blackmarket là gì – Nghĩa của từ blackmarket

blackmarket có nghĩa là

A Địa điểm để Bán Trẻ em

Thí dụ

Tôi đã bán Trẻ sơ sinh của tôi trên Blackmarket.

blackmarket có nghĩa là

Khi một người sử dụng một tài nguyên trực tuyến bao gồm một mạng lưới thương mại gồm các sinh viên đăng bài kiểm tra, câu trả lời, câu đố, điền nghiên cứu hướng dẫn, v.v. trực tuyến cho tốt hơn.

Thí dụ

Tôi đã bán Trẻ sơ sinh của tôi trên Blackmarket.
Khi một người sử dụng một tài nguyên trực tuyến bao gồm một mạng lưới thương mại gồm các sinh viên đăng bài kiểm tra, câu trả lời, câu đố, điền nghiên cứu hướng dẫn, v.v. trực tuyến cho tốt hơn.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  heart-shaped-box là gì - Nghĩa của từ heart-shaped-box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.