1 bi đỏ và 8 cách lấy 1 bi xanh. Vậy có 7.8 = 56 cách lấy

– Lấy 1 bi đỏ và 1 bi vàng: có 7 cách lấy 1 bi đỏ và 5 cách lấy 1 bi vàng. Vậy 7,5 = 35 cách nhận được

– Lấy 1 viên bi xanh và 1 viên bi vàng: có 8 cách lấy 1 viên bi xanh và 5 cách lấy 1 viên bi vàng. Vậy có 8,5 = 40 cách lấy

– Áp dụng quy tắc cộng 3 trường hợp ta có 56 + 35 + 40 = 131 cách

Vì vậy, hãy chọn câu trả lời là

Câu hỏi 3:

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

a) Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 5?

A. 25

B. 10

C. 9

D. 20

b) Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 3?

A. 36

B. 42

C. 82944

D. Một kết quả khác

c) Có bao nhiêu số có ba chữ số (không nhất thiết khác nhau) chẵn?

A. 60

B. 90

C. 450

D. 100

Câu trả lời:

Gọi tập E = {0,1,2,3,4,5}

a) Số tự nhiên có hai chữ số phân biệt có dạng:

Với b = 0, có 5 cách chọn a (vì a 0)

Với b = 5, có 4 cách chọn a (vì ab và a 0)

Theo quy tắc cộng có tất cả 5 + 4 = 9 số tự nhiên cần tìm. Chọn câu trả lời là .

b) Số tự nhiên có ba chữ số có dạng

Trong E có các bộ chữ số thỏa mãn

được:

(0,1,2); (0,1,5); (0,2,4); (1,2,3); (1,3,5); (2,3,4); (3 , 4,5)

Mỗi bộ ba chữ số đều khác nhau và khác 0 nên ta có thể viết 3.2.1 = 6 số có ba chữ số chia hết cho 3

Mỗi tập gồm ba chữ số khác nhau và có một chữ số 0 nên ta viết được 2.2.1 = 4 số có ba chữ số chia hết cho 3.

Vậy theo quy tắc cộng ta có: 6,4 + 4,3 = 36 số có 3 chữ số chia hết cho 3 Chọn câu trả lời là

Một

Xem thêm  Tinh trùng sống được bao lâu ở môi trường ngoài

c) Số tự nhiên có 3 chữ số có dạng

Có ba cách chọn chữ số c (vì c {0,2,4}).

Với mỗi cách chọn c, có 6 cách chọn chữ số b (vì b E)

Với mỗi cách chọn c và b, có 5 cách chọn chữ số a (vì a E và a 0) Áp dụng quy tắc nhân ta có 3,6,5 = 90 số có 3 chữ số. Vì vậy, câu trả lời là

GỠ BỎ

Câu hỏi 4:

Giả sử bạn muốn mua áo sơ mi cỡ S hoặc cỡ M. Áo size S có 5 màu khác nhau, áo size M có 4 màu khác nhau. Có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu và size áo)?

A. 9

B. 5

C. 4

D. 20

Câu trả lời:

Nếu bạn chọn áo size S thì sẽ có 5 cách.

Nếu bạn chọn áo size M thì sẽ có 4 cách.

Theo quy tắc cộng, ta có 5 + 4 = 9 cách chọn mua áo. Lựa chọn câu trả lời

Một

Câu hỏi 5:

Một người có 4 chiếc quần khác nhau, 6 chiếc áo khác nhau, 3 chiếc cà vạt khác nhau. Để chọn một chiếc quần hoặc một chiếc áo sơ mi hoặc một chiếc cà vạt, số lượng các lựa chọn khác nhau là:

A.13

B. 72

C. 12

D. 30

Câu trả lời:

Nếu bạn chọn một chiếc quần dài thì sẽ có 4 cách.

Nếu bạn chọn một chiếc áo sơ mi, có 6 cách.

Nếu bạn chọn cà vạt, có 3 cách.

Theo quy tắc cộng, ta có 4 + 6 + 3 = 13 cách chọn. Lựa chọn câu trả lời

Một

Câu hỏi 6:

Ở một trường trung học phổ thông, lớp 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh lớp 11 đi dự dạ hội học sinh của thành phố. Hỏi trường có bao nhiêu cách chọn?

A. 280

B. 325

C. 45

D. 605

Câu trả lời:

Nếu chọn một học sinh nam thì có 280 cách.

Nếu chọn một học sinh nữ thì có 325 cách.

Theo quy tắc cộng, ta có 280 + 325 = 605 cách chọn. Lựa chọn câu trả lời

DỄ

Câu 7:

Một hộp chứa sáu viên bi trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba viên bi đen được đánh số từ 7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong số chúng?

Xem thêm  Những tổ chức có vai trò tạo cho thị trường tài chính quốc tế mở rộng trắc nghiệm

A. 27

B. 9

C 6

D.3

Câu trả lời:

Vì các quả bóng đen hoặc trắng được đánh số, mỗi lần chọn của bất kỳ quả bóng nào là một lựa chọn.

Nếu chọn bi trắng thì có 6 cách.

Nếu bạn chọn một quả bóng đen, có 3 cách.

Theo quy tắc cộng, ta có 6 + 3 = 9 cách chọn. Lựa chọn câu trả lời

GỠ BỎ

Câu 8:

Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu, 3 chuyến đò và 2 chuyến bay. Có bao nhiêu cách đi từ thị trấn A đến thị trấn B?

A.20

B. 300

C. 18

D. 15

Câu trả lời:

Nếu bạn đi ô tô thì có 10 cách.

Nếu đi tàu hỏa thì có 5 cách.

Nếu bạn đi bằng thuyền, có 3 cách.

Nếu bạn đi máy bay thì có hai cách.

Theo quy tắc cộng, ta có 10 + 5 + 3 + 2 = 20 cách chọn. Lựa chọn câu trả lời

Một

Câu 9:

Có 3 kiểu mặt đồng hồ (vuông, tròn, elip) và 4 kiểu dây đeo (kim loại, da, vải và nhựa). Có bao nhiêu cách chọn đồng hồ có một mặt và một dây đeo?

A. 4

B. 7

C.12

D. 24

Câu trả lời:

Để chọn một chiếc đồng hồ, chúng tôi có:

Có 3 cách chọn khuôn mặt.

Có 4 cách chọn dây.

Vậy theo quy tắc nhân ta có: 3,4 = 12 cách. Lựa chọn câu trả lời

Câu 10:

Một người có 4 cái quần, 6 cái áo, 3 cái cà vạt. Có bao nhiêu cách chọn cà-vạt khác nhau để chọn một món đồ trong mỗi món đồ?

A. 13.

B. 72.

C. 12.

D. 30.

Câu trả lời:

Để chọn một chiếc cà vạt phù hợp, chúng tôi có:

Có 4 cách chọn quần.

Có 6 cách chọn áo.

Có 3 cách để chọn cà vạt.

Vậy theo quy tắc nhân ta có: 4.6.3 = 72 cách. Lựa chọn câu trả lời

GỠ BỎBẤM VÀO NGAYđi vàoTẢI XUỐNG

dưới đây để tải hướng dẫn giải 10 câu hỏi trắc nghiệm Quy tắc đếm Phần 1 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.
Giải đáp các câu hỏi chuyên mục Bao nhiêu website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.