C3h9n có bao nhiêu đp amin

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, … Dưới đây là các dạng Đồng phân & Công thức cấu tạo của C3H9N nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C3H9N và gọi tên đúng các đồng phân của C3H9N tương ứng.

Ứng với công thức phân tử C3H9N thì chất có thể là amin

– Amin C3H9N có 2 đồng phân amin bậc 1, cụ thể:

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
CH3 – CH2 – CH2 – NH2 Propan – 1 – amin
CH3 – CH(NH2) – CH3 Propan – 2- amin

– Amin C3H9N có 1 đồng phân amin bậc 2, cụ thể:

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
CH3 – CH2 – NH – CH3 N – metyletanamin

– Amin C3H9N có 1 đồng phân amin bậc 3, cụ thể:

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
N(CH3)3 Trimetyl amin

Vậy ứng với công thức phân tử C3H9N thì chất có 4 đồng phân với công thức cấu tạo và tên gọi tương ứng như trên.

Etylmetylamin và propylamin là hai

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là :

Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H11N ?

Có bao nhiêu amin thơm có cùng CTPT C7H9N ?

Có bao nhiêu amin bậc II có cùng CTPT C5H13N ?

Xem thêm  Khoai mì sôi bao nhiêu calo

Amin nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí ở điều kiện thường ?

Ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái lỏng ?

Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lý của amin không đúng ?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về amin ?

Có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C4H11N?

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là

Amin nào dưới đây có bốn đồng phân cấu tạo

Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của amin là không đúng?

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, đồng phân amin bậc 1, đồng phân amin bậc 2, đồng phân amin bậc 3, … Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C3H9N và gọi tên đúng các đồng phân của C3H9N tương ứng.

Ứng với công thức phân tử C3H9N thì chất có thể là amin

– Amin C3H9N có 2 đồng phân amin bậc 1, cụ thể:

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
CH3 – CH2 – CH2 – NH2 Propan – 1 – amin
CH3 – CH(NH2) – CH3 Propan – 2- amin

– Amin C3H9N có 1 đồng phân amin bậc 2, cụ thể:

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
CH3 – CH2 – NH – CH3 N – metyletanamin

– Amin C3H9N có 1 đồng phân amin bậc 3, cụ thể:

Xem thêm  Quyết định 1314/qđ-byt hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao
Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
N(CH3)3 Trimetyl amin

Vậy ứng với công thức phân tử C3H9N thì chất có 4 đồng phân với công thức cấu tạo và tên gọi tương ứng như trên.

  Tải tài liệu

Bài viết liên quan

Nội dung bài viết

« Bài kế sau Bài kế tiếp »

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Chọn đáp án D

Số đồng phân amin ứng với ctpt C3H9N gồm.

● Bậc 1 có: CH3–CH2–CH2–NH2 || CH3–CH(CH3)–NH2

● Bậc 2 có: CH3–NH–CH2–CH3.

● Bậc 3 có: (CH3)3N

Có tổng 4 đồng phần ứng với ctpt C3H9N

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.