Chia một tổng cho một số Tính bằng hai cách

Bài toán lớp 4 chia tổng cho một số là việc học sinh thực hiện các phép tính cộng, trừ, chia một cách thành thạo và chính xác. Trong buổi học hôm nay, các con sẽ làm quen với cách giải toán lớp 4 dạng bài chia một tổng cho một số. Top lời giải sẽ giúp các con tìm hiểu về cách giải dạng bài này, sau đó chúng mình cùng luyện tập nhé!

1. Tính và so sánh giá trị của 2 biểu thức

1.1. Ví dụ 1

Tính giá trị biểu thức: (30 + 40) : 5

Ta có: (30 + 40) : 5 = 70 : 5 = 14

1.2. Ví dụ 2

Tính giá trị biểu thức: 30 : 5 + 40 : 5

Ta có: 30 : 5 + 40 : 5 = 6 + 8 = 14

1.3. Kết luận

Như vậy qua 2 ví dụ trên ta thấy 2 cách làm khác nhau nhưng cùng ra một đáp án. Để tính giá trị biểu thức chia tổng cho một số ta có hai cách làm.

2. Giới thiệu hai cách làm toán lớp 4 chia một tổng cho một số

Video Chia một tổng cho một số

3. Các dạng toán liên quan đến chia một tổng cho một số

3.1. Bài tập

Bài 1:Tính và so sánh giá trị biểu thức

Xem thêm:  Top 20 bs mart cửa hàng Quận Ô Môn Cần Thơ 2022

a) (35 +21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7

b) (24 + 48) : 6 và 24 : 6 + 48 : 6

c) (45 + 50) : 5 và 45 : 5 + 50 : 5

d) (78 + 54) : 2 và 78 : 2 + 54 : 2

Bài 2:Tính biểu thức sau bằng hai cách

a) (56 + 58) : 2

b) (90 + 27) : 3

c) (60 – 30) : 6

d) (88 – 32) : 8

Bài 3:Vườn cây ăn quả nhà Lan có 42 cây nhãn, mỗi hàng có 6 cây. 54 cây ổi mỗi hàng cũng có 6 cây. Hỏi tất cả có bao nhiêu hàng cây? (giải bằng 2 cách)

3.2. Bài giải

Bài 1:

a) Ta có: (35 +21) : 7 = 56 : 7 = 8

Ta có: 35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8

Vậy (35 +21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7

b) Ta có: (24 + 48) : 6 = 72 : 6 = 12

Ta có 24 : 6 + 48 : 6 = 4 + 8 = 12

Vậy (24 + 48) : 6 = 24 : 6 + 48 : 6

c) Ta có: (45 + 50) : 5 = 19

Ta có 45 : 5 + 50 : 5 = 9 + 10 = 19

Vậy (45 + 50) : 5 = 45 : 5 + 50 : 5

d) Ta có: (78 + 54) : 2 = 132 : 2 = 66

Ta có 78 : 2 + 54 : 2 = 39 + 27 = 66

Vậy (78 + 54) : 2 = 78 : 2 + 54 : 2

Bài 2:

a) (56 + 58) : 2

Cách 1: (56 + 58) : 2 = 56 : 2 + 58 : 2 = 28 + 29 = 57

Cách 2: (56 + 58) : 2 = 114 : 2 = 57

b) (90 + 27) : 3

Cách 1: (90 + 27) : 3 = 90 : 3 + 27 : 3 = 30 + 9 = 39

Cách 2: (90 + 27) : 3 = 117 : 3 = 39

c) (60 – 30) : 6

Cách 1: (60 – 30) : 6 = 60 : 6 – 30 : 6 = 10 – 5 = 5

Cách 2: (60 – 30) : 6 = 30 : 6 = 5

d) (88 – 32) : 8

Cách 1: (88 – 32) : 8 = 88 : 8 – 32 : 8 = 11 – 4 = 7

Cách 2: (88 – 32) : 8 = 56 : 8 = 7

Bài 3:

Cách 1:

Tổng số cây trong vườn nhà Lan là: 42 + 54 = 96 (cây)

Mỗi hàng có 6 cây, có số hàng là: 96 : 6 = 16 (hàng)

Xem thêm:  Top 1 cửa hàng reebok tphcm Huyện Văn Chấn Yên Bái 2022

Vậy vườn nhà Lan có 16 hàng

Cách 2:

42 cây nhãn được chia thành số hàng là 42 : 6 = 7 (hàng)

54 cây ổi được chia thành số hàng là 54 : 6 = 9 (hàng)

Tổng số hàng cây trong vườn nhà Lan là 7 + 9 = 16 (hàng)

Vậy có tổng 16 hàng cây ăn quả trong vườn nhà Lan.

4. Các dạng bài tập chia một tổng cho một số

4.1. Bài tập

Bài 1:Tính giá trị biểu thức sau

a) (90 – 15 + 27) : 3

b) (128 + 16 + 24) : 8

c) (75 – 9 x 5) : 5

d) (70 – 20 ) : 2

Bài 2:Tìm y biết:

a) y x 5 = 45 + 35

b) y x 7 = 120 – 15

c) y x 3 = 105 – 6

d) y x 9 = 109 + 8

Bài 3:Minh có 56 viên bi xanh, 77 bi vàng, 28 bi đỏ. biết mỗi lọ có 7 viên. Hỏi có tất cả bao nhiêu lọ (giải bằng 2 cách)

4.2. Đáp án (tham khảo)

Bài 1:

a) 34

b) 21

c) 6

d) 25

Bài 2:

a) y = 16

b) y = 15

c) y = 33

d) y = 13

Bài 3:

Đáp án: 23 lọ

Bài học về cách giải toán lớp 4 dạng bài chia một tổng cho một số đã kết thúc, các con đã nhận biết được dạng bài, cách tính giá trị và vận dụng kiến thức giải các bài biểu thức có chứa một chữ. Chúc các con chăm ngoan học giỏi. Ngoài bài học này, Top lời giải còn rất nhiều nhiều bài học hay liên quan đến các dạng toán lớp 4. Hãy đăng ký để trở thành thành viên của Top lời giải để nhận nhiều tài liệu hay. Hẹn gặp lại các con ở các bài học tiếp theo!

Xem thêm:  Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chiếm vị trí độc tôn ở nước ta từ thời nào

Tham khảo thêm các chuyên đề hay Toán lớp 4 khác ở đây nhé:

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts