Các giai đoạn biến thái không hoàn toàn của côn trùng gồm

Sự khác biệt giữa biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn – Khoa HọC

Các sự khác biệt chính giữa biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn là dạng biến thái không hoàn toàn có các dạng giống dạng trưởng thành trong quá trình phát triển bình thường và vòng đời có 3 dạng; cụ thể là trứng, nhộng và trưởng thành, trong khi biến thái hoàn toàn chỉ có một giai đoạn trưởng thành và vòng đời có bốn dạng; cụ thể là trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành.

Biến thái có nghĩa là thay đổi về hình thức hoặc sự biến đổi của hình thể. Nói một cách dễ hiểu, biến thái đề cập đến quá trình xảy ra ở động vật mà một số kiểu cấu trúc khác nhau có thể được xác định rõ ràng trong vòng đời sau giai đoạn phôi trong quá trình phát triển bình thường. Hơn nữa, động vật bị biến thái trải qua những thay đổi đột ngột và dễ thấy trong các dạng cơ thể thông qua sự phát triển và biệt hóa của tế bào. Hầu hết các loài côn trùng, động vật lưỡng cư và nhiều động vật không xương sống đều trải qua quá trình biến thái. Tuy nhiên, những loài động vật này có hai dạng biến thái là biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn. Điều đó không có nghĩa là một loài có thể biểu hiện cả hai loại này, nhưng nó cho thấy rằng một số loài trải qua biến thái không hoàn toàn trong khi những loài khác trải qua biến thái hoàn toàn.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Biến thái không hoàn toàn là gì 3. Biến thái hoàn toàn là gì 4. Điểm giống nhau giữa biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn 5. So sánh song song – Biến thái không hoàn toàn so với hoàn toàn ở dạng bảng

6. Tóm tắt

Biến thái không hoàn toàn là gì?

Có ba giai đoạn trong sự biến thái không hoàn toàn được gọi là giai đoạn trứng, giai đoạn nhộng và giai đoạn trưởng thành. Một con cái trưởng thành đẻ trứng khi giao phối với một con đực có khả năng sinh sản. Vỏ trứng có tác dụng bảo vệ và bao bọc khi gặp điều kiện thích hợp thì trứng sẽ nở. Những con non đại diện cho giai đoạn sơ khai của vòng đời. Nhộng trông chủ yếu giống con trưởng thành, nhưng kích thước nhỏ hơn và thói quen ăn uống của chúng cũng giống như con trưởng thành. Khi nhộng phát triển, chúng rụng bộ xương ngoài để cơ thể phát triển lớn. Thông thường, sau bốn đến tám lần lột xác, nhộng trở thành con trưởng thành, thường có cánh. Ở giai đoạn trưởng thành, chúng không thay lông và bắt đầu lang thang tìm kiếm bạn khác giới để giao phối. Vì vậy, có cánh trong giai đoạn đó có lợi cho họ.

Gián, châu chấu, chuồn chuồn và bọ là một số loài côn trùng có biểu hiện biến thái không hoàn toàn và vòng đời của chúng chỉ có ba giai đoạn rõ rệt. Một số loài như chuồn chuồn có giai đoạn nhộng dưới nước, được gọi là naiads. Chúng có mang ở bụng và trông rất khác so với khi trưởng thành.

Xem thêm  Công thức bánh flan sữa đặc

Biến thái Hoàn toàn là gì?

Vòng đời của biến thái hoàn toàn có 4 giai đoạn khác nhau là giai đoạn trứng, giai đoạn ấu trùng, giai đoạn nhộng và giai đoạn trưởng thành. Trứng từ một con cái được giao phối đạt đến giai đoạn ấu trùng. Thông thường, ấu trùng hoàn toàn khác với con trưởng thành về hình dạng, kích thước, thói quen ăn uống, … Caterpillar là ấu trùng của bướm, và chúng hoàn toàn khác nhau, nhưng mầm ở cả hai đều giống nhau.

Trong giai đoạn ấu trùng, chúng là loài phàm ăn và tích trữ nhiều thức ăn bên trong chúng để sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của vòng đời. Ấu trùng tạo một cái kén xung quanh nó và ở bên trong mà không ăn và di chuyển. Đó là giai đoạn nhộng của chúng, và nhộng phát triển thành người lớn trong giai đoạn này.

Cuối cùng là giai đoạn nhộng trở thành con trưởng thành sau khi hoàn thành quá trình phát triển và chui ra khỏi kén. Và, giai đoạn này có thể kéo dài từ bốn ngày đến nhiều tháng tùy thuộc vào loài. Tuy nhiên, ếch và các loài lưỡng cư khác cũng trải qua quá trình biến thái hoàn toàn, nhưng không có giai đoạn nào bên trong kén. Ếch đẻ trứng đầu tiên, sau đó là nòng nọc có mang và ếch con có phổi và đuôi, cuối cùng trở thành ếch trưởng thành.

Điểm giống nhau giữa biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn là gì?

  • Biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn là hai dạng biến thái gặp ở côn trùng.
  • Cả hai loại đều có các giai đoạn chung như trứng và trưởng thành.
  • Ngoài ra, cả hai thuật ngữ đều liên quan đến vòng đời của côn trùng.

Sự khác biệt giữa biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn là gì?

Biến thái có thể là biến thái không hoàn toàn hoặc biến thái hoàn toàn. Biến thái không hoàn toàn bao gồm ba giai đoạn là trứng, nhộng và trưởng thành trong khi biến thái hoàn toàn bao gồm trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành. Do đó, đây là điểm khác biệt cơ bản giữa biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn.

Hơn nữa, ở giai đoạn biến thái không hoàn toàn, giai đoạn giữa; nhộng giống người lớn từ ngoại hình. Nhưng, biến thái hoàn toàn không thể hiện bất kỳ giai đoạn nào tương tự. Như vậy, đó là một sự khác biệt khác giữa biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn. Xét một số ví dụ; côn trùng như rệp, dế, châu chấu, bọ ngựa, gián, mối, chuồn chuồn và rận thể hiện biến thái hoàn toàn trong khi côn trùng như bọ cánh cứng, ruồi, kiến, ong, bướm, bướm đêm, bọ chét và bọ chét cho thấy biến thái hoàn toàn.

Dưới đây là đồ họa thông tin về sự khác biệt giữa biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn.

Tóm tắt – Không hoàn thành vs Hoàn thành biến thái

Biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn là hai dạng biến thái do côn trùng thể hiện. Ở biến thái không hoàn toàn, vòng đời chỉ gồm ba giai đoạn, giai đoạn giữa giống hình thái trưởng thành từ hình dáng bên ngoài nhưng khác về kích thước. Ba giai đoạn là trứng, nhộng và trưởng thành. Mặt khác, ở biến thái hoàn toàn, vòng đời bao gồm bốn giai đoạn riêng biệt. Chúng là trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành. Như vậy, đây là sự khác biệt giữa biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn.

Xem thêm  Top giá máy xúc bánh xích doosan 55w năm 2022

Thể biến thái là quá trình thay đổi hình thái bên ngoài và cấu tạo bên trong của côn trùng đang phát triển. Những thay đổi này mang tính chất di truyền và là đặc điểm ổn định của mỗi loài, diễn ra theo một trình tự nhất định. Thời gian của mỗi giai đoạn có thể thay đổi theo điều kiện ngoại cảnh và hoạt động hocmon bên trong như: hocmon trẻ giữ không cho thay đổi đột ngột, hocmon ecdizon và ecdixteron thúc đẩy sang trạng thái mới.

Chức năng và ý nghĩa mỗi giai đoạn như sau:

• Giai đoạn trứng: để kết hợp đặc điểm di truyền bố mẹ, tạo thành cơ thể mới.

 Giai đoạn sâu non [ấu trùng]: để lớn lên, tích lũy chất dự trữ, tạo điều kiện cho cơ thể phát triển.

 Giai đoạn nhộng: để chống đỡ với các điều kiện không thuận lợi [hạn, rét]. Song cũng có những loài sâu qua đông hay qua hè ở giai đoạn trứng, sâu non tuổi lớn hoặc sâu trưởng thành.

 Giai đoạn trưởng thành: làm chức năng sinh sản, duy trì nòi giống.

Biến thái hoàn toàn qua 4 giai đoạn: trứng, sâu non, nhộng, sâu trưởng thành. Trứng nở thành sâu non, sâu non qua một số lần lột xác, mỗi lần lột xác là 1 tuổi. Khi đẫy sức thì thành nhộng, với hình dáng hoàn toàn khác; sau một thời gian yên tĩnh, nhộng hóa thành sâu trưởng thành, khác hẳn nhộng và sâu non, có đầy đủ các đặc điểm của loài sâu. Sâu trưởng thành giao phối với nhau và đẻ trứng. Các loài bướm có biến thái hoàn toàn.

Biến thái không hoàn toàn qua 3 giai đoạn: trứng, sâu non, sâu trưởng thành [không có giai đoạn nhộng]. Sâu non có cấu tạo tương tự như sâu trưởng thành nhưng đơn giản hơn, sau mỗi lần lột xác lại có thêm đặc điểm mới, cho đến khi có đầy đủ các đặc điểm của loài, và chuyển thành sâu trưởng thành. Các loài sâu thuộc bộ cánh thẳng có biến thái không hoàn toàn.

Ôn tập Sinh học 11

Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. Biến thái bao gồm biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn. Vậy 2 quá trình này có gì giống và khác nhau, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn.

Phân biệt biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn giúp các bạn lớp 11 hiểu được sự giống và khác nhau của 2 quá trình này. Qua đó các bạn sẽ biết cách giải bài tập sinh học và đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 2 lớp 11 năm 2022. Bên cạnh đó các bạn tham xem thêm: Phân biệt quang hợp và hô hấp, Phân biệt miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu.

Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

=> Biến thái có thể hiểu đơn giản là sự biến đổi, thay đổi về các hình thái của sinh vật.

II. Biến thái không hoàn toàn là gì

Biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành. Đồng thời, chúng phải trải qua nhiều lần lột xác để biến đổi từ ấu trùng thành con trưởng thành. Trong biến thái không hoàn toàn được chia làm 3 giai đoạn chính gồm giai đoạn trứng, giai đoạn hạch và giai đoạn trưởng thành.

Xem thêm  Tăng giảm âm lượng airpod Pro

III. Biến thái hoàn toàn là gì?

Biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng và cấu tạo khác biệt với con trưởng thành. Đồng thời, ấu trùng cũng cần trải qua nhiều lần lột xác và giai đoạn nhộng trung gian để biến đổi thành con trưởng thành.

Với biến thái hoàn toàn thì vòng đời sẽ bao gồm 4 giai đoạn khác nhau là giai đoạn trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành.

IV. Phân biệt biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn

Giống nhau:

+ Biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn là hai dạng biến thái gặp ở côn trùng.

+ Cả hai loại đều có các giai đoạn chung như trứng và trưởng thành.

+ Ngoài ra, cả hai thuật ngữ đều liên quan đến vòng đời của côn trùng.

Khác nhau:

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn

Ấu trùng [sâu ở côn trùng, nòng nọc ở ếch nhái] có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành. + Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành.
Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian [giai đoạn nhộng ở côn trùng] biến đổi thành con trưởng thành. Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác để trở thành con trưởng thành.

+ Vòng đời trả qua 4 giai đoạn: bao gồm trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành

+ Kiểu phát triển này có ở đa số các loài côn trùng [bướm, ruồi, ong…] và lưỡng cư.

+Vòng đời trả qua 3 giai đoạn: bao gồm ba giai đoạn là trứng, nhộng và trưởng thành

+ Kiểu phát triển này có ở một số loài côn trùng như châu chấu, cào cào, gián…

V. Ý nghĩa của sự biến thái trong vòng đời sinh vật

Biến thái có ý nghĩa quan trọng đối với sinh vật trong sự sống vì chúng tạo ra sự thích nghi cao độ với môi trường sống trong từng giai đoạn thích hợp.

VI. Ong có phát triển qua biến thái không?

Ong phát triển qua biến thái, thuộc dạng biến thái hoàn toàn:

Khi ong chúa đẻ trứng, trứng sẽ nở thành ấu trùng. Ấu trùng ong có hình dạng giống một con giòi, màu trắng đục, không chân, mắt, râu, cánh hay ngòi. Khi này, phần miệng ong có cấu tạo đơn giản, đủ để tóm gọn lượng thức ăn dồi dào được ong thợ đặt sát miệng lỗ tổ.

Hầu hết khoang trong của cơ thể ấu trùng ong là ruột giữa và ruột cuối, có tuyến nước bọt tiết enzyme và những ống nhỏ bài tiết – trở thành cấu trúc nhánh chính bên trong.

Sự phát triển của ong trải qua sáu lần lột xác; năm lần lột xác là ở giai đoạn ấu trùng, lần lột xác cuối cùng là khi ong xuất hiện ở với tư cách là ong trưởng thành.

Bốn lần lột xác đầu tiên của ấu trùng xảy ra mỗi ngày một lần đối với ong thợ và ong chúa. Điều này sẽ giúp ấu trùng phát triển nhanh chóng, bằng cách rụng lớp vỏ ngoài khi đã trở nên “chật” so với kích thước thật của ong.

Những ngày cuối của vòng đời phát triển ấu trùng, ấu trùng xây dựng tổ kén bên trong lỗ tổ. Để xoay kén, ấu trùng làm bung kén, đưa phần đầu hướng về đầu nắp đậy.

Ấu trùng ở giai đoạn tiền nhộng bắt đầu mang vẻ bên ngoài của ong trưởng thành chỉ khác ở chỗ chúng vẫn còn khoác một lớp vỏ bọc, sau giai đoạn nhộng này nó sẽ phát triển thành ong trưởng thành.

Cập nhật: 23/04/2022

Video liên quan

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.