Bộ xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có một số nội dung liên quan đến nội dung ông Thanh hỏi như sau:

UBND cấp tỉnh tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, phân công trách nhiệm quản lý cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho UBND các cấp về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; lập kế hoạch hàng năm cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do vậy, đề nghị ông liên hệ với UBND cấp tỉnh để tìm hiểu kỹ hơn việc ký phụ lục hợp đồng theo quy định.

Khoản 2 Điều 24 quy định Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Do vậy, trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan đến quản lý Nhà nước về chất thải rắn, nội dung này thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng. Công dân có thể liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

Bộ xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Dư địa lớn cho nhà đầu tư tư nhân

Ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường phác thảo một bức tranh đầy thách thức đối với việc xử lý nước thải và chất thải rắn ở Việt Nam trong hiện tại cũng như tương lai. Thống kê năm 2021, tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn 45/63 tỉnh/thành phố là khoảng 51.586 tấn/ngày. Ước tính lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tăng 10-16% mỗi năm.

Mặc dù tỉ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở mức cao, khoảng 96,28%, đáp ứng mục tiêu đặt ra tại Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050, tuy nhiên khoảng 71% chất thải rắn sinh hoạt thu gom được xử lý bằng phương pháp chôn lấp.

Đầu tư phát triển hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó vốn vay ODA là chính. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), đối với chi phí xử lý rác thải rắn, hiện 75% là do Chính phủ đang tài trợ chi phi vận hành.

Nước thải công nghiệp cũng đang trở thành vấn đề cấp thiết với hàng ngày phát sinh khoảng 650.000 m3. Trong đó, có 88% trong tổng số 697 cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Lượng nước thải sinh hoạt tại Việt Nam phát sinh khoảng 3.650 triệu m3/ngày đêm. Trong đó xử lý tập trung mới khoảng 10%.

Theo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định đạt 95%; Nghị quyết đại hội XIII đặt mục chỉ tiêu xử lý nước thải là 70%. Như vậy, nhu cầu vốn cho việc xử lý chất thải là rất lớn. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực xử lý nước thải, việc tăng chỉ tiêu từ 15% lên 70% trong vòng 10 năm tới cần nguồn đầu tư từ 10-20 tỷ USD.

Cùng chung quan điểm nhiều chuyên gia, ông Đoàn Tiến Giang – chuyên gia về hợp tác công tư của Dự án AEO – Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) chỉ ra: “Hợp tác công tư là một trong những giải pháp phổ biến mà nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để giải quyết vấn đề nước thải và chất thải rắn”.

Ông cho biết, khu vực tư nhân có thể tham gia vào tất cả các bước trong chuỗi giá trị của lĩnh vực xử lý chất thải rắn, từ việc thu gom, phân loại, lấp hoặc ủ phân hay cao hơn là tái chế, sản xuất năng lượng tái tạo.

Đồng thời, ông cũng khuyến nghị với các dự án thiết kế – xây dựng, nếu ngắn hạn nên áp dụng hợp đồng dịch vụ, nếu dự án trung hạn nên chọn hình thức hợp đồng kinh doanh – quản lý (O&M). Với các dự án mới, có thể áp dụng mô hình hợp đồng xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ (BTL), hợp đồng xây dựng – thuê dịch vụ – chuyển giao (BLT) áp dụng với các dự án trung hạn. Còn với các dự án dài hạn nên áp dụng xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT), xây dựng – chuyển giao – vận hành (BTO) và xây dựng – sở hữu – vận hành (BOO).

Ông cũng chỉ ra nên xem xét mức vốn đầu tư tư nhân tỷ lệ thuận theo thời hạn dự án. Theo đó, việc xem xét hình thức hợp tác sẽ theo thời gian và vốn đầu tư có thể xem xét theo thứ tự BLT/BTL; BOT/BTO; BOO.

Ở Việt Nam, hiện đã có khung pháp lý về PPP mà cao nhất là Luật PPP có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, trong đó xử lý chất thải là thuộc 1 trong 5 lĩnh vực ưu tiên đầu tư với mức đầu tư tối thiếu một dự án là 200 tỷ đồng. Hiện cũng đã có 18 dự án PPP trong xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải và chất thải rắn với tổng vốn đầu tư 21.716 tỷ đồng theo các hình thức hợp đồng chính là BOO, xây dựng – chuyển giao (BT), BLT.

PPP trong lĩnh vực xử lý nước thải và chất thải rắn cũng đang được kỳ vọng có những đột phá mới khi Chính phủ đã giao cho các bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết các nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình trong quý II/2022.

Cần đảm bảo sự an toàn và bền vững của các đối tác

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thượng Hiền cho biết còn khá nhiều vướng mắc trong thực tế triển khai. Chẳng hạn như hiện giá dịch vụ xử lý nước thải, chất thải rắn còn thấp trong khi chi phí vận hành bảo dưỡng hệ thống xử lý yêu cầu kinh phí cao, liên tục; cơ chế huy động nguồn lực từ tư nhân vẫn chưa phát huy hiệu quả, thiếu các cam kết, hỗ trợ cụ thể tạo môi trường thông thoáng và an toàn cho các nhà đầu tư…

Cụ thể như Luật PPP 2020 quy định “thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải là ngành nghề được ưu đãi đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng đưa xử lý nước thải, chất thải là các hoạt động đầu tư kinh doanh về bảo vệ môi trường được hưởng ưu đại hỗ trợ, nhưng đến đến nay vẫn chưa có các quy định cụ thể áp dụng.

Hơn thế, ông cũng cho rằng nên tuyên truyền phổ biến sâu rộng hơn nữa cho các cán bộ trong công tác bảo vệ môi trường tránh tình trạng chưa hiểu hết chưa hiểu đúng về các quy định pháp luật trong lĩnh vực này. Và cần sớm ban hành các mẫu hợp đồng để khuyến khích cũng như đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia.

Bà Nguyễn Thị Linh Giang, Chánh văn phòng PPP của Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết hiện có sự giao thao giữa Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực quản lý nước thải và chất thải rắn. Đến nay vẫn chưa rõ đơn vị nào xây dựng thông tư về hợp đồng thực hiện PPP trong lĩnh vực xử lý nước thải, chất thải rắn. Đặc biệt là lĩnh vực xử lý rác thải có tính đặc thù như giá xử lý, công nghệ, người thẩm định công nghệ. Những quy định này là cơ sở để xác định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư.

Ông Đoàn Tiến Giang cũng chỉ ra những khó khăn chính trong việc áp dụng PPP trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn cần tháo gỡ, đó là tính khả thi tài chính không cao. Vấn đề này không chỉ riêng Việt Nam. Thu từ người dân và sản phẩm tái chế không đủ bù đắp chi phí nên nhà đầu tư thường yêu cầu nhà nước trợ cấp chi phí; nguồn cung không chắc chắn do nhiều yếu tố tác động như ý thức người dân (ví dụ khi họ không tuân thủ quy định, dẫn đến khối lượng rác không như dự kiến; thay đổi dân cư, lối sống…).

“Vì vậy, làm thế nào đưa ra dự báo và xây dựng cấu trúc hợp đồng PPP theo thực tế đó là thách thức”, ông Giang nhấn mạnh.

Một khó khăn lớn khác là hợp đồng PPP phức tạp, thường yêu cầu cam kết ngân sách dài hạn từ 1 hoặc nhiều chính quyền địa phương. Vì vậy, nhà đầu tư lo ngại cam kết hỗ trợ tài chính không được đảm bảo khi thay đổi nhiệm kỳ, hoặc chính sách thay đổi…

Đây là những vấn đề cần sớm được tháo gỡ mà như ông Vũ Tiến Lộc, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh: “Khung pháp lý PPP đã có nhưng thành công hay không thì cần giải quyết một trong vấn đề quan trọng là văn bản hướng dẫn và mẫu hợp đồng phù hợp thực tiễn, đảm bảo sự an toàn và bền vững của các đối tác trong mối quan hệ này, để PPP không chỉ là một phương thức huy động vốn mà còn hội tụ được sức sáng tạo, trí tuệ của khu vực tư nhân…”.

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:      /2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2016

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) được quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

2. Thông tư này áp dụng đối với chủ nguồn thải CTRSH và chủ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Khuyến khích các chủ nguồn thải chất thải rắn khác áp dụng mẫu hợp đồng được quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH là hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên để thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.

2. Chủ nguồn thải CTRSH là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở phát sinh CTRSH. Chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý là đại diện chủ nguồn thải CTRSH phát sinh từ các cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng.

Điều 3. Nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng

1. Việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH phải được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

2. Hợp đồng dịch vụ xử lý CTRSH chỉ được ký kết khi cơ sở xử lý CTRSH đã được xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định.

3. Các bên ký kết hợp đồng phải có đủ kinh phí, năng lực để thực hiện các trách nhiệm theo thỏa thuận của hợp đồng.

4. Các bên ký kết hợp đồng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo các thỏa thuận trong hợp đồng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Các loại hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH

1. Theo tính chất, nội dung công việc, hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH có các loại sau:

a) Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

b) Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

c) Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

2. Mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH được ban hành kèm theo Phụ lục của Thông tư này.

3. Việc lựa chọn phương thức cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Đấu thầu;

b) Đặt hàng.

Điều 5. Khối lượng công việc của hợp đồng

1. Khối lượng công việc của hợp đồng được xác định theo nội dung công việc, yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và các yêu cầu thực tế khác (nếu có).

2. Xác định khối lượng công việc của hợp đồng theo các Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Giá trị hợp đồng và điều kiện áp dụng

1. Giá trị hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH là khoản kinh phí bên A cam kết trả cho bên B và phải được tính đúng tính đủ để thực hiện công việc theo yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ, điều kiện thanh toán, tạm ứng hợp đồng và các yêu cầu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

2. Trong hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH các bên phải ghi rõ nội dung các khoản chi phí, các loại thuế, phí (nếu có) đã tính và chưa tính trong giá trị hợp đồng; giá trị hợp đồng được điều chỉnh phải phù hợp với loại hợp đồng và phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Giá trị hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH được xác định như sau:

a) Giá trị hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH căn cứ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH nhân với khối lượng công việc thực hiện;

b) Giá trị hợp đồng dịch vụ xử lý CTRSH căn cứ giá dịch vụ xử lý CTRSH nhân với khối lượng CTRSH đầu vào cần xử lý.

