chinking it up là gì

chinking it up có nghĩa là

Để thực hiện bất kỳ hành động.
Tùy thuộc vào giọng điệu của giọng nói, nó được nói trong đó có thể có nghĩa là một cái gì đó cực kỳ tốt hoặc một cái gì đó cực kỳ tồi tệ.

Ví dụ

Ví dụ 1:

Guy: Này anh bạn, bạn đã đến nhiều chưa?

Joe: Không nhiều, chỉ là Chinkin ‘ nó trên CS.

Ví dụ 2:

Joe: Bạn có thấy Tony đêm qua đập nó tại bữa tiệc Sarah’s không?

Guy: Vâng, thật là một cái lồn.

chinking it up có nghĩa là

Khi một người bị ném đá như vậy, họ có thể hầu như không thể mở mắt và đang nheo mắt vào mọi người – tìm kiếm ‘phong cách hoạt hình người Mỹ gốc Á’

Ví dụ

Ví dụ 1:

Guy: Này anh bạn, bạn đã đến nhiều chưa?

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  terror squads là gì - Nghĩa của từ terror squads

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.