Chiếu một chùm tia tới song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ như thế nào?

Lời giải của Luyện Tập 247

Nội dung bài viết

Phương pháp giải:

– Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần hình cầu.

– Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật

– Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.

Giải chi tiết:

Nếu chiếu một chùm sáng song song đến gương cầu lõm thì chùm sáng phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm trước gương.

Chọn B.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm:  Top 5 cửa hàng swe Huyện Quỳnh Lưu Nghệ An 2022

Related Posts