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng

1. Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận giữa các bên ký kết hợp đồng.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các hợp đồng đã được ký kết và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Các hợp đồng chưa được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thi hành Thông tư này.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng      năm 2016.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các PTT Chính phủ; – Văn phòng Chính phủ; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Văn phòng TW và các Ban của Đảng; – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; – Toà án nhân dân tối cao; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; – HĐND, UBND cấp tỉnh; – Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp; – Công báo; website Chính phủ; website Bộ Xây dựng;

– Lưu: VP, HTKT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Thị Mỹ Linh

PHỤ LỤC 1

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

(Ban hành kèm theo thông tư số ……/2016/TT-BXD ngày … tháng … năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

(Địa danh), ngày …… tháng …… năm ……

HỢP ĐỒNG

DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Số: …./……(năm) /……(Ký hiệu hợp đồng)

Phần I. Căn cứ pháp lý (1):

………………………………………………………………………………………………………………………….

Phần II. Các bên ký hợp đồng

Bên A: (Tên chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý đối với CTRSH phát sinh từ các cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng)

– Tên người đại diện: ………………………………………………………………………………….

– Chức vụ ………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………….……………. Fax ………………………………………………………

– Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

– Giấy đăng ký kinh doanh:……………………………………………………….

– Số tài khoản: ……………………. Tại ………………………………………………………

(Theo giấy ủy quyền số …. ngày… của………………… (nếu có)).

Bên B: (Tên chủ xử lý CTRSH)

– Tên người đại diện: ………………………………………………………………………………….

– Chức vụ ………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………….……………. Fax ………………………………………………………

– Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

– Giấy đăng ký kinh doanh:……………………………………………………….

– Số tài khoản: ……………………. Tại ………………………………………………………

(Theo giấy ủy quyền số …. ngày… của………………… (nếu có)).

Phần III. Nội dung hợp đồng

Hôm nay, tại …………………… , Bên A và Bên B cùng thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH, theo đó Bên A giao/đặt hàng Bên B thực hiện các công việc của hợp đồng này với các nội dung cơ bản như sau:

Điều 1. Giải thích từ ngữ (2)

Điều 2. Công việc của hợp đồng

1. Nội dung công việc (3): …………………………………………………………………………………….

2. Yêu cầu công việc (4):

3. Khối lượng công việc (5): ………………………………………………………………………………….

Điều 3. Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng là ……… (tháng/năm), từ ngày…….tháng…….năm…….đến ngày…….tháng…….năm…….

Điều 4. Giá trị hợp đồng

– Giá trị hợp đồng là (6): ……..……………đồng.

Bằng chữ: …………………………………………………………đồng.

– Hình thức giá hợp đồng (7):……………………………..…...

Điều 5. Giám sát, kiểm tra thực hiện hợp đồng

1. Giám sát thực hiện hợp đồng (8):…………………………………………………….

2. Kiểm tra thực hiện hợp đồng (9):…………………………………………………..

Điều 6. Nghiệm thu

1. Căn cứ nghiệm thu (1): ……………………………………………………………….

2. Nội dung nghiệm thu (11):……………………………………………………………..

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên A (12):

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên B (13):

Điều 9. Điều chỉnh hợp đồng

1.   Các trường hợp điều chỉnh hợp đồng (14): …………………………………………

2.   Thực hiện điều chỉnh hợp đồng (15): …………………………………………

Điều 10. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

1. Tạm dừng hợp đồng (16): ……………………………………………………………

2. Chấm dứt hợp đồng (17): ………………………………………………………………

Điều 11. Xử lý tranh chấp (18): …………………………………………………………

Điều 12. Trường hợp bất khả kháng

1. Các trường hợp bất khả kháng (19): …………………………………………………

2. Xử lý trong trường hợp bất khả kháng (20): …………………………………………

Điều 13. Bảo hiểm hợp đồng

1. Các hợp đồng bảo hiểm bao gồm (21): ……………………………………………….

2. Trách nhiệm của các bên (22): ……………………………………………….……

Điều 14. Bảo lãnh hợp đồng (23): ……………………………………………….……

Điều 15. Thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng

1. Thanh toán (24): ……………………………………………….……..………………

2. Quyết toán và thanh lý hợp đồng (25): ……………………………………………….

Điều 16. Các điều khoản khác (26): ……………………………………………….…

Điều 17. Hồ sơ hợp đồng

1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau (27):

2. Hợp đồng được làm thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …… bản, Bên B giữ …… bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

BÊN B

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN A

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

PHỤ LỤC 1. Mẫu bảng yêu cầu, khối lượng công việc thu gom, vận chuyển và kinh phí dự toán

STT

Công việc

Yêu cầu

(tham khảo mục(4))

Đơn vị tính*

Đơn giá (đồng)

Khối lượng bình quân ngày

Số ngày

Khối lượng dự toán

Kinh phí dự toán (đồng)

Thuế (đồng)

Kinh phí dự toán bao gồm thuế (đồng)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]=[6]*[7]

[9]=[5]*[8]

[10]=[9]*…%

[11]=[9]+[10]

1

Quét, thu gom CTR đường phố

(Danh sách đường phố được kèm theo)

 

km hoặc km2

……

…….

……

……

…….

…….

…….

2

Thu gom CTRSH từ các hộ gia đình và cơ sở phát sinh, vận chuyển đến điểm tập kết CTR

(Danh sách các khu vực thu gom và các điểm tập kết được kèm theo)

 

km hoặc tấn

……

…….

……

……

…….

…….

…….

3

Thu gom CTRSH từ khu vực công cộng, vận chuyển đến điểm tập kết CTR (Danh sách các khu vực thu gom và các điểm tập kết được kèm theo)

 

km hoặc tấn

 

 

 

 

 

 

 

4

Chuyển CTRSH tại điểm tập kết CTR lên xe ô tô chuyên dụng

 

tấn

 

 

 

 

 

 

 

5

Vận chuyển CTRSH từ điểm tập kết đến địa điểm thải bỏ/ xử lý (Danh sách các điểm thải bỏ/xử lý được kèm theo)

 

tấn

……

…….

……

……

…….

…….

…….

 

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

………

………

………

* Ghi chú: Đơn vị tính thay đổi căn cứ đơn giá dịch vụ áp dụng

PHỤ LỤC 2. Mẫu bảng khối lượng công việc xử lý CTRSH và chi phí dự toán

STT

Công việc

Chi phí (đồng/ tấn)

Khối lượng bình quân ngày (tấn/ ngày)

Số ngày

Tổng khối lượng tính toán (tấn)

Tổng chi phí tính toán (đồng)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]=[4]x[5]

[7]=[3]x[6]

1

Xử lý CTR sinh hoạt bằng công nghệ …………

……

…….(*)

……

……

…….

(Giá dịch vụ xử lý CTR)

2

Vận chuyển CTRSH tới địa điểm xử lý (nếu có)

 

 

 

 

 

3

Công việc cụ thể khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

……

Ghi chú:

(1) Liệt kê các văn bản pháp lý liên quan, ví dụ:

– Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, thông qua ngày 14/6/2005;

– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2013 (trường hợp hợp đồng đấu thầu);

– Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 23/6/2014;

– Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

– Nghị định số 130/2013/NĐCP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

– Thông tư số ……./2016/TT-BXD ngày ……/…/2016 của Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

– Các căn cứ pháp lý khác liên quan (VD: quyết định giao thầu, quyết định đặt hàng, quyết định Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH, quyết định giá dịch vụ xử lý CTRSH…);

– Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu và khả năng mỗi bên.

(2) Định nghĩa, giải thích một số từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng, ví dụ:

– Chất thải rắn sinh hoạt: là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.

– Chất thải rắn bị từ chối: là CTR chỉ bao gồm hoặc chủ yếu bao gồm bất kỳ loại CTR nào trong các loại CTR sau đây: CTR y tế nguy hại, CTR công nghiệp, CTR xây dựng và các loại CTNH khác.

– Từ ngữ khác (nếu có).

(3) Liệt kê các nội dung công việc cụ thể, bao gồm tất cả hoặc một số các công việc dưới đây:

– Quét, thu gom CTR đường phố;

– Duy trì dải phân cách;

– Tưới nước rửa đường;

– Thu gom CTRSH từ các hộ gia đình và cơ sở phát sinh, vận chuyển đến điểm tập kết CTR;

– Thu gom CTRSH từ khu vực công cộng, vận chuyển đến điểm tập kết CTR;

– Chuyển CTRSH tại điểm tập kết CTR lên xe ô tô chuyên dụng;

– Vận chuyển CTRSH từ điểm tập kết đến địa điểm thải bỏ/xử lý;

Xử lý CTRSH của khu vực……………………………….;

– Công việc cụ thể khác (nếu có).

(4) Yêu cầu công việc:

– Đối với công việc thu gom, vận chuyển CTRSH có thể bao gồm: tần suất, thời gian, phương pháp (thủ công/cơ giới), thiết bị (loại thiết bị, số lượng), phương tiện sử dụng (loại phương tiện, số lượng), nhân công (số lượng, bậc thợ)…;

– Đối với công việc xử lý CTRSH có thể bao gồm:

+ Địa điểm xử lý:……..;

+ Công nghệ xử lý: …… (Công nghệ chế biến phân hữu cơ; Công nghệ đốt; Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh hoặc Công nghệ khác);

+ Quy trình xử lý: …… (Có sơ đồ khối và thuyết minh kèm theo hợp đồng).

+ Tần suất tiếp nhận: …… (Các thứ…. trong tuần hoặc……ngày/tuần);

+ Thời gian tiếp nhận: …… (Từ …… giờ đến …… giờ);

+ Tiến độ: …… (Chất thải rắn được xử lý muộn nhất không quá 02 ngày sau thời gian tiếp nhận).

+ Chất lượng sản phẩm đầu ra (nếu có):…….

– Yêu cầu công việc khác (nếu có).

(5) Khối lượng công việc dự tính có thể được thể hiện như trong bảng trong Phụ lục 1 và 2 căn cứ công việc của hợp đồng, đơn giá/định mức thực hiện công việc đã được ban hành hoặc đơn giá dự toán được duyệt, chi phí xử lý CTR.

(6) Giá trị hợp đồng là tổng chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH và giá dịch vụ xử lý CTRSH và chi phí cho các công việc khác của hợp đồng (nếu có). Chi tiết chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH tại Phụ lục 1 và chi tiết giá dịch vụ xử lý CTRSH tại Phụ lục 2.

(7) Nêu hình thức giá hợp đồng trọn gói, hay theo đơn giá cố định, hay theo đơn giá điều chỉnh.

(8) Giám sát thực hiện hợp đồng: quy định quyền và cách thức giám sát của Bên A đối với Bên B, của các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn và cộng đồng đối với việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng công việc… theo nội dung hợp đồng đã được ký kết. Ví dụ:

– Đối tượng giám sát:

+ Khối lượng công việc thực hiện;

+ Chất lượng công việc thực hiện: đáp ứng các yêu cầu công việc, tuân thủ các văn bản quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau đây:……………………………………. (nêu chi tiết, VD: Nghị định 38/2014/NĐ-CP……).

– Phương pháp giám sát: ………………………… (VD: Trực tiếp giám sát của Bên A hoặc khối lượng công việc theo số liệu cầu cân; có xác nhận của 2 bên đối với số liệu giám sát…).

– Thời gian giám sát: Định kỳ…….(VD: hằng ngày) trong toàn thời gian thực hiện công việc;

– Trách nhiệm giám sát: Cán bộ được phân công của Bên A và cán bộ phối hợp của Bên B.

(9) Kiểm tra thực hiện hợp đồng: Quy định quyền và cách thức kiểm tra của Bên A đối với Bên B, của các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn và cộng đồng đối với việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng công việc… theo nội dung hợp đồng đã được ký kết. Ví dụ:

– Đối tượng kiểm tra: Khối lượng công việc thực hiện; Chất lượng công việc thực hiện;

– Phương pháp kiểm tra:

+ Kiểm tra tại hiện trường, tổng hợp tài liệu giám sát và các tài liệu liên quan…

+ Thực hiện lập Biên bản kiểm tra và có xác nhận của 2 bên đối với kết quả kiểm tra;

– Thời gian kiểm tra: Định kỳ ……(VD: 4 lần/năm) và đột xuất trong các trường hợp……. (VD: có ý kiến cộng đồng về khối lượng hoặc chất lượng cung cấp dịch vụ);

– Trách nhiệm kiểm tra: Cán bộ được phân công của Bên A; Bên B cử cán bộ phối hợp thực hiện kiểm tra.

(10) Quy định các căn cứ nghiệm thu, có thể bao gồm:

– Các quy định hiện hành.

– Các yêu cầu thực hiện công việc và quy định chất lượng áp dụng đối với dịch vụ nêu trong hợp đồng.

– Các biên bản giám sát, kiểm tra và các chứng từ, tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng.

(11) Quy định các nội dung nghiệm thu, có thể bao gồm:

– Bên A chỉ nghiệm thu các nội dung công việc đã được hoàn thành, đảm bảo yêu cầu về khối lượng, chất lượng, có đủ hồ sơ theo quy định hiện hành.

– Phần khối lượng công việc không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo chất lượng không được nghiệm thu.

– Khối lượng công việc được thanh toán được xác định trên cơ sở khối lượng công việc được thực hiện của Bên B được nghiệm thu, quyết toán theo quy định.

(12) Quyền và nghĩa vụ của bên A căn cứ theo các quy định hiện hành các quyền, nghĩa vụ khác theo điều kiện cụ thể của địa phương để quy định, có thể bao gồm:

– Quyền của Bên A:

+ Giám sát, kiểm tra thực hiện công việc của Bên B;

+ Quyền hạn khác (nếu có).

– Nghĩa vụ của Bên A:

+ Bàn giao khối lượng tối thiểu CTRSH cho Bên B xử lý là:……(tấn/ngày).

+ Nghiệm thu công việc, tạm ứng, thanh toán cho Bên B đúng hạn và theo quy định.

+ Nghĩa vụ khác (nếu có).

(13) Quyền và nghĩa vụ của bên B căn cứ theo các quy định hiện hành các quyền, nghĩa vụ khác theo điều kiện cụ thể của địa phương để quy định, có thể bao gồm:

– Quyền của Bên B:

+ Bên B có thể từ chối thu gom, xử lý các chất thải rắn bị từ chối.

+ Bên B có thể cung cấp và thu các phí cho thuê thùng chứa để đựng CTR cho các chủ nguồn thải.

+ Kiến nghị Bên A tại bất cứ thời điểm nào cho việc điều chỉnh hợp đồng/giá trị hợp đồng.

+ Được thanh toán đúng hạn và theo quy định;

+ Quyền hạn khác (nếu có).

– Nghĩa vụ của Bên B:

+ Cung cấp cho Bên A bằng chứng của Bên B đã chi trả thuế thu nhập mỗi năm, và các giấy phép cần thiết khác để thực hiện công việc trong hợp đồng này;

+ Thông báo để hướng dẫn cho chủ nguồn thải, hộ gia đình, cá nhân…. được cung cấp các dịch vụ trong hợp đồng này: các yêu cầu thải bỏ chất thải (loại CTR được thu gom, yêu cầu phân loại CTR tại nguồn (nếu có), phương pháp và tần suất thu gom, thời gian và địa điểm thu gom…); các yêu cầu đối với CTR được xử lý (loại CTR được xử lý…);

+ Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng thu gom, vận chuyển CTRSH; Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, cơ sở, máy móc và trang thiết bị  tại cơ sở xử lý CTRSH (ghi rõ các yêu cầu này trong HĐ).

+ Che phủ các phương tiện vận chuyển CTR với vải bạt, lưới hoặc vật liệu khác phù hợp với loại phương tiện trong quá trình vận chuyển CTR.

+ Không thải bỏ CTR bất hợp pháp, chỉ thải bỏ CTR tại các trạm trung chuyển và cơ sở  xử lý quy định trong hợp đồng.

+ Trả phí thải bỏ CTR cho trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý quy định trong hợp đồng.

+ Tổ chức thu phí vệ sinh tại khu vực cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

+ Nghĩa vụ khác (nếu có).

(14) Quy định các trường hợp điều chỉnh hợp đồng, có thể bao gồm: thay đổi các cơ sở pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có)…

Các trường hợp được điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có) có thể bao gồm:

– Nội dung, khối lượng công việc phát sinh hợp lý không phải do lỗi của đơn vị cung ứng dịch vụ gây ra, được cơ quan có thẩm quyền/người có thẩm quyền chấp thuận;

– Định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá được nhà nước/địa phương điều chỉnh, sửa đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của hợp đồng và được cơ quan có thẩm quyền/người có thẩm quyền cho phép điều chỉnh.

– Thay đổi khác dẫn đến tăng/giảm chi phí hoạt động để cung cấp dịch vụ của Bên B như:

+ Thay đổi về luật và/hoặc văn bản pháp luật của Việt Nam trong tương lai dẫn đến Bên B phải nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp để tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn, dẫn đến làm tăng các khoản chi phí hoạt động của Bên B;

+ Giá nhiên liệu hoặc tiền lương, giá vật tư, thiết bị do Nhà nước kiểm soát nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện hợp đồng được cơ quan có thẩm quyền/người có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương và nguyên tắc điều chỉnh;

+ Lạm phát/giảm phát.

(15) Quy định các nguyên tắc, trình tự thủ tục, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh hợp đồng.

Trong đó, quy định thủ tục điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có) có thể bao gồm:

– Trường hợp có điều chỉnh giá trị hợp đồng, Bên B phải lập hồ sơ dự toán điều chỉnh và trình bên A; Bên A có trách nhiệm xem xét, điều chỉnh (nếu có) và thực hiện các thủ tục phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh theo quy định.

– Việc điều chỉnh giá trị hợp đồng được thực hiện theo đúng các hướng dẫn, quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương.

(16) Quy định các trường hợp cơ bản mà hợp đồng bị tạm dừng và quy định các nguyên tắc, trình tự thủ tục, thẩm quyền giải quyết trường hợp tạm dừng hợp đồng.

(17) Quy định các điều kiện chấm dứt hợp đồng và quy định các nguyên tắc, trình tự thủ tục, thẩm quyền phê duyệt chấm dứt hợp đồng, có thể bao gồm:

– Điều kiện chấm dứt hợp đồng: Một trong hai bên không thực hiện hay vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng; hoặc không sửa chữa hoặc khắc phục việc không thực hiện hay vi phạm đó trong khoảng thời gian …… ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của bên còn lại.

– Thủ tục thực hiện: bên muốn chấm dứt hợp đồng gửi thông báo bằng văn bản trước 60 ngày cho bên kia.

– Các trách nhiệm pháp lý:

+ Bên A vẫn có nghĩa vụ phải thanh toán tất cả các khoản tiền thanh toán còn nợ cho Bên B.

+…… (Ghi rõ quyền sở hữu tài sản có liên quan của mỗi bên; các điều khoản trong hợp đồng mà một trong hai Bên vẫn phải thực hiện sau khi Hợp đồng chấm dứt nếu có);

(18) Quy định cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng, ví dụ như:

– Trường hợp có bất cứ tranh chấp, bất đồng, vi phạm, không tuân thủ phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng, Bên A và Bên B có trách nhiệm cố gắng hết sức thảo luận với nhau để giải quyết tranh chấp.

– Trong trường hợp đàm phán giữa Bên A và Bên B không thành công, hai bên sẽ phải đưa sự việc ra trọng tài kinh tế để giải quyết theo các thủ tục của pháp luật quy định.

– Trong trường hợp trọng tài kinh tế giải quyết không thành công, Bên A và Bên B sẽ phải đưa sự việc ra tòa án của cấp có thẩm quyền để giải quyết theo các thủ tục của pháp luật quy định. Quyết định của tòa án nước Việt Nam là quyết định cuối cùng, kể cả trường hợp Bên B là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

(19) Quy định các trường hợp bất khả kháng: bao gồm các hành động, sự kiện hoặc hoàn cảnh ngoài sự kiểm soát của các bên có liên quan khiến cho một bên không có khả năng thực hiện hay chậm trễ trong việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng, ví dụ như:

– Chiến tranh (được báo trước hoặc xảy ra bất ngờ), hành động khủng bố, tụ tập phá rối trật tự công cộng, đình công.

– Sự phá hủy quan trọng của tổ chức hoặc trang thiết bị của bất kỳ bên cung cấp nào, thiếu năng lượng (sự cố ngừng cấp điện kéo dài…) hoặc nhiên liệu.

– Thiên tai bao gồm các nguyên nhân phát sinh từ tai họa tự nhiên như động đất, núi lửa phun, lụt, mưa bão trong đó lượng mưa lớn hơn hoặc bằng …… cm (tùy điều kiện khu vực) trong 1 giờ đồng hồ và các thiên tai bất thường khác.

– Hỏa hoạn.

– Các trường hợp khác (nếu có).

(20) Quy định cách thức giải quyết trong trường hợp bất khả kháng, ví dụ như:

– Bên không có khả năng thực hiện hay chậm trễ trong việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng do trường hợp bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng 7 ngày về sự việc xảy ra. Bên B sẽ không được chi trả cho các dịch vụ không được thực hiện do các ảnh hưởng bất khả kháng, và không được xem là vi phạm hoặc không thực hiện hợp đồng này vì nguyên nhân không thực hiện được.

– Hai bên cùng có trách nhiệm thảo luận để thực hiện việc xử lý chất thải rắn trong trường hợp bất khả kháng xảy ra.

 (21) Quy định các loại hợp đồng bảo hiểm phải có, ví dụ như: hợp đồng về bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

(22) Tùy theo nội dung công việc của hợp đồng và sự thỏa thuận giữa 2 bên, quy định rõ trách nhiệm ký kết hợp đồng bảo hiểm của mỗi bên với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

(23) Quy định trách nhiệm của bên B đối với việc bảo lãnh hợp đồng: Sau khi hợp đồng được ký kết, Bên B có trách nhiệm bảo lãnh thực hiện hợp đồng thông qua một ngân hàng do 2 bên thỏa thuận, bảo đảm cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo nội dung hợp đồng đã ký với bên A.

(24) Quy định các yêu cầu về thanh toán, có thể bao gồm:

– Kinh phí thanh toán từ nguồn:……………………….(vốn ngân sách nhà nước; vốn khác).

– Bên A thanh toán cho Bên B cho việc thực hiện hợp đồng theo số lần thanh toán:……lần; Thời điểm thanh toán:….; Giá trị thanh toán:……………………..

– Căn cứ thanh toán:………………….(VD: Hợp đồng này và bất kỳ sửa đổi đã được ký chính thức nào, Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện đã được 2 bên ký kết…).

– Thời hạn thanh toán:………(VD:……ngày sau khi có văn bản làm căn cứ thanh toán).

– Phương thức thanh toán: ……………….(Tiền mặt hoặc Chuyển khoản vào tài khoản …… tại …… (Ngân hàng Thương mại địa phương được quy định bởi Bên B)).

– Chậm thanh toán: Trường hợp Bên A chậm thanh toán theo thời hạn quy định tại hợp đồng, thì Bên A có nghĩa vụ phải trả khoản tiền phạt là …% cộng với tiền lãi trả chậm là ……% (theo lãi suất của tín dụng cho các khoản vay ngắn hạn từ Ngân hàng Thương mại của Bên B tại thời điểm……) tính trên số dư nợ đến hạn và trả chậm.

(25) Quy định các thủ tục quyết toán và thanh lý hợp đồng, có thể bao gồm:

– Tùy theo loại hình hợp đồng, trong vòng …… ngày sau khi ký biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ khối lượng thực hiện theo quy định trong hợp đồng, Bên B sẽ trình Bên A …… bộ quyết toán hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà bên A đã chấp thuận, bao gồm các tài liệu sau:

+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công việc hoàn thành.

+ Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng.

– Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B.

+ Nhật ký giám sát, biên bản kiểm tra.

+ Các tài liệu khác theo quy định hiện hành.

– Sau khi Hồ sơ quyết toán được Bên A hoặc cấp có thẩm quyền/người có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký, hai bên sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng, Bên A sẽ thanh toán giá trị còn lại theo quyết toán được duyệt cho Bên B. 

(26) Các điều khoản khác của hợp đồng có thể bao gồm:

– Các thông báo hoặc kiến nghị, đề xuất, yêu cầu do một Bên đưa ra cho Bên kia căn cứ theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản, gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm tới địa chỉ được thống nhất của hai bên.

– Văn bản phản hồi đối với các văn bản kiến nghị, đề xuất, yêu cầu của các bên trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng có thời hạn trả lời là …… ngày.

– Chuyển nhượng: …… (Quy định các công việc hoặc quyền hạn và nghĩa vụ… trong Hợp đồng được phép chuyển nhượng; yêu cầu đối với đơn vị nhận chuyển nhượng; phương thức chuyển nhượng… nếu có).

– Quy định khác (quy định các điều khoản khác có liên quan của hợp đồng: bảo mật; điều kiện thi hành hợp đồng bao gồm các bên cung cấp cho bên kia các giấy tờ pháp lý cần thiết như Quyết định ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng, thư bảo lãnh thanh toán để bảo lãnh cho việc thanh toán đúng hạn,…).

 (27) Quy định về hồ sơ hợp đồng, ví dụ như:

– Văn bản hợp đồng;

– Phụ lục hợp đồng;

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (trường hợp hợp đồng đấu thầu).

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (trường hợp hợp đồng đấu thầu);

– Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn (trường hợp hợp đồng đấu thầu);

– Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (nếu có).

– Bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi trong tài liệu đã được thống nhất bởi cả 2 bên bằng văn bản.

– Các tài liệu có liên quan (nếu có).

PHỤ LỤC 2

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

(Ban hành kèm theo thông tư số ……/2016/TT-BXD ngày … tháng … năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

(Địa danh), ngày …… tháng …… năm ……

HỢP ĐỒNG

DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Số: …./……(Năm) /……(Ký hiệu hợp đồng)

Phần I. Căn cứ pháp lý (1):

………………………………………………………………………………………………………………………….

Phần II. Các bên ký hợp đồng

Bên A: (Tên chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý đối với CTRSH phát sinh từ các cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng)

– Tên người đại diện: ………………………………………………………………………………….

– Chức vụ ………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………….……………. Fax ………………………………………………………

– Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

– Giấy đăng ký kinh doanh:……………………………………………………….

– Số tài khoản: ……………………. Tại ………………………………………………………

(Theo giấy ủy quyền số …. ngày… của………………… (nếu có)).

Bên B: (Tên chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt)

– Tên người đại diện: ………………………………………………………………………………….

– Chức vụ ………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………….……………. Fax ………………………………………………………

– Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

– Giấy đăng ký kinh doanh:……………………………………………………….

– Số tài khoản: ……………………. Tại ………………………………………………………

(Theo giấy ủy quyền số …. ngày… của………………… (nếu có)).

Phần III. Nội dung hợp đồng

Hôm nay, tại …………………… , Bên A và Bên B cùng thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH, theo đó Bên A giao/đặt hàng Bên B thực hiện các công việc của hợp đồng này với các nội dung cơ bản như sau:

Điều 1. Giải thích từ ngữ (2)

Điều 2. Công việc của hợp đồng

1. Nội dung công việc (3): …………………………………………………………………………………….

2. Yêu cầu công việc (4):

3. Khối lượng công việc (5): ………………………………………………………………………………….

Điều 3. Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng là ……… (tháng/năm), từ ngày…….tháng…….năm…….đến ngày…….tháng…….năm…….

Điều 4. Giá trị hợp đồng

– Giá trị hợp đồng là (6): ……..……………đồng.

Bằng chữ: …………………………………………………………đồng.

– Hình thức giá hợp đồng (7):……………………………..…...

Điều 5. Giám sát, kiểm tra thực hiện hợp đồng

3. Giám sát thực hiện hợp đồng (8):…………………………………………………….

4. Kiểm tra thực hiện hợp đồng (9):…………………………………………………..

Điều 6. Nghiệm thu

1. Căn cứ nghiệm thu (1): ……………………………………………………………….

2. Nội dung nghiệm thu (11):……………………………………………………………..

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên A (12):

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên B (13):

Điều 9. Điều chỉnh hợp đồng

3. Các trường hợp điều chỉnh hợp đồng (14): …………………………………………

4. Thực hiện điều chỉnh hợp đồng (15): …………………………………………

Điều 10. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

1. Tạm dừng hợp đồng (16): ……………………………………………………………

2. Chấm dứt hợp đồng (17): ………………………………………………………………

Điều 11. Xử lý tranh chấp (18): …………………………………………………………

Điều 12. Trường hợp bất khả kháng

3. Các trường hợp bất khả kháng (19): …………………………………………………

4. Xử lý trong trường hợp bất khả kháng (20): …………………………………………

Điều 13. Bảo hiểm hợp đồng

3. Các hợp đồng bảo hiểm bao gồm (21): ……………………………………………….

4. Trách nhiệm của các bên (22): ……………………………………………….……

Điều 14. Bảo lãnh hợp đồng (23): ……………………………………………….……

Điều 15. Thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng

3. Thanh toán (24): ……………………………………………….……..………………

4. Quyết toán và thanh lý hợp đồng (25): ……………………………………………….

Điều 16. Các điều khoản khác (26): ……………………………………………….…

Điều 17. Hồ sơ hợp đồng

1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau (27):

2. Hợp đồng được làm thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …… bản, Bên B giữ …… bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

BÊN B

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN A

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

MẪU BẢNG YÊU CẦU, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ KINH PHÍ DỰ TOÁN

STT

Công việc

Yêu cầu

(tham khảo mục(4))

Đơn vị tính*

Đơn giá (đồng)

Khối lượng bình quân ngày

Số ngày

Khối lượng dự toán

Kinh phí dự toán (đồng)

Thuế (đồng)

Kinh phí dự toán bao gồm thuế (đồng)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]=[6]*[7]

[9]=[5]*[8]

[10]=[9]*…%

[11]=[9]+[10]

1

Quét, thu gom CTR đường phố

(Danh sách đường phố được kèm theo)

 

km hoặc km2

……

…….

