Cách nhân 2 ma trận bằng máy tính

Việc thực hiện các phép toán cơ bản trên ma trận như: Cộng trừ, nhân chia với một số, nhân hai ma trận, tính định thức, tìm ma trận nghịch đảo… mất rất nhiều thời gian.

Máy tính bỏ túi có thể thực hiện các phép toán ma trận một cách nhanh chóng mà chúng ta có thể sử dụng để tính toán hoặc xác minh kết quả.

Bài này viết cách sử dụng máy tính Casio Fx-570VN Plus, các dòng máy khác cách sử dụng hoàn toàn tương tự.

Để thực hiện các phép tính trên ma trận, ta chọn: [MODE] [6]

Sau đó máy tính sẽ hỏi tên ma trận bạn muốn nhập, nhấn1,2,3như bạn thích (ở đây tôi chọnĐầu tiên).

Sau đó máy tính sẽ hỏi kích thước của ma trận bạn muốn nhập, nhấn từĐầu tiêntiếp theo6tùy thuộc vào kích thước của ma trận bạn muốn tính toán (ở đây tôi chọn ma trận 3 × 3.)Đầu tiên). Và bắt đầu nhập ma trận

Nút:1 = 2 = 2 = 2 = 1 = 2 = 2 = 2 = 1 =

Ta nhận được ma trận A

1 2 2

1 1 2

2 2 1

Sau đó, chúng tôi nhấn [SHIFT][4]để nhập thêm ma trận B và ma trận C với Dim hoặc xem lại với Dữ liệu (ở đây tôi nhập thêm ma trận B)

2 1 1

1 2 2

1 1 2

Khi chúng tôi đã nhập ma trận, chúng tôi nhấn [AC][SHIFT][4]và menu xuất hiện trên màn hình

Với bảng này:

  1. Dim là nhập lại ma trận.

  2. Dữ liệu là xem xét ma trận.

  3. MatA là để gọi ra ma trận A.

  4. MatB là để gọi ra ma trận B.

  5. MatC đang gọi ra ma trận C.

  6. MatAns là để gọi ra ma trận đã được tính toán trước đó.

  7. Det là định thức của ma trận.

  8. Trn là ma trận chuyển vị.

Tại đây, chúng ta có thể thực hiện các phép tính trên ma trận:

Tính tổng của 2 ma trận A và B

Nút:[shift][4][3]+[shift][4][4][=]

Tính tích của hai ma trận A và B

Nút:[shift][4][3][x][shift][4][4][=]

Tính bình phương của ma trận A

Nút:[shift][4][3][x2][=]

Tính nghịch đảo của ma trận A

Nút:[shift][4][3][x-1][=]

Xác định định thức của ma trận A

Nút:[shift][4][7][shift][4][3][=]

Trên đây là hướng dẫn tính các phép toán trong ma trận bằng máy tính CASIO fx-570VN plus, các dòng máy tính bỏ túi đời mới có thể thực hiện các phép toán cho ma trận cấp 4×4 với tốc độ nhanh chóng. hơn.

Thuộc chuyên mục Mẹo Vặt website harveymomstudy.com

Xem thêm  Công cụ nào không phải là vật mang tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.