Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

Trang trước Trang sau

  • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng (hay, chi tiết)

Bài 1: Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 1200. Hỏi góc tới có giá trị là bao nhiêu?

Nội dung chính

  • – Góc hợp bởi tia tới hợp tia phản xạ là góc- Theo đề bài, góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ bằng 1200nên ta có:- Theo định luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ bằng góc tới nên i’ = iVậy đáp án đúng là C
  • Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng
  • Video liên quan

A. 900 B. 750 C. 600 D. 300

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

– Góc hợp bởi tia tới hợp tia phản xạ là góc

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

– Theo đề bài, góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ bằng 1200 nên ta có :

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

– Theo định luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ bằng góc tới nên i ’ = i

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

Vậy đáp án đúng là C

Bài 2: Khi chiếu một tia sáng tới gương phẳng thì góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới có tính chất:

A. bằng hai lần góc tới B. bằng góc tới C. bằng nửa góc tới D. Tất cả đều sai

Hiển thị đáp án

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

– Theo định luật phản xạ ánh sáng : Góc phản xạ bằng góc tới

nên

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

– Góc tạo bởi tia phản xạ IR và tia tới SI là

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

Ta có:

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

Vậy góc tạo bởi tia phản xạ và góc tới bằng
hai lần góc tới ⇒ Đáp án A đúng

Bài 3: Khi tia tới vuông góc với mặt gương phẳng thì góc phản xạ có giá trị bằng:

Xem thêm:  Trong số các chất sau chất nào không phải là chất cách điện

A. 900 B. 1800 C. 00 D. 450
Hiển thị đáp án – Khi tia tới vuông góc với mặt gương thì tia tới trùng với pháp tuyến của gương nghĩa là góc tới bằng 00 . – Theo định luật phản xạ ánh sáng : Góc phản xạ bằng góc tới .

Vì vậy góc phản xạ cũng bằng 00 ⇒ Đáp án C đúng .

Bài 4: Chọn câu đúng?

A. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới . B. Tia phản xạ, tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cùng nằm trong một mặt phẳng . C. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cũng chứa tia phản xạ . D. Cả A, B, C .

Hiển thị đáp án

Theo định luật phản xạ ánh sáng : Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới nghĩa là tia phản xạ, tia tới và đường pháp tuyến cùng nằm trong một mặt phẳng ⇒ Đáp án A, B, C đều đúng ⇒ Chọn đáp án D .

Quảng cáo

Bài 5: Vật nào sau đây không thể xem là gương phẳng?

A. Màn hình tivi B. Mặt hồ nước trong C. Mặt tờ giấy trắng D. Miếng thủy tinh không tráng bạc nitrat

Hiển thị đáp án

Gương phẳng là một phần của mặt phẳng, nhẵn bóng, hoàn toàn có thể soi hình của những vật .

Vì vậy màn hình hiển thị tivi, mặt hồ nước trong, miếng thủy tinh không tráng bạc hoàn toàn có thể xem là gương phẳng vì đều có đặc thù là mặt phẳng, nhẵn bóng hoàn toàn có thể soi hình. Còn mặt tờ giấy trắng phẳng nhưng không hề soi hình ⇒ Đáp án C đúng .

Xem thêm:  Cách làm giày rộng ra 1 size

Bài 6: Trong các hình vẽ sau, tia phản xạ IR ở hình vẽ nào đúng?

Xem thêm: “>Review 3 – Language trang 42 SGK Tiếng Anh 11 mới>

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

Hiển thị đáp án – Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới nên đáp án C và D sai .

– Góc phản xạ bằng góc tới nên đáp án A sai, đáp án B đúng .

Quảng cáo

Bài 7: Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 300. Góc phản xạ bằng:

A. 300 B. 450 C. 600 D. 150
Hiển thị đáp án

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

– Tia tới hợp với mặt gương một góc 300 nghĩa là

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

– Pháp tuyến IN vuông góc với mặt gương nên

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

– Ta có:

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

– Theo định luật phản xạ ánh sáng : Góc phản xạ bằng góc tới

Nên

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

Vậy đáp án đúng là C .

Bài 8: Cho tia sáng SI có phương chiều như hình vẽ. Hãy tìm cách đặt gương phẳng để thu được tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên.

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

Hiển thị đáp án

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

– Vẽ tia phản xạ IR tại điểm tới I sao cho IR có phương thẳng đứng, khunh hướng từ dưới lên . – Từ I vẽ tia phân giác IN của góc SIR. Tia phân giác IN chính là đường pháp tuyến của gương tại điểm tới I .

– Từ I vẽ một đường thẳng vuông góc với IN. Đường thẳng đó chính là vị trí đặt gương .

Bài 9: Chiếu một tia sáng SI hợp với phương nằm ngang một góc 600 như hình vẽ. Tia phản xạ IR nằm thẳng đứng có chiều truyền từ trên xuống dưới.

Xem thêm:  Cách bật tính năng tự động phát video trên YouTube

a ) Vẽ tia phản xạ và xác lập vị trí đặt gương . b ) Tính góc hợp bởi tia phản xạ và tia tới . c ) Tính góc phản xạ và góc tới .

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

Hiển thị đáp án

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

a ) – Từ I ta vẽ tia phản xạ IR có phương thẳng đứng, khunh hướng từ trên xuống dưới . – Từ I vẽ phân giác IN của góc SIR. Tia phân giác IN đồng thời chính là đường pháp tuyến của gương tại điểm tới I . – Từ I vẽ một đường thẳng vuông góc với IN. Đường thẳng đó chính là vị trí đặt gương .

b ) Góc hợp bởi tia phản xạ và tia tới là góc SIR .

– Vì tia phản xạ IR nằm thẳng đứng nên vuông góc với mặt nằm ngang IK

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

– Tia sáng SI hợp với phương nằm ngang một góc 600 tức là

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

(1)

Vậy góc hợp bởi tia phản xạ và tia tới bằng 1500

c) Theo định luật phản xạ ánh sáng: Góc phản xạ bằng góc tới nên

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

(2)

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

(3)

Từ (1) (2) và (3) suy ra

Chiếu tia sáng tới gương phẳng khi góc tới bằng 30 độ thì góc phản xạ bằng

Vậy góc tới bằng 750, góc phản xạ bằng 750

Bài giảng: Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng – Cô Phạm Thị Hằng (Giáo viên Tôi)

Xem thêm những bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và giải thuật chi tiết cụ thể khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Xem thêm: “Nhũn như con chi chi” – Con chi chi là gì, có thật hay không?

Trang trước Trang sau

Video liên quan

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts