brown bubbles là gì – Nghĩa của từ brown bubbles

brown bubbles có nghĩa là

Excremint … AKA.Poop

Ví dụ

Mẹ, Tôi phải đi Thổi Bong bóng nâu!

brown bubbles có nghĩa là

Khi ai đó đánh rắm trong khi tắm.

Ví dụ

Mẹ, Tôi phải đi Thổi Bong bóng nâu!
Khi ai đó đánh rắm trong khi tắm.

brown bubbles có nghĩa là

Mẹ: * Knock Knock * Em yêu, mọi thứ có ổn trong đó không?Tôi nghe thấy một tiếng ồn lớn.

Ví dụ

Mẹ, Tôi phải đi Thổi Bong bóng nâu!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Cơ sở thực tiễn của đề tài là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.