Chất nào phản ứng với dung dịch NaOH và HCl

Theo A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là axit ?

Dãy bao gồm chất và ion đều là axit là

Dãy các chất và ion nào sau đây là bazơ?

Chất nào trong các chất sau đây không phải là chất lưỡng tính

Dãy các chất và ion lưỡng tính là

Chất có tính lưỡng tính là:

Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính?

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là

Dãy gồm các chất tác dụng với cả hai dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

Trong các ion sau đây, ion nào tan trong nước cho môi trường trung tính?

Dung dịch nào sau đây có môi trường kiềm

Muối nào sau đây là muối axit?

Dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?

Theo thuyết Bronsted thì câu trả lời nào dưới đây không đúng?

Chất nào phản ứng với dung dịch NaOH và HCl

Các chất tác dụng với HCl và NaOH – Chemical Equation Balance

Xếp hạng 5,0 (1) Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, ZnO, Sn(OH)2, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, KHSO4, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch … …

 • Tác giả: chemicalequationbalance.com

 • Ngày đăng: 29/11/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 68023 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết

Chất nào phản ứng với dung dịch NaOH và HCl

Chất nào vừa phản ứng với hcl và naoh – chuyencu.com

Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, ZnO, Sn(OH)2, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, KHSO4, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được. với dung dịch HCl, … …

 • Tác giả: chuyencu.com

 • Ngày đăng: 17/12/2020

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67335 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm:  1 quả vải thiều bao nhiêu gam?

Xem chi tiết

Toán 12

Ngữ văn 12

Tiếng Anh 12

Vật lý 12

Hoá học 12

Sinh học 12

Lịch sử 12

Địa lý 12

GDCD 12

Công nghệ 12

Tin học 12

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 12

Tư liệu lớp 12

Xem nhiều nhất tuần

Xuất bản ngày 01/07/2020 – Tác giả: Dung Pham

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là KHCO3 do kali hiđrocacbonat có tính chất lưỡng tính nên có thể phản ứng với cả dung dịch axit và bazơ

Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl?

A. Ba(NO₃)₂.

B. MgCl₂.

C. KHCO₃.

D. K₂CO₃.

Đáp án: C. KHCO₃.

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là KHCO3

Giải thích

Phương trình phản ứng của KHCO3 với dung dịch NaOH và dung dịch HCl như sau

2KHCO₃ + 2NaOH → K₂CO₃ + Na₂CO₃ + 2H₂O

KHCO₃ + HCl → H₂O + CO₂ + KCl

Câu hỏi liên quan

1. Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2 ?

A. FeSO₄.

B. FeO.

C. FeCl₃.

D. Fe₂O₃.

Đáp án: A. FeSO₄.

Chất tác dụng với NaOH tạo ra kết tủa Fe(OH)₂ là FeSO₄.

Xem giải thích đáp án câu 1: Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2

Xem thêm:  Bánh dẻo đậu xanh bao nhiêu calo

2. Điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. Để bảo quản dung dịch FeCl2 thu được không bị chuyển thành hợp chất sắt(III), người ta có thể cho thêm vào dung dịch lượng dư chất nào sau đây?

A. sắt.

B. kēm.

C. dung dịch HNO₃.

D. dung dịch HCl.

Đáp án: A. sắt.

Xem giải thích đáp án câu 2: Điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl

3. Kim loại nào vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng với NaOH

A. Mg.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.

Đáp án: D. Al.

Kim loại nào vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng với NaOH là Al

Trên đây đáp án cho câu hỏi Chất nào phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

——–

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi

Nhận biết

Chất phản ứng được với các dung dịch: NaOH, HCl là

A.

B.

C.

D.

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Xem thêm:  Thân cư ngoại địa mới nên sau này nhà cửa sẽ nên chu tuyền

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts