Các cảng nước sâu nổi Tiếng của vùng Bắc Trung Bộ đang được xây dựng và hoàn thiện là

Trang chủ

 • A. Vũng Áng, Dung Quất, Chân Mây
 • B. Chân Mây, Nghi Sơn, Vũng Áng. 
 • C. Dung Quất, Nghi Sơn, Chân Mây.
 • D. Nghi Sơn, Vũng Áng, Dung Quất.
 • Đáp án BCác cảng nước sâu đang được đầu tư xây dựng, hoàn thiện ở Bắc Trung Bộ là Nghi Sơn, Vũng Áng (Hà Tĩnh) và Chân Mây (Huế).Dung Quất (Quảng Ngãi) là cảng nước sâu thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ => loại A, C, D
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • A. Nghi Sơn, Vũng Áng, Dung Quất. 
 • B. Chân Mây, Nghi Sơn, Vũng Áng.
 • C. Vũng Áng, Dung Quất, Chân Mây.
 • D. Dung Quất, Nghi Sơn, Chân Mây.
 • Đáp án: B
  Giải thích: Các cảng nước sâu đang được đầu tư xây dựng, hoàn thiện ở Bắc Trung Bộ là Chân Mây, Nghi Sơn, Vũng Áng.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

18/06/2021 470

A. Vũng Áng, Dung Quất, Chân Mây

B. Chân Mây, Nghi Sơn, Vũng Áng. 

Đáp án chính xác

Xem thêm  Quy trình xây dựng đoạn văn tự sự miêu tả, biểu cảm

C. Dung Quất, Nghi Sơn, Chân Mây.

D. Nghi Sơn, Vũng Áng, Dung Quất.

Đáp án BCác cảng nước sâu đang được đầu tư xây dựng, hoàn thiện ở Bắc Trung Bộ là Nghi Sơn, Vũng Áng (Hà Tĩnh) và Chân Mây (Huế).Dung Quất (Quảng Ngãi) là cảng nước sâu thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ => loại A, C, D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết khu dự trữ sinh quyển thế giới nào sau đây nằm trên đảo?

Xem đáp án » 18/06/2021 353

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18,19 cho biết lợn được nuôi nhiều nhất ở vùng | nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2021 310

Cà phê chè được trồng nhiều ở các tỉnh nào sau đây ở Tây Nguyên?

Xem đáp án » 18/06/2021 283

Phát biểu nào sau đây không đúng về hạn chế trong việc sử dụng lao động ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 18/06/2021 233

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Xem đáp án » 18/06/2021 213

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết rừng ngập mặn của Đồng bằng sông Cửu Long tập trung nhiều ở các tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 209

Năng suất lao động trong ngành khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp, chủ yếu do

Xem đáp án » 18/06/2021 203

Phát biểu nào sau đây không đúng khi đánh giá ảnh hưởng của biển Đông đối với khí hậu nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 201

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm dân số Việt Nam ?

Xem đáp án » 18/06/2021 194

Xem thêm  Nêu những ảnh hưởng của sóng biển trong thực tiễn

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 21, cho biết nước ta có bao nhiêu trung tâm công nghiệp có qui mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng?

Xem đáp án » 18/06/2021 186

Ngành công nghiệp nào được ưu tiên phát triển phát triển ở vùng Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 18/06/2021 180

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 và kiến thức đã học, cho biết ngành công nghiệp nào sau đây không được coi là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 18/06/2021 176

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, các nhà máy thuỷ điện của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là

Xem đáp án » 18/06/2021 176

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á?

Xem đáp án » 18/06/2021 161

Cho bảng số liệu:

GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA HOA KÌ NĂM 2004 – 2015

(Đơn vị: tỉ USD)

Căn cứ vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì từ năm 2004 đến 2015?

Xem đáp án » 18/06/2021 153

Đáp án B

Các cảng nước sâu đang được đầu tư xây dựng, hoàn thiện ở Bắc Trung Bộ là Nghi Sơn, Vũng Áng (Hà Tĩnh) và Chân Mây (Huế).

Dung Quất (Quảng Ngãi) là cảng nước sâu thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ => loại A, C, D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xem đáp án » 11/02/2020 8,859

27/12/2021 1,393

A. Nghi Sơn, Vũng Áng, Dung Quất. 

B. Chân Mây, Nghi Sơn, Vũng Áng.

Đáp án chính xác

C. Vũng Áng, Dung Quất, Chân Mây.

D. Dung Quất, Nghi Sơn, Chân Mây.

Đáp án: B
Giải thích: Các cảng nước sâu đang được đầu tư xây dựng, hoàn thiện ở Bắc Trung Bộ là Chân Mây, Nghi Sơn, Vũng Áng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua Bắc Trung Bộ là

Xem thêm  Những bất cập, hạn chế về giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Xem đáp án » 27/12/2021 2,041

Các tỉnh Bắc Trung Bộ xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là

Xem đáp án » 27/12/2021 779

Cho đến nay, mạng lưới giao thông của Bắc Trung Bộ chủ yếu gồm có

Xem đáp án » 27/12/2021 599

Sân bay nào sau đây không thuộc Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 27/12/2021 485

Ý nghĩa nào sau đây không phải của đường Hồ Chí Minh ở Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 27/12/2021 382

Tại Bắc Trung Bộ đã hình thành vùng chuyên canh cây cà phê ở

Xem đáp án » 27/12/2021 381

Đất ở các đồng bằng Bắc Trung Bộ thuận lợi cho phát triển

Xem đáp án » 27/12/2021 373

Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 27/12/2021 319

Hiện nay, việc nuôi thuỷ sản nước lợ, nước mặn được phát triển khá mạnh, đang làm thay đổi

Xem đáp án » 27/12/2021 289

Phát biểu nào sau đây không đúng về hoạt động khai thác thế mạnh lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 27/12/2021 272

Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh

Xem đáp án » 27/12/2021 235

Hoạt động nào sau đây không diễn ra ở vùng biến Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 27/12/2021 180

Hoạt động nào sau đây không có ý nghĩa rõ rệt đối với việc làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ của Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 27/12/2021 173

Phát biểu nào sau đây không đúng với nghề cá ở Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 27/12/2021 172

Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện của Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 27/12/2021 171

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.