……

……

…….

…….

…….

2

Thu gom CTRSH từ các hộ gia đình và cơ sở phát sinh, vận chuyển đến điểm tập kết CTR

(Danh sách các khu vực thu gom và các điểm tập kết được kèm theo)

 

km hoặc tấn

……

…….

……

……

…….

…….

…….

3

Thu gom CTRSH từ khu vực công cộng, vận chuyển đến điểm tập kết CTR (Danh sách các khu vực thu gom và các điểm tập kết được kèm theo)

 

km hoặc tấn

 

 

 

 

 

 

 

4

Chuyển CTRSH tại điểm tập kết CTR lên xe ô tô chuyên dụng

 

tấn

 

 

 

 

 

 

 

5

Vận chuyển CTRSH từ điểm tập kết đến địa điểm thải bỏ/ xử lý (Danh sách các điểm thải bỏ/xử lý được kèm theo)

 

tấn

……

…….

……

……

…….

…….

…….

 

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

………

………

………

* Ghi chú: Đơn vị tính thay đổi căn cứ đơn giá dịch vụ áp dụng

Ghi chú:

(1) Liệt kê các văn bản pháp lý liên quan, ví dụ:

– Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 14/6/2005;

– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2013 (trường hợp đấu thầu);

– Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 23/6/2014;

– Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

– Nghị định số 130/2013/NĐCP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

– Thông tư số ……./2016/TT-BXD ngày ……/…/2016 của Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

– Các căn cứ pháp lý khác liên quan (VD: quyết định giao thầu, quyết định đặt hàng, quyết định Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH …);

– Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu và khả năng mỗi bên.

(2) Định nghĩa, giải thích một số từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng, ví dụ:

– Chất thải rắn sinh hoạt: là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.

– Chất thải rắn bị từ chối: là CTR chỉ bao gồm hoặc chủ yếu bao gồm bất kỳ loại CTR nào trong các loại CTR sau đây: CTR y tế nguy hại, CTR công nghiệp, CTR xây dựng và các loại CTNH khác.

– Từ ngữ khác (nếu có).

 (3) Liệt kê các nội dung công việc cụ thể, bao gồm tất cả hoặc một số các công việc dưới đây:

– Quét, thu gom CTR đường phố;

– Duy trì dải phân cách;

– Tưới nước rửa đường;

– Thu gom CTRSH từ các hộ gia đình và cơ sở phát sinh, vận chuyển đến điểm tập kết CTR;

– Thu gom CTRSH từ khu vực công cộng, vận chuyển đến điểm tập kết CTR;

– Chuyển CTRSH tại điểm tập kết CTR lên xe ô tô chuyên dụng;

– Vận chuyển CTRSH từ điểm tập kết đến địa điểm thải bỏ/xử lý;

– Công việc cụ thể khác (nếu có).

(4) Yêu cầu công việc có thể bao gồm: tần suất, thời gian, phương pháp (thủ công/cơ giới), thiết bị (loại thiết bị, số lượng), phương tiện sử dụng (loại phương tiện, số lượng), nhân công (số lượng, bậc thợ)…

(5) Khối lượng công việc có thể được thể hiện như bảng trong Phụ lục căn cứ công việc của hợp đồng, đơn giá/định mức thực hiện công việc đã được ban hành hoặc đơn giá dự toán được duyệt:

(6) Giá trị hợp đồng bao gồm chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR và chi phí cho các công việc khác của hợp đồng (nếu có). Chi tiết giá trị hợp đồng được nêu tại bảng trong Phụ lục.

(7) Nêu hình thức giá hợp đồng trọn gói, hay theo đơn giá cố định, hay theo đơn giá điều chỉnh.

(8) Giám sát thực hiện hợp đồng: quy định quyền và cách thức giám sát của Bên A đối với Bên B, của các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn và cộng đồng đối với việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng công việc… theo nội dung hợp đồng đã được ký kết. Ví dụ:

– Đối tượng giám sát:

+ Khối lượng công việc thực hiện;

+ Chất lượng công việc thực hiện: đáp ứng các yêu cầu công việc, tuân thủ các văn bản quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau đây:……………………………………. (nêu chi tiết, VD: Nghị định 38/2014/NĐ-CP……).

– Phương pháp giám sát: ………………………… (VD: Trực tiếp giám sát của Bên A hoặc khối lượng công việc theo số liệu cầu cân; có xác nhận của 2 bên đối với số liệu giám sát…).

– Thời gian giám sát: Định kỳ…….(VD: hằng ngày) trong toàn thời gian thực hiện công việc;

– Trách nhiệm giám sát: Cán bộ được phân công của Bên A và cán bộ phối hợp của Bên B.

(9) Kiểm tra thực hiện hợp đồng: Quy định quyền và cách thức kiểm tra của Bên A đối với Bên B, của các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn và cộng đồng đối với việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng công việc… theo nội dung hợp đồng đã được ký kết. Ví dụ:

– Đối tượng kiểm tra: Khối lượng công việc thực hiện; Chất lượng công việc thực hiện;

– Phương pháp kiểm tra:

+ Kiểm tra tại hiện trường, tổng hợp tài liệu giám sát và các tài liệu liên quan…

+ Thực hiện lập Biên bản kiểm tra và có xác nhận của 2 bên đối với kết quả kiểm tra;

– Thời gian kiểm tra: Định kỳ ……(VD: 4 lần/năm) và đột xuất trong các trường hợp……. (VD: có ý kiến cộng đồng về khối lượng hoặc chất lượng cung cấp dịch vụ);

– Trách nhiệm kiểm tra: Cán bộ được phân công của Bên A; Bên B cử cán bộ phối hợp thực hiện kiểm tra.

(10) Quy định các căn cứ nghiệm thu, có thể bao gồm:

– Các quy định hiện hành.

– Các yêu cầu thực hiện công việc và quy định chất lượng áp dụng đối với dịch vụ nêu trong hợp đồng.

– Các biên bản giám sát, kiểm tra và các chứng từ, tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng.

(11) Quy định các nội dung nghiệm thu, có thể bao gồm:

– Bên A chỉ nghiệm thu các nội dung công việc đã được hoàn thành, đảm bảo yêu cầu về khối lượng, chất lượng, có đủ hồ sơ theo quy định hiện hành.

– Phần khối lượng công việc không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo chất lượng không được nghiệm thu.

– Khối lượng công việc được thanh toán được xác định trên cơ sở khối lượng công việc được thực hiện của Bên B được nghiệm thu, quyết toán theo quy định.

(12) Quyền và nghĩa vụ của bên A căn cứ theo các quy định hiện hành các quyền, nghĩa vụ khác theo điều kiện cụ thể của địa phương để quy định, có thể bao gồm:

– Quyền của Bên A:

+ Giám sát, kiểm tra thực hiện công việc của Bên B;

+ Quyền hạn khác (nếu có).

– Nghĩa vụ của Bên A:

+ Nghiệm thu công việc, tạm ứng, thanh toán cho Bên B đúng hạn và theo quy định.

+ Nghĩa vụ khác (nếu có).

(13) Quyền và nghĩa vụ của bên B căn cứ theo các quy định hiện hành các quyền, nghĩa vụ khác theo điều kiện cụ thể của địa phương để quy định, có thể bao gồm:

– Quyền của Bên B:

+ Bên B có thể từ chối thu gom các chất thải rắn bị từ chối.

+ Bên B có thể cung cấp và thu các phí cho thuê thùng chứa để đựng CTR cho các chủ nguồn thải.

+ Kiến nghị Bên A tại bất cứ thời điểm nào cho việc điều chỉnh hợp đồng/giá trị hợp đồng.

+ Được thanh toán đúng hạn và theo quy định;

+ Quyền hạn khác (nếu có).

– Nghĩa vụ của Bên B:

+ Cung cấp cho Bên A bằng chứng của Bên B đã chi trả thuế thu nhập mỗi năm, và các giấy phép cần thiết khác để thực hiện công việc trong hợp đồng này;

+ Thông báo để hướng dẫn cho chủ nguồn thải, hộ gia đình, cá nhân…. được cung cấp các dịch vụ trong hợp đồng này: các yêu cầu thải bỏ chất thải (loại CTR được thu gom, yêu cầu phân loại CTR tại nguồn (nếu có), phương pháp và tần suất thu gom, thời gian và địa điểm thu gom…).

+ Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng (ghi rõ các yêu cầu này trong HĐ).

+ Che phủ các phương tiện vận chuyển CTR với vải bạt, lưới hoặc vật liệu khác phù hợp với loại phương tiện trong quá trình vận chuyển CTR.

+ Không thải bỏ CTR bất hợp pháp, chỉ thải bỏ CTR tại các trạm trung chuyển và cơ sở  xử lý quy định trong hợp đồng.

+ Trả phí thải bỏ CTR cho trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý quy định trong hợp đồng.

+ Tổ chức thu phí vệ sinh tại khu vực cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

+ Nghĩa vụ khác (nếu có).

(14) Quy định các trường hợp điều chỉnh hợp đồng, có thể bao gồm: thay đổi các cơ sở pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có)…

Các trường hợp được điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có) có thể bao gồm:

– Nội dung, khối lượng công việc phát sinh hợp lý không phải do lỗi của đơn vị cung ứng dịch vụ gây ra, được cơ quan có thẩm quyền/người có thẩm quyền chấp thuận;

– Định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá được nhà nước/địa phương điều chỉnh, sửa đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của hợp đồng và được cơ quan có thẩm quyền/người có thẩm quyền cho phép điều chỉnh.

– Thay đổi khác dẫn đến tăng/giảm chi phí hoạt động để cung cấp dịch vụ của Bên B như:

+ Thay đổi về luật và/hoặc văn bản pháp luật của Việt Nam trong tương lai dẫn đến Bên B phải nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp để tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn, dẫn đến làm tăng các khoản chi phí hoạt động của Bên B;

+ Giá nhiên liệu hoặc tiền lương, giá vật tư, thiết bị do Nhà nước kiểm soát nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện hợp đồng được cơ quan có thẩm quyền/người có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương và nguyên tắc điều chỉnh;

+ Lạm phát/giảm phát.

 (15) Quy định các nguyên tắc, trình tự thủ tục, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh hợp đồng.

Trong đó, quy định thủ tục điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có) có thể bao gồm:

– Trường hợp có điều chỉnh giá trị hợp đồng, Bên B phải lập hồ sơ dự toán điều chỉnh và trình bên A; Bên A có trách nhiệm xem xét, điều chỉnh (nếu có) và thực hiện các thủ tục phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh theo quy định.

– Việc điều chỉnh giá trị hợp đồng được thực hiện theo đúng các hướng dẫn, quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương.

(16) Quy định các trường hợp cơ bản mà hợp đồng bị tạm dừng và quy định các nguyên tắc, trình tự thủ tục, thẩm quyền giải quyết trường hợp tạm dừng hợp đồng.

(17) Quy định các điều kiện chấm dứt hợp đồng và quy định các nguyên tắc, trình tự thủ tục, thẩm quyền phê duyệt chấm dứt hợp đồng, có thể bao gồm:

– Điều kiện chấm dứt hợp đồng: Một trong hai bên không thực hiện hay vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng; hoặc không sửa chữa hoặc khắc phục việc không thực hiện hay vi phạm đó trong khoảng thời gian …… ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của bên còn lại.

– Thủ tục thực hiện: bên muốn chấm dứt hợp đồng gửi thông báo bằng văn bản trước 60 ngày cho bên kia.

– Các trách nhiệm pháp lý:

+ Bên A vẫn có nghĩa vụ phải thanh toán tất cả các khoản tiền thanh toán còn nợ cho Bên B.

+…… (Ghi rõ quyền sở hữu tài sản có liên quan của mỗi bên; các điều khoản trong hợp đồng mà một trong hai Bên vẫn phải thực hiện sau khi Hợp đồng chấm dứt nếu có);

(18) Quy định cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng, ví dụ như:

– Trường hợp có bất cứ tranh chấp, bất đồng, vi phạm, không tuân thủ phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng, Bên A và Bên B có trách nhiệm cố gắng hết sức thảo luận với nhau để giải quyết tranh chấp.

– Trong trường hợp đàm phán giữa Bên A và Bên B không thành công, hai bên sẽ phải đưa sự việc ra trọng tài kinh tế để giải quyết theo các thủ tục của pháp luật quy định.

– Trong trường hợp trọng tài kinh tế giải quyết không thành công, Bên A và Bên B sẽ phải đưa sự việc ra tòa án của cấp có thẩm quyền để giải quyết theo các thủ tục của pháp luật quy định. Quyết định của tòa án nước Việt Nam là quyết định cuối cùng, kể cả trường hợp Bên B là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

(19) Quy định các trường hợp bất khả kháng: bao gồm các hành động, sự kiện hoặc hoàn cảnh ngoài sự kiểm soát của các bên có liên quan khiến cho một bên không có khả năng thực hiện hay chậm trễ trong việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng, ví dụ như:

– Chiến tranh (được báo trước hoặc xảy ra bất ngờ), hành động khủng bố, tụ tập phá rối trật tự công cộng, đình công.

– Sự phá hủy quan trọng của tổ chức hoặc trang thiết bị của bất kỳ bên cung cấp nào, thiếu năng lượng (sự cố ngừng cấp điện kéo dài…) hoặc nhiên liệu.

– Thiên tai bao gồm các nguyên nhân phát sinh từ tai họa tự nhiên như động đất, núi lửa phun, lụt, mưa bão trong đó lượng mưa lớn hơn hoặc bằng …… cm (tùy điều kiện khu vực) trong 1 giờ đồng hồ và các thiên tai bất thường khác.

– Hỏa hoạn.

– Các trường hợp khác (nếu có).

(20) Quy định cách thức giải quyết trong trường hợp bất khả kháng, ví dụ như:

– Bên không có khả năng thực hiện hay chậm trễ trong việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng do trường hợp bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng 7 ngày về sự việc xảy ra. Bên B sẽ không được chi trả cho các dịch vụ không được thực hiện do các ảnh hưởng bất khả kháng, và không được xem là vi phạm hoặc không thực hiện hợp đồng này vì nguyên nhân không thực hiện được.

– Hai bên cùng có trách nhiệm thảo luận để thực hiện việc xử lý chất thải rắn trong trường hợp bất khả kháng xảy ra.

(21) Quy định các loại hợp đồng bảo hiểm phải có, ví dụ như: hợp đồng về bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

(22) Tùy theo nội dung công việc của hợp đồng và sự thỏa thuận giữa 2 bên, quy định rõ trách nhiệm ký kết hợp đồng bảo hiểm của mỗi bên với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

(23) Quy định trách nhiệm của bên B đối với việc bảo lãnh hợp đồng: Sau khi hợp đồng được ký kết, Bên B có trách nhiệm bảo lãnh thực hiện hợp đồng thông qua một ngân hàng do 2 bên thỏa thuận, bảo đảm cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo nội dung hợp đồng đã ký với bên A.

(24) Quy định các yêu cầu về thanh toán, có thể bao gồm:

– Kinh phí thanh toán từ nguồn:……………………….(vốn ngân sách nhà nước; vốn khác).

– Bên A thanh toán cho Bên B cho việc thực hiện hợp đồng theo số lần thanh toán:……lần; Thời điểm thanh toán:….; Giá trị thanh toán:……………………..

– Căn cứ thanh toán:………………….(VD: Hợp đồng này và bất kỳ sửa đổi đã được ký chính thức nào, Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện đã được 2 bên ký kết…).

– Thời hạn thanh toán:………(VD:……ngày sau khi có văn bản làm căn cứ thanh toán).

– Phương thức thanh toán: ……………….(Tiền mặt hoặc Chuyển khoản vào tài khoản …… tại …… (Ngân hàng Thương mại địa phương được quy định bởi Bên B)).

– Chậm thanh toán: Trường hợp Bên A chậm thanh toán theo thời hạn quy định tại hợp đồng, thì Bên A có nghĩa vụ phải trả khoản tiền phạt là …% cộng với tiền lãi trả chậm là ……% (theo lãi suất của tín dụng cho các khoản vay ngắn hạn từ Ngân hàng Thương mại của Bên B tại thời điểm……) tính trên số dư nợ đến hạn và trả chậm.

(25) Quy định các thủ tục quyết toán và thanh lý hợp đồng, có thể bao gồm:

– Tùy theo loại hình hợp đồng, trong vòng …… ngày sau khi ký biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ khối lượng thực hiện theo quy định trong hợp đồng, Bên B sẽ trình Bên A …… bộ quyết toán hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà bên A đã chấp thuận, bao gồm các tài liệu sau:

+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công việc hoàn thành.

+ Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng.

– Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B.

+ Nhật ký giám sát, biên bản kiểm tra.

+ Các tài liệu khác theo quy định hiện hành.

– Sau khi Hồ sơ quyết toán được Bên A hoặc cấp có thẩm quyền/người có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký, hai bên sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng, Bên A sẽ thanh toán giá trị còn lại theo quyết toán được duyệt cho Bên B. 

(26) Các điều khoản khác của hợp đồng có thể bao gồm:

– Các thông báo hoặc kiến nghị, đề xuất, yêu cầu do một Bên đưa ra cho Bên kia căn cứ theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản, gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm tới địa chỉ được thống nhất của hai bên.

– Văn bản phản hồi đối với các văn bản kiến nghị, đề xuất, yêu cầu của các bên trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng có thời hạn trả lời là …… ngày.

– Chuyển nhượng: …… (Quy định các công việc hoặc quyền hạn và nghĩa vụ… trong Hợp đồng được phép chuyển nhượng; yêu cầu đối với đơn vị nhận chuyển nhượng; phương thức chuyển nhượng… nếu có).

– Quy định khác (quy định các điều khoản khác có liên quan của hợp đồng: bảo mật; điều kiện thi hành hợp đồng bao gồm các bên cung cấp cho bên kia các giấy tờ pháp lý cần thiết như Quyết định ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng, thư bảo lãnh thanh toán để bảo lãnh cho việc thanh toán đúng hạn,…).

(27) Quy định về hồ sơ hợp đồng, ví dụ như:

– Văn bản hợp đồng;

– Phụ lục hợp đồng;

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (trường hợp hợp đồng đấu thầu).

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (trường hợp hợp đồng đấu thầu);

– Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn (trường hợp hợp đồng đấu thầu);

– Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (nếu có).

– Bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi trong tài liệu đã được thống nhất bởi cả 2 bên bằng văn bản.

– Các tài liệu có liên quan (nếu có).

PHỤ LỤC 3

MẪU HỢP ĐỒNG
DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
(Ban hành kèm theo thông tư số ……/2016/TT-BXD ngày … tháng … năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

(Địa danh), ngày …… tháng …… năm ……

HỢP ĐỒNG

DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Số: …./……(Năm) /……(Ký hiệu hợp đồng)

Phần I. Căn cứ pháp lý (1):

………………………………………………………………………………………………………………………….

Phần II. Các bên ký hợp đồng

Bên A: (Tên chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý đối với CTRSH phát sinh từ các cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng)

– Tên người đại diện: ………………………………………………………………………………….

– Chức vụ ………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………….……………. Fax ………………………………………………………

– Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

– Giấy đăng ký kinh doanh:……………………………………………………….

– Số tài khoản: ……………………. Tại ………………………………………………………

(Theo giấy ủy quyền số …. ngày… của………………… (nếu có)).

Bên B: (Tên chủ xử lý CTRSH)

– Tên người đại diện: ………………………………………………………………………………….

– Chức vụ ………………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………….……………. Fax ………………………………………………………

– Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

– Giấy đăng ký kinh doanh:……………………………………………………….

– Số tài khoản: ……………………. Tại ………………………………………………………

(Theo giấy ủy quyền số …. ngày… của………………… (nếu có)).

