callumn là gì – Nghĩa của từ callumn

callumn có nghĩa là

Một fagot thích mút cặc cho sống

Thí dụ

Guy 1: Đó có phải là Sloth
Guy 2: Không, nó chỉ là Callumn
Guy 3: Ồ vâng, tôi quên mất

callumn có nghĩa là

Một một con người loại, tuyệt vời.Họ đã biết rộng rãi vì đã vui nhộn, trung thành và đáng tin cậy.Bất cứ khi nào bạn cần một số sao lưu trong cuộc sống không có gì khác ngoài Callumn gần nhất của bạn.

Thí dụ

Guy 1: Đó có phải là Sloth
Guy 2: Không, nó chỉ là Callumn
Guy 3: Ồ vâng, tôi quên mất

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  stitting là gì - Nghĩa của từ stitting

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.