bruh im weak có nghĩa là

Nội dung bài viết

Khi bạn được nói một trò đùa rằng hoàn toàn tóc mái và các bên của bạn bị tổn thương với tiếng cười, sau đó bạn có thể kêu lênBruh Im yếu” đề cập đến cách bạn bị suy yếu bởi tiếng cười xảy ra.

Thí dụ

“Làm thế nào để người Ethiopia ăn mừng con cái của họ sinh nhật đầu tiên?”
“Không biết người bạn đời”
“Bằng cách đặt hoa trên mộ.”
Bruh tôi yếu!”

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Funny Amazon book reviews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.