bror là gì – Nghĩa của từ bror

bror có nghĩa là

Tiếng lóng ở phía bắc Ailen cho ‘anh trai’
phát âm (Braw-er)

Ví dụ

“Tôi Bror cần dừng đánh hơi keo” “

bror có nghĩa là

N.
Phát âm: Broah
Thuật ngữ được sử dụng để ngụ ý rằng một anh chàng chia sẻ hơn 25% vật liệu di truyền với cô gái nóng bỏng mà anh ta đi chơi. Do đó, làm cho họ không thể là người yêu hoặc trong trường hợp đó ít nhất là thô.
Theo sau Triết lý về cuộc sống mà phụ nữ đẹp trai là trò chơi công bằng, bất kể mọi thứ dường như như thế nào.
Một số người có thể cho rằng thuật ngữ này ngụ ý một số loại ghen tị. Họ sẽ đúng trong giả định của họ.
Nguồn gốc: Trong Scandinavia Bror có nghĩa là anh trai

Ví dụ

“Tôi Bror cần dừng đánh hơi keo” ”
N.
Phát âm: Broah

bror có nghĩa là

Thuật ngữ được sử dụng để ngụ ý rằng một anh chàng chia sẻ hơn 25% vật liệu di truyền với cô gái nóng bỏng mà anh ta đi chơi. Do đó, làm cho họ không thể là người yêu hoặc trong trường hợp đó ít nhất là thô.

Xem thêm  Bánh xe màu sắc phối đồ

Ví dụ

“Tôi Bror cần dừng đánh hơi keo” “

bror có nghĩa là

N.

Ví dụ

“Tôi Bror cần dừng đánh hơi keo” ”
N.
Phát âm: Broah

bror có nghĩa là

Bror is a name used in Norway. Also means brother. A guy who is named bror is really sexy and sporty and tall

Ví dụ

Thuật ngữ được sử dụng để ngụ ý rằng một anh chàng chia sẻ hơn 25% vật liệu di truyền với cô gái nóng bỏng mà anh ta đi chơi. Do đó, làm cho họ không thể là người yêu hoặc trong trường hợp đó ít nhất là thô.

bror có nghĩa là

Theo sau Triết lý về cuộc sống mà phụ nữ đẹp trai là trò chơi công bằng, bất kể mọi thứ dường như như thế nào.

Ví dụ

Một số người có thể cho rằng thuật ngữ này ngụ ý một số loại ghen tị. Họ sẽ đúng trong giả định của họ.
Nguồn gốc: Trong Scandinavia Bror có nghĩa là anh trai
Người 1: – “Hãy nhìn vào phổi trên cô gái đó, tôi cá là cô ấy không thể nhìn thấy chân mình!”
Người 2: – “Nhưng anh chàng đó là ai?”
Người 1: – “Uhr. Đó phải là người anh em của cô ấy”
Người 2: – “Tại sao cô ấy làm điều đó với người anh em của mình ?! Đó là không đúng người đàn ông …”

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.