Phần III. Nội dung hợp đồng

Hôm nay, tại …………………… , Bên A và Bên B cùng thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ xử lý CTRSH, theo đó Bên A giao/đặt hàng Bên B thực hiện các công việc của hợp đồng này với các nội dung cơ bản như sau:

Điều 1. Giải thích từ ngữ (2)

Điều 2. Công việc của hợp đồng

1. Nội dung công việc (3): …………………………………………………………………………………….

2. Yêu cầu công việc (4):

3. Khối lượng công việc (5): ………………………………………………………………………………….

Điều 3. Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng là ……… (tháng/năm), từ ngày…….tháng…….năm…….đến ngày…….tháng…….năm…….

Điều 4. Giá trị hợp đồng

– Giá trị hợp đồng là (6): ……..……………đồng.

Bằng chữ: …………………………………………………………đồng.

– Hình thức giá hợp đồng (7):……………………………..…...

Điều 5. Giám sát, kiểm tra thực hiện hợp đồng

5. Giám sát thực hiện hợp đồng (8):…………………………………………………….

6. Kiểm tra thực hiện hợp đồng (9):…………………………………………………..

Điều 6. Nghiệm thu

1. Căn cứ nghiệm thu (10): ……………………………………………………………….

2. Nội dung nghiệm thu (11):……………………………………………………………..

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên A (12):

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên B (13):

Điều 9. Điều chỉnh hợp đồng

5. Các trường hợp điều chỉnh hợp đồng (14): …………………………………………

6. Thực hiện điều chỉnh hợp đồng (15): …………………………………………

Điều 10. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

1. Tạm dừng hợp đồng (16): ……………………………………………………………

2. Chấm dứt hợp đồng (17): ………………………………………………………………

Điều 11. Xử lý tranh chấp (18): …………………………………………………………

Điều 12. Trường hợp bất khả kháng

5. Các trường hợp bất khả kháng (19): …………………………………………………

6. Xử lý trong trường hợp bất khả kháng (2): …………………………………………

Điều 13. Bảo hiểm hợp đồng

5. Các hợp đồng bảo hiểm bao gồm (21): ……………………………………………….

6. Trách nhiệm của các bên (22): ……………………………………………….……

Điều 14. Bảo lãnh hợp đồng (23): ……………………………………………….……

Điều 15. Thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng

5. Thanh toán (24): ……………………………………………….……..………………

6. Quyết toán và thanh lý hợp đồng (25): ……………………………………………….

Điều 16. Các điều khoản khác (26): ……………………………………………….…

Điều 17. Hồ sơ hợp đồng

1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau (27):

2. Hợp đồng được làm thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …… bản, Bên B giữ …… bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

BÊN B

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN A

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Liệt kê các văn bản pháp lý liên quan, ví dụ:

– Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 14/6/2005;

– Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 23/6/2014;

– Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

– Nghị định số 130/2013/NĐCP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

– Thông tư số ……./2016/TT-BXD ngày ……/…/2016 của Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

– Các căn cứ pháp lý khác liên quan (quyết định giao thầu, quyết định đặt hàng, quyết định giá dịch vụ xử lý CTRSH…);

– Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu và khả năng mỗi bên.

(2) Định nghĩa, giải thích một số từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng, ví dụ:

– Chất thải rắn sinh hoạt: là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.

– Chất thải rắn bị từ chối: là CTR chỉ bao gồm hoặc chủ yếu bao gồm bất kỳ loại CTR nào trong các loại CTR sau đây: CTR y tế nguy hại, CTR công nghiệp, CTR xây dựng và các loại CTNH khác.

– Từ ngữ khác (nếu có).

(3) Liệt kê các nội dung công việc cụ thể, bao gồm:

Xử lý CTRSH của khu vực……………………………….;

– Vận chuyển CTRSH tới địa điểm xử lý (nếu có);

– Công việc cụ thể khác (nếu có).

(4) Yêu cầu công việc có thể bao gồm:

– Địa điểm xử lý:……..;

– Công nghệ xử lý: …… (Công nghệ chế biến phân hữu cơ; Công nghệ đốt; Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh hoặc Công nghệ khác);

– Quy trình xử lý: …… (Có sơ đồ khối và thuyết minh kèm theo hợp đồng).

– Tần suất tiếp nhận: …… (Các thứ…. trong tuần hoặc……ngày/tuần);

– Thời gian tiếp nhận: …… (Từ …… giờ đến …… giờ);

– Tiến độ: …… (Chất thải rắn được xử lý muộn nhất không quá 02 ngày sau thời gian tiếp nhận).

– Chất lượng sản phẩm đầu ra (nếu có):…….

– Yêu cầu công việc khác (nếu có).

(5) Khối lượng công việc dự tính có thể thể hiện như trong bảng dưới đây căn cứ công việc của hợp đồng, chi phí xử lý CTR, đơn giá/định mức thực hiện công việc đã được ban hành hoặc đơn giá dự toán được duyệt:

Mẫu bảng khối lượng công việc xử lý và chi phí dự toán

STT

Công việc

Chi phí (đồng/ tấn)

Khối lượng bình quân ngày (tấn/ ngày)

Số ngày

Tổng khối lượng tính toán (tấn)

Tổng chi phí tính toán (đồng)

1

2

3

4

5

6=4×5

7=3×6

1

Xử lý CTR sinh hoạt bằng công nghệ …………

……

…….(*)

……

……

…….

(Giá dịch vụ xử lý CTR)

2

Vận chuyển CTRSH tới địa điểm xử lý (nếu có)

 

 

 

 

 

3

Công việc cụ thể khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

Tổng

(Giá trị hợp đồng)

 

 

 

 

……

(6) Giá trị hợp đồng bao gồm giá dịch vụ xử lý CTR và tổng chi phí cho các công việc khác của hợp đồng (nếu có). Chi tiết giá trị hợp đồng được nêu trong mục (5).

(7) Nêu hình thức giá hợp đồng trọn gói, hay theo đơn giá cố định, hay theo đơn giá điều chỉnh.

(8) Giám sát thực hiện hợp đồng: quy định quyền và cách thức giám sát của Bên A đối với Bên B, của các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn và cộng đồng đối với việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng công việc… theo nội dung hợp đồng đã được ký kết. Ví dụ:

– Đối tượng giám sát:

+ Khối lượng công việc thực hiện;

+ Chất lượng công việc thực hiện: đáp ứng các yêu cầu công việc, tuân thủ các văn bản quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau đây:……………………………………. (nêu chi tiết, VD: Nghị định 38/2014/NĐ-CP……).

– Phương pháp giám sát: ………………………… (VD: Trực tiếp giám sát của Bên A hoặc khối lượng công việc theo số liệu cầu cân; có xác nhận của 2 bên đối với số liệu giám sát…).

– Thời gian giám sát: Định kỳ…….(VD: hằng ngày) trong toàn thời gian thực hiện công việc;

– Trách nhiệm giám sát: Cán bộ được phân công của Bên A và cán bộ phối hợp của Bên B.

(9) Kiểm tra thực hiện hợp đồng: Quy định quyền và cách thức kiểm tra của Bên A đối với Bên B, của các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn và cộng đồng đối với việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng công việc… theo nội dung hợp đồng đã được ký kết. Ví dụ:

Đối tượng kiểm tra: Khối lượng công việc thực hiện; Chất lượng công việc thực hiện;

– Phương pháp kiểm tra:

+ Kiểm tra tại hiện trường, tổng hợp tài liệu giám sát và các tài liệu liên quan…

+ Thực hiện lập Biên bản kiểm tra và có xác nhận của 2 bên đối với kết quả kiểm tra;

– Thời gian kiểm tra: Định kỳ ……(VD: 4 lần/năm) và đột xuất trong các trường hợp……. (VD: có ý kiến cộng đồng về khối lượng hoặc chất lượng cung cấp dịch vụ);

– Trách nhiệm kiểm tra: Cán bộ được phân công của Bên A; Bên B cử cán bộ phối hợp thực hiện kiểm tra.

(10) Quy định các căn cứ nghiệm thu, có thể bao gồm:

– Các quy định hiện hành.

– Các yêu cầu thực hiện công việc và quy định chất lượng áp dụng đối với dịch vụ nêu trong hợp đồng.

– Các biên bản giám sát, kiểm tra và các chứng từ, tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng.

(11) Quy định các nội dung nghiệm thu, có thể bao gồm:

– Bên A chỉ nghiệm thu các nội dung công việc đã được hoàn thành, đảm bảo yêu cầu về khối lượng, chất lượng, có đủ hồ sơ theo quy định hiện hành.

– Phần khối lượng công việc không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo chất lượng không được nghiệm thu.

– Khối lượng công việc được thanh toán được xác định trên cơ sở khối lượng công việc được thực hiện của Bên B được nghiệm thu, quyết toán theo quy định.

(12) Quyền và nghĩa vụ của bên A căn cứ theo các quy định hiện hành các quyền, nghĩa vụ khác theo điều kiện cụ thể của địa phương để quy định, có thể bao gồm:

– Quyền của Bên A:

+ Giám sát, kiểm tra thực hiện công việc của Bên B;

+ Quyền hạn khác (nếu có).

– Nghĩa vụ của Bên A:

+ Bàn giao khối lượng tối thiểu CTRSH cho Bên B xử lý là:……(tấn/ngày).

+ Nghiệm thu công việc, tạm ứng, thanh toán cho Bên B đúng hạn và theo quy định.

+ Nghĩa vụ khác (nếu có).

(13) Quyền và nghĩa vụ của bên B căn cứ theo các quy định hiện hành các quyền, nghĩa vụ khác theo điều kiện cụ thể của địa phương để quy định, có thể bao gồm:

– Quyền của Bên B:

+ Bên B có thể từ chối xử lý các chất thải rắn bị từ chối.

+ Kiến nghị Bên A tại bất cứ thời điểm nào cho việc điều chỉnh hợp đồng/giá trị hợp đồng.

+ Được thanh toán đúng hạn và theo quy định;

+ Quyền hạn khác (nếu có).

– Nghĩa vụ của Bên B:

+ Cung cấp cho Bên A bằng chứng của Bên B đã chi trả thuế thu nhập mỗi năm, và các giấy phép cần thiết khác để thực hiện công việc trong hợp đồng này;

+ Thông báo để hướng dẫn cho Bên A được cung cấp các dịch vụ trong hợp đồng này: các yêu cầu đối với CTR được xử lý (loại CTR được xử lý, yêu cầu phân loại CTR tại nguồn (nếu có)…).

+ Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, cơ sở, máy móc và trang thiết bị  (ghi rõ các yêu cầu này trong HĐ).

+ Nghĩa vụ khác (nếu có).

(14) Quy định các trường hợp điều chỉnh hợp đồng, có thể bao gồm: thay đổi các cơ sở pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có)

Các trường hợp được điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có) có thể bao gồm:

– Nội dung, khối lượng công việc phát sinh hợp lý không phải do lỗi của đơn vị cung ứng dịch vụ gây ra, được cơ quan có thẩm quyền/người có thẩm quyền chấp thuận;

– Định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá được nhà nước/địa phương điều chỉnh, sửa đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của hợp đồng và được cơ quan có thẩm quyền/người có thẩm quyền cho phép điều chỉnh.

– Thay đổi khác dẫn đến tăng/giảm chi phí hoạt động để cung cấp dịch vụ của Bên B như:

+ Thay đổi về luật và/hoặc văn bản pháp luật của Việt Nam trong tương lai dẫn đến Bên B phải nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp để tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn, dẫn đến làm tăng các khoản chi phí hoạt động của Bên B;

+ Giá nhiên liệu hoặc tiền lương, giá vật tư, thiết bị do Nhà nước kiểm soát nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện hợp đồng được cơ quan có thẩm quyền/người có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương và nguyên tắc điều chỉnh;

+ Lạm phát/giảm phát.

 (15) Quy định các nguyên tắc, trình tự thủ tục, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh hợp đồng.

Trong đó, quy định thủ tục điều chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có) có thể bao gồm:

– Trường hợp có điều chỉnh giá trị hợp đồng, Bên B phải lập hồ sơ dự toán điều chỉnh và trình bên A; Bên A có trách nhiệm xem xét, điều chỉnh (nếu có) và thực hiện các thủ tục phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh theo quy định.

– Việc điều chỉnh giá trị hợp đồng được thực hiện theo đúng các hướng dẫn, quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương.

 (16) Quy định các trường hợp cơ bản mà hợp đồng bị tạm dừng và quy định các nguyên tắc, trình tự thủ tục, thẩm quyền giải quyết trường hợp tạm dừng hợp đồng.

(17) Quy định các điều kiện chấm dứt hợp đồng và quy định các nguyên tắc, trình tự thủ tục, thẩm quyền phê duyệt chấm dứt hợp đồng, có thể bao gồm:

– Điều kiện chấm dứt hợp đồng: Một trong hai bên không thực hiện hay vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng; hoặc không sửa chữa hoặc khắc phục việc không thực hiện hay vi phạm đó trong khoảng thời gian …… ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của bên còn lại.

– Thủ tục thực hiện: bên muốn chấm dứt hợp đồng gửi thông báo bằng văn bản trước 60 ngày cho bên kia.

– Các trách nhiệm pháp lý:

+ Bên A vẫn có nghĩa vụ phải thanh toán tất cả các khoản tiền thanh toán còn nợ cho Bên B.

+…… (Ghi rõ quyền sở hữu tài sản có liên quan của mỗi bên; các điều khoản trong hợp đồng mà một trong hai Bên vẫn phải thực hiện sau khi Hợp đồng chấm dứt nếu có);

(18) Quy định cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng, ví dụ như:

– Trường hợp có bất cứ tranh chấp, bất đồng, vi phạm, không tuân thủ phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng, Bên A và Bên B có trách nhiệm cố gắng hết sức thảo luận với nhau để giải quyết tranh chấp.

– Trong trường hợp đàm phán giữa Bên A và Bên B không thành công, hai bên sẽ phải đưa sự việc ra trọng tài kinh tế để giải quyết theo các thủ tục của pháp luật quy định.

– Trong trường hợp trọng tài kinh tế giải quyết không thành công, Bên A và Bên B sẽ phải đưa sự việc ra tòa án của cấp có thẩm quyền để giải quyết theo các thủ tục của pháp luật quy định. Quyết định của tòa án nước Việt Nam là quyết định cuối cùng, kể cả trường hợp Bên B là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

(19) Quy định các trường hợp bất khả kháng: bao gồm các hành động, sự kiện hoặc hoàn cảnh ngoài sự kiểm soát của các bên có liên quan khiến cho một bên không có khả năng thực hiện hay chậm trễ trong việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng, ví dụ như:

– Chiến tranh (được báo trước hoặc xảy ra bất ngờ), hành động khủng bố, tụ tập phá rối trật tự công cộng, đình công.

– Sự phá hủy quan trọng của tổ chức hoặc trang thiết bị của bất kỳ bên cung cấp nào, thiếu năng lượng (sự cố ngừng cấp điện kéo dài…) hoặc nhiên liệu.

– Thiên tai bao gồm các nguyên nhân phát sinh từ tai họa tự nhiên như động đất, núi lửa phun, lụt, mưa bão trong đó lượng mưa lớn hơn hoặc bằng …… cm (tùy điều kiện khu vực) trong 1 giờ đồng hồ và các thiên tai bất thường khác.

– Hỏa hoạn.

– Các trường hợp khác (nếu có).

(20) Quy định cách thức giải quyết trong trường hợp bất khả kháng, ví dụ như:

– Bên không có khả năng thực hiện hay chậm trễ trong việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng do trường hợp bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng 7 ngày về sự việc xảy ra. Bên B sẽ không được chi trả cho các dịch vụ không được thực hiện do các ảnh hưởng bất khả kháng, và không được xem là vi phạm hoặc không thực hiện hợp đồng này vì nguyên nhân không thực hiện được.

– Hai bên cùng có trách nhiệm thảo luận để thực hiện việc xử lý chất thải rắn trong trường hợp bất khả kháng xảy ra.

(21) Quy định các loại hợp đồng bảo hiểm phải có, ví dụ như: hợp đồng về bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

(22) Tùy theo nội dung công việc của hợp đồng và sự thỏa thuận giữa 2 bên, quy định rõ trách nhiệm ký kết hợp đồng bảo hiểm của mỗi bên với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

(23) Quy định trách nhiệm của bên B đối với việc bảo lãnh hợp đồng: Sau khi hợp đồng được ký kết, Bên B có trách nhiệm bảo lãnh thực hiện hợp đồng thông qua một ngân hàng do 2 bên thỏa thuận, bảo đảm cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo nội dung hợp đồng đã ký với bên A.

(24) Quy định các yêu cầu về thanh toán, có thể bao gồm:

– Kinh phí thanh toán từ nguồn:……………………….(vốn ngân sách nhà nước; vốn khác).

– Bên A thanh toán cho Bên B cho việc thực hiện hợp đồng theo số lần thanh toán:……lần; Thời điểm thanh toán:….; Giá trị thanh toán:……………………..

– Căn cứ thanh toán:………………….(VD: Hợp đồng này và bất kỳ sửa đổi đã được ký chính thức nào, Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện đã được 2 bên ký kết…).

– Thời hạn thanh toán:………(VD:……ngày sau khi có văn bản làm căn cứ thanh toán).

– Phương thức thanh toán: ……………….(Tiền mặt hoặc Chuyển khoản vào tài khoản …… tại …… (Ngân hàng Thương mại địa phương được quy định bởi Bên B)).

– Chậm thanh toán: Trường hợp Bên A chậm thanh toán theo thời hạn quy định tại hợp đồng, thì Bên A có nghĩa vụ phải trả khoản tiền phạt là …% cộng với tiền lãi trả chậm là ……% (theo lãi suất của tín dụng cho các khoản vay ngắn hạn từ Ngân hàng Thương mại của Bên B tại thời điểm……) tính trên số dư nợ đến hạn và trả chậm.

(25) Quy định các thủ tục quyết toán và thanh lý hợp đồng, có thể bao gồm:

– Tùy theo loại hình hợp đồng, trong vòng …… ngày sau khi ký biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ khối lượng thực hiện theo quy định trong hợp đồng, Bên B sẽ trình Bên A …… bộ quyết toán hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà bên A đã chấp thuận, bao gồm các tài liệu sau:

+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công việc hoàn thành.

+ Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng.

– Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B.

+ Nhật ký giám sát, biên bản kiểm tra.

+ Các tài liệu khác theo quy định hiện hành.

– Sau khi Hồ sơ quyết toán được Bên A hoặc cấp có thẩm quyền/người có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký, hai bên sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng, Bên A sẽ thanh toán giá trị còn lại theo quyết toán được duyệt cho Bên B.

(26) Các điều khoản khác của hợp đồng có thể bao gồm:

– Các thông báo hoặc kiến nghị, đề xuất, yêu cầu do một Bên đưa ra cho Bên kia căn cứ theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản, gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm tới địa chỉ được thống nhất của hai bên.

– Văn bản phản hồi đối với các văn bản kiến nghị, đề xuất, yêu cầu của các bên trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng có thời hạn trả lời là …… ngày.

– Chuyển nhượng: …… (Quy định các công việc hoặc quyền hạn và nghĩa vụ… trong Hợp đồng được phép chuyển nhượng; yêu cầu đối với đơn vị nhận chuyển nhượng; phương thức chuyển nhượng… nếu có).

– Quy định khác (quy định các điều khoản khác có liên quan của hợp đồng: bảo mật; điều kiện thi hành hợp đồng bao gồm các bên cung cấp cho bên kia các giấy tờ pháp lý cần thiết như Quyết định ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng, thư bảo lãnh thanh toán để bảo lãnh cho việc thanh toán đúng hạn,…).

 (27) Quy định về hồ sơ hợp đồng, ví dụ như:

– Văn bản hợp đồng;

– Phụ lục hợp đồng;

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (trường hợp hợp đồng đấu thầu).

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (trường hợp hợp đồng đấu thầu);

– Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn (trường hợp hợp đồng đấu thầu);

– Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (nếu có).

– Bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi trong tài liệu đã được thống nhất bởi cả 2 bên bằng văn bản.

– Các tài liệu có liên quan (nếu có).

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Mãi yêu mình em vẫn mãi yêu mình em dù cho

Related Posts