Cách viết sổ chi đội 2021 2022

KẾ HOẠCH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Năm học 2017 2018

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

Thiếu nhi Sìn Hồ thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC:

1. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện khóa XVIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

2. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào Thiếu nhi Sìn Hồ thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

3. Tuyên truyền và triển khai Luật Trẻ em, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động đội. Đổi mới phương thức triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên, nâng cao năng lực cho đội ngũ chỉ huy Đội.

5. Tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi ở các chi đội, huy động nguồn lực để chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

1. 100% chi đội đội tuyên truyền cho đội viên, thiếu nhi về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

2. 100% chi đội trong có hoạt động đảm nhận nhận hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em đặc biệt, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

3. Ít nhất 90% đội viên đăng ký, 75% đội viên hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên.

4. 100% đội viên làm công tác đội được tập huấn về đội.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

1. Giáo dục lý tưởng, truyền thống

– Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, của Đội; gặp mặt các nhân chứng lịch sử; thi tìm hiểu lịch sử. Tổ chức cho các chi đội tìm hiểu chương trìnhTiến bước lên Đoàn chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Thực hiện Lễ Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hằng tuần theo chủ đề, tháng chủ điểm.

– Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVIII về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về Luật Trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đội, Liên đội; các hoạt động thi tìm hiểu về Đội, Đoàn.

Xem thêm:  Cách làm chàng yêu bạn hơn

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về xây dựng ý thức đạo đức cho các đội viên. Tập trung rèn luyện ý thức, tác phong cho đội viên thông các hoạt động đội.

2. Thực hiện phong trào Thiếu nhi Sìn Hồ thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

2.1. Về nội dung

2.1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, lối sống

– Thực hiện phong tràoKế hoạch nhỏ,Nghìn việc tốtvà các phong trào khác trong từng nội dung, để cụ thể hoá phong trào xuyên suốt của Đội làThiếu nhi Sìn Hồ thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Phát huy vai trò của tổ chức Đội trong việc tuyên truyền về các gương thiếu nhi tiêu biểu, người tốt việc tốt, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi.

– Tuyên truyên nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu và các chất kích thích; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS đến từng đội viên.

– Tiếp tục tuyên truyền tới các đội viên tham gia giữ gìn vệ sinh trường, lớp học, nơi ở,bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định.

– Phát huy vai trò của đội viên làm công tác đội.

2.1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua học tập

– Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho các đội viên thông qua việc thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập, nội quy, quy định của đội và của nhà trường.

– Tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, vận động đội viên có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đến trường; thực hiện phong trào”Bạn giúp bạn”,Đôi bạn cùng tiến”…trong các chi đội.

– Tuyên truyền, giáo dục cho các đội viên chi đội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho đội viên.

2.1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng

– Tuyên truyền về tầm quan trọng của sức khoẻ và định hướng, hướng dẫn cho đội viên rèn luyện sức khoẻ thường xuyên. tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho các chi đội. Tổ chức cho đội viên tham gia các trò chơi dân gian. Duy trì tốt hoạt động , Đội tuyên truyền măng non.. các hoạt động vui chơi giải trí, tổ chứcĐêm hội trăng Rằmcho các đội viên nhân dịp Tết Trung thu.

Xem thêm:  Cách làm sạch cá nóc

– Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, phát thanh măng non và các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, như kỹ năng phòng chống xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục; kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước ; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, sử dụng internet lành mạnh;

2.2. Về phương thức triển khai phong trào

Tổ chức các hoạt động phong trào cụ thể đến chi đội, đội viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, trước hết, tất cả đội viên đều thuộc và có hành động thiết thực làm theo 5 điều Bác Hồ dạy phù hợp với độ tuổi.

– Tiếp tục thực hiện phong tràoKế hoạch nhỏ,Nghìn việc tốt

3. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

3.1 Công tác đội viên

– Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên; đổi mới hình thức kết nạp Đoàn. Đảm bảo việc quản lý đội viên theo đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách của Hội đồng Đội.

– Tiếp tục thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên. Chủ động nghiên cứu, tích hợp Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.

– Thực hiện công tác phân loại đội viên lớn, tổ chức Lễ Trưởng thành Đội cho các em theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương được quy định trong Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

3.2. Công tác xây dựng chi đội.

– Hướng dẫn các Chi đội tổ chức Đại hội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội liên đội.

– Duy trì sinh hoạt Đội. Thúc đẩy hoạt động tự quản của các chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách chi đội trong trường học.

– Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận đội viên về sinh hoạt trên địa bàn dân cư và bàn giao đội viên trở lại trường học sau dịp hè.

3.3. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

– Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ Chỉ huy Đội. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ Chỉ huy Đội.

Xem thêm:  Sao địa giải ở cung tài bạch

– Tuyên dương, khen thưởng, các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tháng 8, 9: Chủ điểm Cùng bạn đến trường.

Triển khai quy định của đội.

– Chuẩn bị khai giảng.

– Thực hiện kí cam kết ATGT năm học đối với tât cả các bạn đội viên.

Tháng 10: Chủ điểm Chăm ngoan học giỏi .

– Tổ chức tết Trung thu.

– Phát động thi đua đợt I (từ ngày 01/10 đến 30/11).

– Triển khai phong trào Chi đội 3 tốt (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) .

3. Tháng 11: Chủ điểm Nhớ ơn thầy cô

– Đẩy mạnh thi đua Hoa điểm 10 dâng tặng thầy cô.

– Sơ kết thi đua đợt I.

4. Tháng 12: Chủ điểm Uống nước nhớ nguồn

Phát động phong trào Đi tìm địa chỉ đỏ tới các chi đội để tìm ra địa chỉ các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

– Thi đua đợt II (01/12- 31/12: Hành quân bằng điểm số.

5. Tháng 01: Chủ điểm Chào năm mới 2017

– Thi đua đợt III: Từ ngày 01/1 – 30/3 Vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa, cây xanh.

– Sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi HKI năm 2017 2018.

6. Tháng 02: Chủ điểm Mừng Đảng quang vinh

– Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam 3/2/1930 – 3/2/2012.

– Giáo dục và tuyên truyền cho các em về đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước

7. Tháng 03: Chủ điểm Tiến bước lên Đoàn

– Tổ chức Thi Nghi thức đội.

– Giới thiệu đội viên ưu tú chuẩn bị kết nạp Đoàn.

8. Tháng 04: Chủ điểm Non sông thống nhất

– Tổ chức thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam.

-Thi đua đợt IV: 01/4- 31/5: Thành lập đội và sinh nhật Bác Đôi bạn cùng tiến.

– Thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ.

9. Tháng 05: Chủ điểm Tự hào đội viên

– Kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh(15/05) và ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05).

– Sinh hoạt dưới cờ với nội dung: 05 điều Bác Hồ dạy và những việc các em đã làm.

– Bình xét danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các cấp chi đội, liên đội./.

Phê duyệt của BGH Người lập

Vũ Văn Dương Bàn Thị Loan Hiên

Ngày 17/01/2018 – 18:19:54
Tác giả: Bàn Thị Loan Hiên -*-

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts