canuckle là gì – Nghĩa của từ canuckle

canuckle có nghĩa là

Tên cho nhiều Fairweather của
Vancouver Canucks Đội khúc côn cầu

Thí dụ

Một người hâm mộ Canucks thực sự chỉ trong khi họ đang chiến thắng!

“Họ đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của playoffs vì vậy những người hâm mộ bình thường đã trở lại trên Bandwagon – Bunch of Canuckle Heads !!”

canuckle có nghĩa là

Cool Dude Nguồn gốc Canada.Yêu Donuts (đặc biệt là Tim Horton’s), phụ nữ và khúc côn cầu.Không nhất thiết là tất cả cùng một lúc, nhưng nó sẽ không đau.

Thí dụ

Một người hâm mộ Canucks thực sự chỉ trong khi họ đang chiến thắng!

canuckle có nghĩa là

A witty wise-cracking on-line friend who supplies TH at all the right times.

Thí dụ

Một người hâm mộ Canucks thực sự chỉ trong khi họ đang chiến thắng!

canuckle có nghĩa là

a fun Canada themed Wordle with Canadian-themed words

Thí dụ

Một người hâm mộ Canucks thực sự chỉ trong khi họ đang chiến thắng!

“Họ đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của playoffs vì vậy những người hâm mộ bình thường đã trở lại trên Bandwagon – Bunch of Canuckle Heads !!”
Cool Dude Nguồn gốc Canada.Yêu Donuts (đặc biệt là Tim Horton’s), phụ nữ và khúc côn cầu.Không nhất thiết là tất cả cùng một lúc, nhưng nó sẽ không đau.

Xem thêm  moey là gì - Nghĩa của từ moey

Thuộc website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.