Cách Đăng nhập ELSA Speak trên máy tính

Đảm bảo rằng bạn đã tải ứng dụng và đăng ký/tạo tài khoản, trường hợp bạn là người dùng mới, vui lòng xem video hướng dẫn kích hoạt Code học Elsa tại đây nhé:

Hướng dẫn kích hoạt mã trong ứng dụng ELSA

1. Truy cập vào website: elsaspeak.com/app/kichhoat

2. Đăng nhập vào tài khoản ELSA bằng Email/Facebook (Nếu bạn chưa đăng ký, bạn có thể tạo tài khoản trực tiếp ở website trên bằng cách nhấp vào nút – Đăng ký -)

3. Nhập mã kích hoạt với các ký tự viết IN HOA, clickvào Kích hoạt Mã được kích hoạt thành công.

4. Chọn biểu tượng App store để mở hoặc tải ứng dụng ELSA Speak..

5. Tài khoản kích hoạt thành công (kiểm tra lại thẻ– Hồ sơ –Bạn sẽ nhìn thấy ELSA Pro có thời hạn đến DD/MM/YY).

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Cách chặn Facebook trên điện thoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.