burr gucci là gì – Nghĩa của từ burr gucci

burr gucci có nghĩa là

Nội dung bài viết

Một lời chào phổ biến đó là sự kết hợp giữa Hello và Whats Up.Thường được sử dụng trong môi trường mui xe của người da trắng đang cố gắng có màu đen.Nhấn mạnh có thể được sử dụng trên bur.

Thí dụ

Joe: What Up Nigga?
John: Burr Gucci?
Joe: Im đi màu trắng của bạn.

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm  Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.