butane jackass là gì – Nghĩa của từ butane jackass

butane jackass có nghĩa là

Smug, nhưng người không an toàn, người sẽ tin vào mọi lời nói dối đang được nói;một con rắn thì thầm;Tin rằng tất cả cuộc sống của họ.
Một ý nghĩa khác với “kẻ nói dối, kẻ nói dối, quần trên lửa“.

Ví dụ

Bạn hoàn toàn thuần túy 100% Butane Jackass.Bạn thực sự tin rằng George Bush thực sự làm cho nước Mỹ tuyệt vời.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Associate Creative Director là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.