Cách nộp hồ sơ trên phần mềm BHXH Viettel

TÀI LIỆU SO SÁNH, HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI

TỪ HỆ THỐNG VBHXH HÀ NỘI VỀ HỆ THỐNG VBHXH VIỆT NAM

Căn cứ Thông báo số 1443/TB-BHXH của BHXH TP. Hà Nội ban hành ngày 23/04/2019 về việc chuyển đổi Hệ thống phần mềm một cửa sang phần mềm Tiếp nhận và xử lý hồ sơ của BHXH Việt Nam. Thực hiện theo yêu cầu BHXH TP Hà Nội, IVAN Viettel sẽ thực hiện nâng cấp phần mềm vBHXH phiên bản Hà Nội từ ngày 01/05/2019.

Phạm vi áp dụng: Tất cả các đơn vị trên địa bàn Hà Nội

BHXH Thành Phố Hà Nội chuyển đổi hệ thống tiếp nhận hồ sơ và thay đổi hồ sơ, biểu mẫu theo chuẩn BHXH Việt Nam. Thời gian nâng cấp từ 28/04/2019 đến 01/05/2019 Quá trình nâng cấp nếu phát sinh vấn đề Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 18008000 Nhánh 1 để được hỗ trợ.

1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm vBHXH

  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tải tại đây.
  • Hướng dẫn xử lý các tình huống phần mềm tải tại đây.
  • Hướng dẫn đưa phần mềm vào vùng tin tưởng của phần mềm Anti-Virus tải tại đây.

2. Hướng dẫn phiên từ bộ thủ tục BHXH Hà Nội, sang bộ thủ tục BHXH Việt Nam

Thủ tục

Hà Nội

Khi chuyển sang phiên bản Việt Nam

Đăng ký lần đầu

Có.

Tải bản setup phần mềm vBHXH mới nhất tại đây

Đăng ký dịch vụ

Không có các thông tin: ĐC đăng ký kinh doanh, Loại đối tượng, Nơi nhận kết quả

Phải bổ sung thêm trước khi đăng ký

Quyết định 595

Báo tăng lao động

103

600

Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng, mức đóng

104

600b

Báo giảm lao động

106

600a

Báo tăng, truy thu BHXH đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài

107

601, 601a

Cấp lại thẻ BHYT do bị mất, rách, hỏng

301

612

Cấp lại thẻ BHYT hàng năm

304

Không có

Cập nhật thông tin lao động, xin cấp mã số BHXH

310

Không có

Cấp, gia hạn thẻ BHYT cho HS-SV

303

603

Cấp lại thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi do bị mất, rách, hỏng (không thay đổi thông tin trên thẻ)

306

612

Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

305

603

Cấp lại thẻ BHYT cho HS-SV do bị mất, rách, hỏng (không thay đổi thông tin trên thẻ)

307

612

Cấp thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT do xã/phường hoặc phòng LĐTB&XH quản lý

308

603

Cấp sổ BHXH do mất, hỏng không làm thay đổi thông tin trên sổ

309

607

Bổ sung thông tin thân nhân

301a

Không có, nộp hồ sơ giấy

Quyết định 636

Không có

Có nhưng chưa áp dụng với các đơn vị tại Hà Nội

Đính kèm file tại các màn hình nhập tờ khai

Có cho phép đính kèm

Chỉ cho phép đính kèm tại thủ tục 606, 606a

Gửi tờ khai sang BHXH

Gửi excel, word.

Gửi XML.

Mail thông báo Kết quả giải quyết hồ sơ

BHXH HN trả mail về cho các IVAN, IVAN sẽ gửi mail về cho đơn vị

BHXH VN sẽ trả mail thông báo kết quả trực tiếp về mail của đơn vị.

Xem thêm  Cách hấp cua không rụng càng

Chú ý:

  • Khi chuyển thành công, đơn vị đơn vị ở Hà nội muốn tra cứu các giao dịch cũ thì thực hiện như sau: Đăng nhập phần mềm >> Vào Tra cứu >> Vào Tra cứu giao dịch HN (dành riêng cho HN)

Trong đó hướng dẫn:

Thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ (cả hồ sơ giấy và hồ điện tử).

3. Bộ thủ tục của quyết định 595 trên hệ thống giao dịch điện tử BHXH Việt Nam:

Mã thủ tục

Tên thủ tục

Tờ khai, đính kèm file

600

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

D02-TS

TK1-TS

D01-TS

600a

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (báo giảm)

D02-TS

TK1-TS

D01-TS

600b

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng)

D02-TS

TK1-TS

D01-TS

601

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

D02-TS

TK1-TS

D01-TS

601a

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

D02-TS

TK1-TS

D01-TS

602

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH

D05-TS

TK1-TS

D01-TS

603

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

D03-TS

TK1-TS

D01-TS

604

Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị

TK3-TS

605

Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài)

TK1-TS

606

Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT)

TK1-TS

Đính kèm

606a

Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

TK1-TS

Đính kèm

607

Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

TK1-TS

D01-TS

608

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

TK1-TS

D01-TS

609

Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

TK1-TS

D01-TS

610

Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi; thay đổi nơi KCB; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; thay đổi thông tin in trên thẻ BHYT; đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục. Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin

TK1-TS

D01-TS

611

Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ

TK1-TS

D01-TS

612

Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

TK1-TS

D01-TS

Xem thêm  Cách sử dụng internet banking sacombank

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.